Általános tudnivalók szakirányú továbbképzésekről

A szakirányú továbbképzés rendszerét a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 2005. CXXXIX. törvény, valamint a 10/2006. (X.25.) számú OKM rendelet szabályozza.

A szakirányú továbbképzés célja

 • korábban szerzett ismeretek frissítése, korszerűsítése
 • ismeretek bővítése, új ismeretek megszerzése.

A szakirányú továbbképzés levelező tagozaton történik.

 • Jelentkezés feltételei
  • államilag elismert felsőfokú főiskolai, alapfokú (BSc) / egyetemi, mesterképzés (MSc) végzettség
 • Jelentkezés
 • A jelentkezés helye
 • Tájékoztatás
  • Lukácsné Sipos Ildikó
   • személyesen munkanapokon 8.00-15.00 óra között
   • telefonon: +36 52 512 900 / 77826 mellék
   • emailben: siposi@eng.unideb.hu
 • Felvétel, beiratkozás, konzultációs rend
  • A Kar a szakonként előírt felvételi létszám esetén indítja a képzéseket, melyről a jelentkezőket írásban értesíti.
  • A hallgatók félévenként írásban tájékoztatást kapnak a konzultációs időbeosztásról.
 • Költségtérítés
  • a költségtérítés összegéről szakonként, tanévenként a szakleírásoknál tájékozódhatnak: Szakleírások
  • a költségtérítés a NEPTUN tanulmányi programon keresztül, ill. számla alapján történik
  • befizetési határidő:
   • őszi félév: október 31.
   • tavaszi félév: március 31.
  • az első félévben 5000.-Ft regisztrációs díj
   • befizetési határidő:
    • őszi félév: október 20.
    • tavaszi félév: március 20.

A hallgatók tandíjfizetési kötelezettségét a munkáltató a szakképzési alap terhére átvállalhatja. Ebben az esetben a Kar megteremti a szükséges feltételeket a 2001. évi LI. törvény rendelkezései szerint.

Az oktatás rendje, tanév, vizsgák

 • A tanulmányok időtartamára a posztgraduális képzésben résztvevő hallgatókra is vonatkoznak a Debreceni Egyetem szabályzatai (DE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási  Szabályzat).  A szabályzatok az Egyetem honlapján megtalálhatók: Egyetemi szabályzatok
 • A szakirányú továbbképzés a főiskolai graduális oktatáshoz hasonlóan, félévekre tagolódik és időtartama szakonként meghatározott. A konzultációk (általában) két hetenként pénteken és szombaton vannak.
 • Az ismeretek átadása, a tervezett tananyag feldolgozása előadások és gyakorlati foglalkozások keretében valósul meg. Az előadók a Kar és az Egyetem oktatói, illetve meghívott előadók. Kiemelkedő felkészültséggel és nagy szakmai, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek.
 • Az oktatás kredit rendszerű képzésben történik. A hallgatóknak a tanulmányaik folyamán a szak tantervi követelményében meghatározott mennyiségű kreditet kell megszerezni, továbbá sikeres vizsgát kell tenni a tanterv által előírt tantárgyakból.
 • A tanulmányok szakdolgozat készítésével és sikeres záróvizsga teljesítésével záródnak. Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a tantervben előírt követelményeket, az előírt kreditet megszerezte, a vizsgákat eredményesen teljesítette.
 • A programokat diplomával rendelkezők továbbképzésére, szaktudásuk bővítésére, speciális ismeretek megszerzésére ajánljuk, melyekkel munkájukban magasabb szinten tudják teljesíteni feladataikat, illetve helyzeti előnybe juthatnak a munkaerő piacon.

Jelentkezési határidő

Szakirányú továbbképzési szak neve Őszi félév Tavaszi félév
Jelentkezési határidő Szakindítás időpontja Jelentkezési határidő Szakindítás időpontja
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök / szakember - - 2025. január 31. 2025. február közepe
Mérnök coach szakmérnök / Coach 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
EHS szakmérnök / szakember 2024. augusztus 31. 2024. szeptember 13. - -
Gépészeti szimulációs szakmérnök 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe - -
Kataszteri szakmérnök 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
Környezetgazdálkodási szakmérnök 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
Közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnök 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
Lean szakmérnök / menedzser 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
Légijármű üzemeltető 2024. augusztus 31. 2024. szeptember 2. 2025. január 31. 2025. február 3.
Minőségirányítási szakmérnök / szakember 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
Műszaki diagnosztikai szakmérnök - - 2025. január 31. 2025. február közepe
Műszaki környezeti szakmérnök - - 2025. január 31. 2025. február közepe
Műszaki projektmenedzsment szakmérnök/szakember 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe
Polimertechnológiai szakmérnök / szakember 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe - -
Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök / szakember - - 2025. január 31. 2025. február közepe
Vasúti pályaépítési és -fenntartási szakmérnök 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 31. 2025. február közepe 
Angol nyelvű képzés
Lean szakmérnök / menedzser 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. január 2025. február
Műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető 2024. augusztus 31. 2024. szeptember közepe 2025. jaunár 2025. február
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 07. 08:47