Kari Oktatási Bizottság

A Kari Oktatási Bizottság az oktatási dékánhelyettes munkáját támogatja. 

A Kari Oktatási Bizottság összetétele: az oktatási dékánhelyettes, a Tanulmányi Hivatal vezetője, az oktatási dékánhelyettesi referens, továbbá a Kar Szakbizottságai által delegált oktatók. 

A Kari Oktatási Bizottság feladatai:

  • állásfoglalást készít a Kar képzési kínálatáról, a  tervezett szaklétesítésekről és szakindításokról;
  • rendszeresen felülvizsgálja a szakok képzési programját és javaslatot tesz a módosításokra;
  • együttműködik az oktatás terén megfogalmazott stratégiai célok megfogalmazásában;
  • összehangolja a különböző szakok tananyagfejlesztési elképzeléseit, kiküszöböli az esetleges párhuzamosságokat;
  • állásfoglalást tesz a Kart érintő oktatásfejlesztési és szervezési, valamint akkreditációs ügyekben;
  • javaslatot tesz és véleményezi az oktatással kapcsolatos kari szabályzatokat (pl. TVSZ, Felvételi szabályzat);
  • állásfoglalást tesz minden olyan kérdésben, amelyben a Kari Tanács vagy a dékán kikéri véleményét;
  • segíti a felvételi eljárás összehangolását, szükség szerinti egységesítését, a főbb irányelvek meghatározását;
  • javaslatot tesz az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

A Kari Oktatási Bizottság tagjai: 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 30. 13:18