Részismereti képzés

Részismereti képzés célja:

  • A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló személyeket hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára, külön felvételi eljárás nélkül, önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény önköltséges részismereti képzés céljából hallgatójával is létesíthet újabb képzési jogviszonyt. A képzés befejezését követően a kar a tanulmányi teljesítményről a tanulmányi rendszeréből a tárgyleírást (tematika) is tartalmazó mikrotanúsítványt állít ki, mely a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. 

Részismereti képzéssel kapcsolatos információk:

A jelentkezés határideje: augusztus 31.

A képzés díja:

  • BSc képzésen: 325.000 Ft./félév
  • Msc képzésen: 500.000 Ft./félév

Az önköltségi díj összege 30 kreditre értendő, ami azt jelenti, hogy ha a hallgató kevesebb kreditet vesz fel, mint 30, akkor kreditarányos a fizetés (DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata).

Részismereti képzésre jelentkezési lap letölthető itt: Word PDF

A jelentkezési laphoz csatolandó:

  • diploma másolat (kétnyelvű esetén mindkét oldal másolata szükséges, mert összetartozik és csak együtt érvényes)

A jelentkezési lap leadható e-mailen a jelentkezési lap alján megadott e-mail címre elküldve.

    Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 30. 10:18