KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

  Fizetési kötelezettségek teljesítése

  • Minden hallgatónak, finanszírozási formától függetlenül lehetnek befizetési kötelezettségei!
  • A hallgatói befizetések lehetnek:
   • költségtérítési díj,
   • térítési díj,
   • egyéb díjak.
  • A Debreceni Egyetem a hallgatói befizetések adminisztrációját a hallgatói gyűjtőszámla módszerével old­ja meg. A gyűjtőszámlás rendszer bevezetésével a hallgatók a NEPTUN-rendszeren keresztül teljesítik a be­fi­ze­té­si kötelezettségeiket.
  • A gyűjtőszámla egy speciális folyószámla, amelyen a hallgatók pénze együtt tárolódik addig, amíg a fel­hasz­nálásáról az egyes hallgatók döntenek. A hallgatói egyenleget a NEPTUN-rendszer tartja nyilván. A hall­ga­tók a rendszeren keresztül valós pénzmozgás nélkül rendezhetik az egyetem felé fennálló pénzügyi kö­te­le­zett­ségeiket.
  • A gyűjtőszámlára utalják át a hallgatók azt az összeget, ame­lyet egy bizonyos tanulmányi időszakban előreláthatóan felhasználnak a különböző egyetemi befizetésekre. Ezek lehetnek pl.
   • önköltség/költségtérítés típusú befizetések,
   • ismételtvizsgadíj,
   • eljárási díj,
   • kollégiumi díj,
   • valamilyen szolgáltatás térítési díja.
  • A hallgatók által a gyűjtőszámlára átutalt, és abból az egyetemi számlákra befizetett összegeket a NEPTUN-rendszer hallgatónként elkülönítve tartja nyilván. Így mindenki naprakészen követheti egyenlege alakulását.
  • FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a gyűjtőszámlájukon legalább 2-3000 Ft mindig legyen, mivel a ban­ki valamint az egyetemen belüli átutalás 1-4 napot vesz igénybe, és előfordulhat, hogy azonnal kell valamilyen tételt teljesíteniük!
  • A költségtérítési díj befizetésének határideje:
   • őszi félév esetén október 31.
   • tavaszi félév esetén március 31.
  • A költségtérítés összegének kiírását a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban HAK) végzi.

  Segítség a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez

  Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 24. 08:32