Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar tudatos törekvése, hogy olyan szakokat és szakirányokat indítson, amelyek a Dunától keletre csak itt vannak jelen. A mechatronikai mérnök épületmechatronikai szakirányon a BSc képzésben is országosan egyedülálló, és ezt egészítí ki ez az MSc képzés. A Kar tudományos kompetenciái elsősorban a műszaki tudományok köré csoportosulnak. Tekintettel a Kar egyes tanszékeinek profiljára kiemelten vizsgálunk inter- és multidiszciplináris témákat az építőipar, az energetika és a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások hasznosítása, az alacsony energiaigényű épületek tervezési kérdései, az épületek és energiaellátó rendszereik életciklus elemzése területén. Kutatási programjaink kitérnek az intelligens épületek tervezési problematikájára, a belső környezet ember központú tervezésére, illetve élettani vizsgálatok alapján új gépészeti berendezések fejlesztésére. Ezt egészíti ki az épületmechatronikával, az intelligens épületekkel foglalkozó kutatások.

A Mechatronikai mérnök MSc (magyar) szak alapadatai

 • A képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • A képzés helye: 4028 Debrecen, Ótemető utca 2.
 • A mesterszak megnevezése: mechatronikai mérnöki mesterképzési szak (MSc)
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles mechatronikai mérnök
 • A szakirány megnevezése épületmechatronikai szakirány
 • Képzési forma: teljes idejű (nappali)
 • A tervezett hallgatói létszám: nappali tagozaton 20 fő / évfolyam
 • A képzési idő: 4 félév
 • Az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint)
 • Tanórák  (kontaktórák) száma: 1560
 • Szakmai gyakorlat időtartama: 4 hét
 • A szakfelelős oktató:  Husi Géza habil. PhD. tanszékvezető főiskolai docens
 • A szakirányfelelős oktató: Szemes Péter Tamás PhD. főiskolai docens
 • A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szak: mechatronikai mérnöki alapképzési szak
 • A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok: gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, mezőgazdasági és élelmiszeripari a gépészmérnöki, energetikai mérnöki

A képzés háttere

  Ha egy épület automatikusan, azaz emberi beavatkozás nélkül, vagy csak minimálisan szükséges emberi beavatkozással képes ellátni feladatait intelligens épületnek nevezzük. Az intelligens épület megvalósításához megkülönböztetünk olyan épületmechatronikai megoldásokat amelyek

  • központi intelligencia;
  • elosztott intelligencia; vagy
  • összetett intelligencia  használatával működtetik az épületek berendezéseit, vagy fogadják azok jelzéseit.

  Az intelligencia az épületek esetében magába foglalja

  • az alkalmazott technológiát;
  • a felhasználó kívánságait;
  • a fejlesztői és  alkalmazói szoftverkörnyezetet;
  • a külső-belső szenzorokat, azok paramétereit;
  • a klímavezérlést,
  • a világítástechnikai vezérlést;
  • energia ellátás felügyeletét,
  • az alternatív energiaforrások kihasználását;
  • a biztonságtechnikai rendszerek felügyeletét azaz behatolásjelzést és védelmet;
  • benntartózkodás és egyéni jogosultságok kezelését;
  • a tűzjelzést és oltást;
  • a nyílászárók vezérlését és állapotának megjelenítését mozgatását;
  • a szórakoztató elektronikai berendezések vezérlését;
  • a háztartási eszközök automatikus vagy kézi vezérlését;
  • számítógép hálózatot;
  • a múltra vonatkozó adatok gyűjtését, kiértékelését; és ez alapján a folyamatok esetleges módosítását;
  • a magasfokú rugalmasságot;
  • a teljeskörű vizualizáció;
  • a teljeskörű felügyelet és távirányíthatóságot;
  • tehát gyakorlatilag minden olyan feladat, ami az üzemeltetés során adódik.

  Ha a felsorolást végignézzük, nem találunk egyetlen olyat sem, amely valamely módon ne kapcsolódna a nulla vagy „közel nulla” energiaigényű létesítmények üzemeltetési kérdéseihez. Magyarországon 2020- tól kötelező bevezetni a közel zéró energiafelhasználású épületek követelményrendszerét, mely a megújuló energiaforrásokra erősen épít.

  Ezért Magyarországon is szükség van a városléptékű megújuló energiás alkalmazások, az életciklusra vetített energiamérleg, valamint az intelligens szabályozás kérdéskörében kellő jártasággal és ismerettel rendelkező mesterszakot végzett szakemberekre.
   
  Tanszéki állásfoglalás a mechatronikai mérnök MSc szakkal kapcsolatosan:

  "A mechatronikai mérnök mesterszak a Debreceni Egyetem Műszaki Kar egyik legösszetettebb képzése. A képzés során gépészeti mesterszakos  ismeretekkel, villamosmérnöki mesterszakos ismeretekkel és műszaki informatikai ismeretekkel ismerkednek meg a hallgatók, amely önmagában is egy-egy szak esetében nem csekély elméleti ismeretet jelent.  A képzés kialakítása és akkreditálása során a tanszék messzemenően figyelembe vette más egyetemek mértékadó professzorainak (jellemzően BME) és a régiónkban található cégek vezetőinek (National Instruments, FAG, General Electric, MSK, Coloplast) véleményeit, javaslatait. Ezek alapján a  képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. A Debreceni Egyetem az ország három kiemelt egyetemének egyike, a Műszaki Kar a 2011 évi Felsőoktatási Minőségi Díj díjazottja, amely elismerések a tanszéknek az oktatás és a kutatás további magas szakmaiszínvonal tartását adja feladatul. A mesterképzést a többi magyarországi vezető műszaki képzőhellyel úgy  alakítottuk ki, hogy az heti 40 órás (előadások és gyakorlatok látogatása, részvétel a tanszéki munkában, önálló tanulás)  elfoglaltságot jelentsen a hallgatóknak 2-szer 10 hónapon keresztül. A tanszék így tudja garantálni, hogy a kiadott mechatronikai mérnök mesterdiploma egyet jelent a mechatronika területén a valódi "mester" ismeretekkel. A Debrecenben végzett okleveles mechatronikai mérnökök tudása és kompetenciái megfelelnek az ipar és a műszaki fejlesztés, kutatás legmagasabb követelményeinek és szignifikánsan kimutatható magasabb szintű ismeretek elsajátítását, tudását jelentik az alapképzésben megszerezhető diplomákhoz képest.

  Ezek alapján tanszék a képzést csak nappali formában indítja, hallgatóitól elvárja a képzés ideje alatt a heti negyven órás időráfordítást, a hallgatók részvételét a tanszéki kutatásokban, és nem támogat semmi olyan kérelmet ami ezt az elvégzendő munkamennyiséget bármi módon csökkentené. Meggyőződésünk, hogy a szakot munka mellett elégséges színvonalon sem  lehet elvégezni.

  Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 02. 10:43