Elsőéveseknek - hasznos információk

Általános tűz-, munka- és polgári védelmi oktatás

 • A Debreceni Egyetemen kötelező az első évfolyamos egyetemi hallgatókat általános tűz-, munka- és polgári védelmi oktatásban részesíteni. 
 • A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari mellékletének 5. § (6) alapján "a hallgatóknak a „Munkavédelem” elnevezésű kötelező tárgyat a I. félévben fel kell venniük és teljesíteniük kell. Amennyiben ezen kötelezettségének valamelyik hallgató nem tesz eleget, úgy a II. félévtől kezdődően azokat a tárgyakat, amelynek gyakorlatai is vannak, nem veheti fel annak ellenére sem, hogy esetleg az adott tárgyaknak kiegészítő balesetvédelmi oktatásai vannak."
 • Bővebb információkért kattintson ide.

Testnevelés

 • A Debreceni Egyetem alap- és mesterképzésében tanuló nappali tagozatos hallgató számára a testnevelési követelmények teljesítése a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele. 
 • Alapképzésen (BSc, BA) tanuló nappali tagozatos hallgatóknak 2 félév testnevelés teljesítése kötelező.
 • Mesterképzésen (MSc, MA) tanuló nappali tagozatos hallgatóknak 1 félév testnevelés teljesítése kötelező. 
 • Levelező tagozaton (alapképzés, mesterképzés vagy szakirányú továbbképzés) a testnevelés teljesítése nem kötelező.
 • Bővebb információkért kattintson ide.

Matematika I. tárgy - Nulladik zárthelyi dolgozat

 • Minden nappali tagozatos alapképzési (BSc) szakon tanuló hallgatónak (az építészmérnöki kivételével) kötelező a nulladik zárthelyi dolgozat megírása.
 • Az alapszakok (BSc) tantervében szereplő Matematika I. tárgy részét képezi az ún. nulladik zárthelyi dolgozat (röviden: 0. zh), mely a Matematika I. tanulásához szükséges alapismeretek meglétét ellenőrzi. Ennek sikeres megírása feltétele a Matematika I. tárgy teljesítésének.
 • A tájékoztató a 2024-ben első évfolyamos, nappaliI tagozatos hallgatók részére itt érhető el. 

Hasznos linkek

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 24. 07:54