Szakdolgozat / Diplomamunka

Az oldalon az általános kari szabályok, követelmények találhatóak, a szakok speciális információ, dokumentumai a tanszéki honlapokon érhetők el.

Szakdolgozat / Diplomamunka elkészítésének szabályai

 • A szabályzat célja, hogy:
  • a Karon a szakdolgozat és diplomamunka (a továbbiakban: dolgozat) feladatok kiadásával,
  • a dolgozat szervezésével, dokumentálásával,
  • a hallgatók, témavezetők, konzulensek és bírálók feladataival, felelősségével és hatáskörével kapcsolatos feladatok, egységes elvek, módszerek és minőségbiztosítási követelmények szerint kerüljenek végrehajtásra.
 • Kapcsolódó szabályzatok: a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 18. és 24. §-a, valamint a 4. sz. Műszaki Kari sajátosságokat tartalmazó melléklet 14. §-a.
 • A szabályzat hatálya kiterjed a Műszaki Kar alap- és mesterképzési, továbbá szakirányú továbbképzési szakjainak hallgatóira, valamint a Karral alkalmazotti vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre.
 • A "Szakdolgozat / Diplomamunka elkészítésének szabályai" dokumentum itt érhető el.
  • Titoktartási megállapodás (2. sz. melléklet) mintafájl itt érhető el.

 

Szakdolgozat / Diplomamunka formai követelmények

 • A dokumentum célja, hogy az alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók dolgozatának tartalmi és formai követelményeit a MAB előírásai, a Debreceni Egyetem és a Műszaki Kar aktuális szabályzatai alapján ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres elkészítéshez és benyújtáshoz.
 • A „Szakdolgozat / Diplomamunka formai követelmény” dokumentum itt érhető el.
 • 4. sz. melléklet: "A Harvard hivatkozási rendszer szabályai" dokumentum itt érhető el.
Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 27. 11:33