Hallgatói Tudományos Program

Karunk hallgatóinak számos lehetőségük van kutatási programokba való bekapcsolódásra, valamint ösztöndíjak, támogatások megpályázására. A Műszaki Kar a Hallgatói Tudományos Programot azért hozta létre, hogy segítse az érdeklődő hallgatókat a lehetőségek közti eligazodásban, általában segítse

  • a hallgatók és a kutatási témákat kiíró oktatók egymásra találását,
  • a pályázási lehetőségek megismerését,
  • a TDK,
  • a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program,
  • a kutatásokban résztvevő hallgatók és oktatók közti kommunikációt, a tapasztalatok megosztását,
  • a választott szakterület új eredményeinek és aktuális kihívásainak a megismerését, és általában
  • a kutatási tevékenység szabályainak, célkitűzéseinek és módszertanának megismerését. 

A hallgatók a kutatási tevékenységüket úgy tudják „hivatalossá” tenni, hogy bekapcsolódnak a TDK, vagy a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program, munkájába.
A TDK-val és a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos információk e szervezetek saját honlapjain érhetők el.
A Hallgatói Tudományos Program keretében megjelenítjük a kari oktatók és kutatócsoportok által felkínált témákat, az aktuális témák a Hallgatóknak menüpontban érhetők el. 
Aki szeretne valamelyik kutatáshoz kapcsolódni, keresse meg a megadott témavezetőt. Az ilyen módon témát találók, és a munkát elkezdők számára Facebook csoportot indítunk, melyben szándékunk szerint minden olyan információ megjelenik, ami segíti a munkát.
A Hallgatói Tudományos Program titkára Szántó Attila (szanto.attila@eng.unideb.hu), őt lehet keresni, ha kérdés merül fel, vagy segítségre van szükség. Ilyen eset például, ha valaki szeretne kutatómunkát végezni, de a felajánlott témák között nem talál megfelelőt, vagy nem sikerül a kapcsolatfelvétel a témavezetővel. Szántó Attila kezeli a Facebook csoportot is, aki talál témavezetőt, vagy már korábban elkezdte a kutatást, ezt jelezze Szántó Attilának, hogy őket be tudja jegyezni a programba.

Oktató

Oktató email címe

Jelenleg futó kutatási témák

Jövőbeni kutatási témák

Dr. Balajti István

balajti.istvan@eng.unideb.hu

Olcsó RF mérőpont kifejlesztése BSC hallgatóknak az autókban használt szenzorok, radarok performancia jellemzőinek bemutatására, a mérési kihívások megismerése támogatására. (Pl. oszcilloszkóp, spektrum analizátor, és más „okos” érzékelők);

Autó radarok In Situ performancia értékelése; a mérésekhez mérési eljárások kidolgozása; 

Elektromágneses szmog In Situ mérési eljárások kidolgozása és végrehajtása;

Ebben a félévben végrehajtandó minimum feladat: Releváns irodalomkutatás a Chat GPT használatával. Az idevonatkozó MATLAB vagy Labview programok Radar toolbox, antenna toolbox stb. készségszintű használata. Műszaki jelentések készítése, melyek formája és tartalma megegyezik a kurzus elvárásaival. 2023 II. félévben a legjobb műszaki jelentések továbbfejlesztése TDK munkává.  

EMC labor radar, In situ mérsek az elektromágneses spektrumban.

Dr. Bereczki Zoltán

bereczki.zoltan@eng.unideb.hu 

Történeti szerkezetek, középkori építészet, örökségvédelem, 3d-s műemlkékfelmérés, épületkutatás.

Történeti szerkezetek, középkori építészet, örökségvédelem, 3d-s műemlkékfelmérés, épületkutatás.

Dr. Bodnár Ildikó

bodnari@eng.unideb.hu

Application and investigation of polyelectrolytes in greywater treatment; Investigation of microplastic removal from greywater. 

Investigation of zeta potential measurement and  MPT-2 Titrator unit of greywater treatment.

Application of mixture of coagulants in greywater treatment; 

Possibilities for removing the boron content of waters.

Dr. Bodzás Sándor

bodzassandor@eng.unideb.hu

Ívelt fogazatú kúpkerékpár tervezése és végeselem elemzése.

Bordástengely felületi érdesség mérése és geometriai ellenőrzése 3D szkenneréssel.

Hengeres fogaskerékpár felületi érdesség mérése és elemzése.

Fogazott hajtópárok tervezése és gyártásfejlesztése;

Végeselem vizsgálatok fogazott hajtópárok vagy gyártási eljárások elemzésére;

Gyártási eljárások fejlesztése egyedi alkatrészekre elméleti és gyakorlati úton;

Speciális megmunkálószerszámok tervezése és modellezése;

Egyedi munkadarab vagy szerszám befogókészülékek tervezése és modellezése.

Dr. Budai István

budai.istvan@eng.unideb.hu

Cellás szerkezetek fejlesztése gyógyászati felhasználásra.

