Kari Tanulmányi Bizottság

 

A Kari Tanulmányi Bizottság hatásköre:

 • dönt más felsőoktatási intézményből és saját intézményen belül a Kar szakjaira történő átvételről,
 • dönt a Karon belüli szakváltásról, tagozatváltásról és képzési forma váltásról,
 • dönt a kedvezményes tanulmányi renddel kapcsolatos kérelmek elbírálásáról (egyéni tanulmányi rend),
 • dönt az áthallgatási kérelmekkel kapcsolatban az előzetes tanszékvezetői véleményezés alapján,
 • állást foglal a TVSZ, illetve a melléklete által nem szabályozott tanulmányi és vizsgaügyekben, 
 • javaslatot tesz a TVSZ, illetve annak mellékleteinek módosítására,
 • dönt a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos kérelmének elsőfokú elbírálásáról,
 • dönt minden olyan tanulmányi kérdésben, amelyet a Kari Tanács a KTB hatáskörébe utal,
 • dönt az állami támogatott/ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átvételről.
 • dönt az alábbi hallgatói kifogás elbírálásáról:
  • A vizsgaidőszak végét követő két héten belül a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál/egységnél kifogással élhet. Ha a hallgató kifogását a kurzusért felelős oktató/egység nem találja alaposnak, és ezért elutasítja, e döntés ellen a hallgató a kari Tanulmányi Bizottsághoz fordulhat.

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmeket a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A Tanulmányi Osztály készíti elő a tárgyalásra kerülő ügyeket.

A Kari Tanulmányi Bizottság összetétele:

Név Tisztség E-mail
Dr. T. Kiss Judit Elnök tkiss@eng.unideb.hu
Zilahiné Darai Anita Titkár daraianita@eng.unideb.hu
Dr. Hajdu Sándor KAB elnök hajdusandor@eng.unideb.hu
Dr. Pálinkás Sándor Oktatói tag palinkassandor@eng.unideb.hu
Herdon Balázs Hallgatói tag bracsasbala03@gmail.com
Simon Balázs Hallgatói tag s.balazs0410@gmail.com
Szalka Jázmin Réka Hallgatói tag zalka.azmin@gmail.com
Viktor Emma Hallgatói tag emmaviktor1011@gmail.com
Viktor Péter Hallgatói tag 0vikpeti0@gmail.com

   

   

   

  Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 30. 12:30