Építőmérnöki alapképzési szak

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Építőmérnöki alapképzési szak

 • Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki (Civil Engineering)
 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
  • szakképzettség: építőmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Civil Engineer
 • Képzési terület: műszaki
 • Képzési ág: építőmérnöki és műszaki földtudományi
 • A képzési idő félévekben: 8 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
  • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 46 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit;
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:15 kredit;
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 68 kredit;
  • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
 • Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
  • Alapfokozat birtokában az építőmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek az elvégzett ágazatnak és szakiránynak megfelelően:
   • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére,
   • egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
   • irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban,
   • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
   • munkavédelmi feladatok megoldására.
  • Alapfokozat birtokában az építőmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
   • műszaki vezetői tevékenység végzésére,
   • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
   • építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,
   • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.
 • A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
  • természettudományos alapismeretek: 46-57 kredit
   • matematika (min.12 kredit), fizika, informatika, mechanika, építőipari kémia, építőipari ábrázolás, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományos alapismeretek;
  • gazdasági és humán ismeretek: 18-34 kredit
   • mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, jogi és államigazgatási ismeretek, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további gazdasági és humán alapismeretek;
  • szakmai törzsanyag: 80-118 kredit
   • anyagismeretek, szerkezetek, geotechnika, közlekedési létesítmények, települési és környezetmérnöki ismeretek, akadálymentesítés, vízi létesítmények, geoinformatika, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.
 • Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.
 • Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 13:39