IT támogatott folyamatfejlesztés.

Életciklus alapú fenntarthatósági elemzések;

Egészségipart támogató műszaki folyamfejlesztés;

Sporteszköz fejlesztés.

Dr. Hancz Gabriella

hgabi@eng.unideb.hu

Review of relationship among urbanization, climate change and growing flood risk.

Comparative study of three cases of green infrastructure applied with floodrisk management purposees in Singapore, Atlanta and Portland.

Parkolók csapadékvíz gazdálkodása és csapadékvíz elvezetése. 

Debrecen Déli Gazdasági Övezetben zöld infrastruktúra kialakítása.

Települési zöld infrastruktúra / csapadékvíz gazdálkodás.

Dr. Husam A. Almusawi

husam@eng.unideb.hu

Cognitive Robotics, Assistive Robotics, Interactive Robotics, Rehabilitation Robotics, Mobile Robotics, Biomechatronics Systems.

Cognitive Robotics, Assistive Robotics, Interactive Robotics, Rehabilitation Robotics, Mobile Robotics, Biomechatronics Systems.

Dr. Kocsis Dénes

kocsis.denes@eng.unideb.hu

Környezeti zajterjedési folyamatok modellezésének fejlesztési lehetőségei.

Járművek környezeti terhelésének vizsgálata;

Zajtérképezés;

Zajkamerához kapcsolódó kutatások.

Dr. L. Szabó Gábor

l.szabo.gabor@eng.unideb.hu

Épületek hűtési energiaigényének vizsgálata.

1. téma: Kétfokozatú hűtőkörfolyamatú hűtőgépek összehasonlítása  2. téma: A nedves és száraz technológiájú mennyezethűtő rendszerek összehasonlítása szükséges előremenő vízhőmérséklet szempontjából.

Dr. Matkó Andrea

andim@eng.unideb.hu

Hallgatói kompetencia.

TWI

Dr. Mankovits Tamás

tamas.mankovits@eng.unideb.hu

Alumíniumhabok modellezési kérdései.

Alumíniumhabok modellezési kérdései; 

Cellás szerkezetek végeselemes vizsgálata;

Cellás szerkezetek gépi tanuláson alapuló optimalizálása.

Dr. Máté Domicián 

mate.domician@eng.unideb.hu

Fenntartható startup-ok inkubációja.

Globális iparifolyamat-menedzsment: pl. lean, ipar 5.0 stb. a fenntarthatóság tükrében.

Dr. Szodrai Ferenc

szodrai@eng.unideb.hu

 

Áramlástani modellezés.

Dr. T. Kiss Judit

tkiss@eng.unideb.hu

A CO2 kibocsátást befolyásoló makrogazdasági tényezők vizsgálata;

The effect of renewable energy on carbon dioxide emissions, waste generation, and economic growth in EU countries; Circular economy.

A fenntartható fejlődést befolyásoló tényezők vizsgálata; az ICT szerepe a fenntartható fejlődésben;

Examining the impact of the circular economy on the economy and its determinants.

Dr. Tiba Zsolt

tiba@eng.unideb.hu

A ZF6HP26 típusú automata sebességváltó kinematikai elemzése.

Torsen differenciálművek kinematikai elemzése.

Dr. Török László

dr.torok.laszlo@eng.unideb.hu

 

Államadósság kockázatok, Gazdasági növekedés korrelációi, Makro energia-gazdaságtan.

Izbékiné Szabolcsik Andrea

szabolcsikandi@eng.unideb.hu

Comparative analysis of different filter media potential in the greywater treatment;

Application of treated greywater in hydroponic plant production;

Tisztított kommunális szennyvíz talajra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Magyar és Angol nyelven is:
Különböző szennyvízfrakció ökotoxikológiai vizsgálata;  

Használt vizek öntözési célú alkalmazhatóságának vizsgálata a különböző talajféleségek minőségi változásainak figyelembevételével;

Használt vizek hidropóniás növénytermesztési rendszerben történő alkalmazhatósági vizsgálata.

Prof. Dr. Husi Géza

husigeza@eng.unideb.hu

Ipari robotok, járműgyártás.

Ipari robotok, járműgyártás.

Sarvajcz Kornél

sarvajcz@eng.unideb.hu

Drónok ipari alkalmazása; járműdiagnosztika fejlesztések.

Elektronikával, méréstechnikával kapcsolatos kutatások.

Szántó Attila

szanto.attila@eng.unideb.hu

Elektromos hajtású járművek, elektromos motorok dinamikai modellezése, szimulációja és optimalizálása; 

Elektromos motorok jellemzőinek kísérleti meghatározása, és az ehhez szükséges mérőrendszer fejlesztése.

Elektromos hajtású járművek, elektromos motorok dinamikai modellezése, szimulációja és optimalizálása; 

Elektromos motorok jellemzőinek kísérleti meghatározása, és az ehhez szükséges mérőrendszer fejlesztése.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 15. 10:55