DEA

A szakdolgozat, diplomaterv, diplomamunka (a továbbiakban: diplomamunka) feltöltéseinek szabályai a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumába (DEA)

 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

 • A hallgató köteles feltölteni a diplomamunka elektronikus PDF formátumú változatát – a diplomamunka részét képező, illetve ahhoz csatolandó nyilatkozatok nélkül a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumába (DEA)
 • Titkosított diplomamunka esetén a diplomamunka feltöltésekor külön fájlként a titkosítási nyilatkozatot is fel kell tölteni. 
 • A dokumentum feltöltésének hiányában a diplomamunka benyújtása nem tekinthető teljesítettnek.
 • A sikeres záróvizsgát tett hallgató diplomamunkáját az egyetem a DEA-ban teljes egészében tárolja, a feltöltött diplomamunkákról nyilvántartást vezet, – jogszabályban meghatározottak szerint titkosított részek kivételével – korlátozás nélkül hozzáférhetővé és kereshetővé tesz.  
 • A hallgató köteles arról nyilatkozni, hogy az elektronikus és a papíralapú forma mindenben megegyezik.

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 4. SZ. MELLÉKLETE – MŰSZAKI KAR

 • A diplomamunkát legalább egy bekötött példányban és elektronikusan kell benyújtani a tanszékhez legkésőbb a kiírásban megjelölt időpontig. A diplomamunka elektronikus változatát a hallgató köteles feltölteni a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába (DEA) is. A diplomamunka DEA-beli feltöltésének határideje megegyezik a diplomamunka elektronikus formában benyújtott példányának beadási határidejével. 
 • A diplomamunka DEA-beli megfelelő feltöltésének az ellenőrzését és esetleges visszautasítását a tanszék vezetője által megbízott munkatárs végzi. Csak annak a diplomamunkának a védése kezdhető meg, amely papíralapú és elektronikus formában is benyújtásra és elfogadásra került.
 • A sikeres záróvizsgát tett hallgató papíralapú diplomamunkájának megőrzéséről a tanszék gondoskodik. 

TITKOSÍTOTT DIPLOMAMUNKÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

DIPLOMAMUNKA TÍPUSAI

 • Nyilvános diplomamunka
 • Titkosított diplomamunka
 • Titkosított diplomamunka titoktartási megállapodással
  Nyilvános diplomamunka Titkosított diplomamunka Titkosított diplomamunka titoktartási megállapodással
Bekötött diplomamunka

Legalább 1 példány

A sikeres záróvizsga után a tanszéké

Legalább 1 példány

A sikeres záróvizsga után a hallgatóé

Legalább 1 példány

A sikeres záróvizsga után a hallgatóé

E-learning feltöltés

Diplomamunka

A tanszék által meghatározott dokumentumok

Diplomamunka

A tanszék által meghatározott dokumentumok

Diplomamunka

A tanszék által meghatározott dokumentumok

DEA feltöltés Diplomamunka - feladatkiíró lap, nyilatkozatok nélkül, sem a PDF elnevezésében, sem a diplomamunkában nem szerepelhet a hallgató Neptun kódja

Diplomamunka - feladatkiíró lap, nyilatkozatok nélkül, sem a PDF elnevezésében, sem a diplomamunkában nem szerepelhet a hallgató Neptun kódja

Titkosítási kérelem

Titoktartási megállapodás

LINKEK

FELTÖLTÉSI SEGÉDLET

Adat Kötelező / nem kötelező Fontos információ Tipikus hiba
Szerző Kötelező  A hallgató vezetéknévét/vezetékneveit és keresztnevét/keresztneveit kell beírni Nem a hallgató teljes neve szerepel
Cím Kötelező

A diplomamunka címét kell beírni

A titkosított diplomamunka esetén is nyilvános adat

Nem a diplomamunka címe, hanem más cím, pl. a lakcím szerepel
Alcím Nem kötelező Csak akkor kell kitölteni, ha a diplomamunka rendelkezik alcímmel  
Cím más nyelven Nem kötelező    
Témavezető Kötelező Csak a belső témavezető nevének kell szerepelnie titulusok (dr., prof., phd stb.) nélkül  A témavezető titulusai is szerepelnek (dr., prof., phd stb.)
Kulcsszavak Kötelező  A diplomamunkára leginkább jellemző 2-3 kulcsszót kell beírni, mindegyiket külön cellába A kulcsszavak vesszővel elválasztva, egymás után szerepelnek
Tárgyszó Kötelező A diplomamunka tudományterületét kell kiválasztani: Műszaki tudományok Más tudományterület kerül kiválasztásra
A dolgozat összefoglalója Kötelező

A diplomamunka 6-8 mondatos összefoglalójának kell szerepelnie

A titkosított diplomamunka esetén is nyilvános adat

Kevesebb, mint 6-8 mondatos összefoglaló szerepel
Megjelenés ideje Kötelező A diplomamunka megjelenési évét kell beírni  
A dolgozatot írató intézmény Kötelező A diplomamunkát írató intézményt kell kiválasztani a legördülő listából: DE--Műszaki Kar Nem a megfelelő intézmény kerül kiválasztásra
A dolgozat típusa Kötelező

A hallgató képzését kell kiválasztani:

BSc/BA
MSc/MA
szakirányú továbbképzés

 
Nyelv(ek) Kötelező A diplomamunka nyelvét kell kiválasztani  
A dolgozat terjedelme Kötelező A diplomamunka oldalszámát, terjedelmét kell megadni  
Szak Kötelező A hallgató szakját kell kiválasztani  
PDF csatolása Kötelező

A  fájl címében és a diplomamunkában sem szerepelhet Neptun kód

Feladatkiíró lap és nyilatkozatok nélkül kell feltölteni

A  fájl címében szerepel a hallgató Neptun kódja

A feladatkiíró lap és a nyilatkozatok szerepelnek a diplomamunkában

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 07. 15:54