DE Műszaki Kar Publikációs Díja

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Publikációs Díja a DE Műszaki Kar azon oktatója vagy kutatója részére adományozható, aki a Karon folyó kutatómunka eredményét rangos szakmai publikációban jelentette meg, illetve kiemelkedő mérnöki alkotómunkát végzett. 
 
A díj nem nyerhető el olyan publikációval, amelyért valamelyik egység – az Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetem szabályzatban szereplő – bármilyen díját korábban odaítélték. 
 
Évente négy díj adományozható: három publikációkra, egy pedig mérnöki alkotásra. A díjjal az adományozást igazoló oklevél jár. 
 
A pályázatok benyújtására elektronikus formában kerül sor minden év május 15-ig.

A pályázat tartalmazza: 

  • publikáció esetén a publikáció bibliográfiai adatait (cím, szerző(k), DOI szám, folyóirat megnevezése, kötetszám és füzetszám, oldalszám, folyóirat impakt faktora, esetleg hivatkozások a cikkre) és a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a publikációt az egyetemi adatbázisban hozzáférhetővé tette. 
  • a mérnöki alkotás az elkészült tervdokumentációval vagy szabadalmi dokumentációval igazolható. 

A díj odaítéléséről a Kari Tudományos, Promóciós és HR Bizottság az adott év május 31-ig dönt. Kizárólag azok a publikációk, illetve mérnöki alkotások vehetők figyelembe, melyek a megelőző év március 1. és tárgyév február 28/29. között jelentek meg, illetve készültek el. 

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 10. 14:07