Kérelmek

Fontos információk

 • Kérjük, hogy a kérelmeket lehetőség szerint géppel töltsék ki. Ennek hiányában, kézzel kizárólag nyomtatott betűkkel töltsék ki.
 • A Kar a hallgató kérelmét elfogadja, elutasítja vagy hiánypótlásra hívja fel.
  • Kérelem elfogadása: a Kar érdemi vizsgálatot követően elfogadja a kérelmet.
  • Kérelem elutasítása: a Kar érdemi vizsgálatot követően nem fogadja el a kérelmet.
  • Hiánypótlásra felhívás: formai vagy tartalmi okok miatt a Kar hiánypótlásra hívja fel a hallgatót, ha a kérelmet
   • nem megfelelő formanyomtatványon,
   • hiányos vagy hibás adatokkal,
   • érdemi indok nélkül vagy
   • a kötelező melléklet nélkül adta be.

A TO1 illetékes ügyintézőjénél kell leadni az alábbi kérelmeket:

Hallgatói kérelem tárgya Hallgatói kérelem típusa Jogalap6 Kérelem határideje Csatolandó dokumentum Döntéshozó Határozat
Átvétel más egyetemről / karról Intézményváltoztatási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (1)-(2)

Őszi félév: július 15-ig
Tavaszi félév: január 15-ig

1. Hallgatói jogviszony igazolás
2. Teljes leckekönyv másolat/elektronikus leckekönyv kivonat

KTB2 Papíralapú
Átvétel más DE-MK szakról Szakváltási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (2/a)
Őszi félév: július 15-ig
Tavaszi félév: január 15-ig
Nem szükséges KTB2 Papíralapú
Korábban teljesített tárgy elfogadtatása

Tantárgyelismerési kérelem
Word PDF

TVSZ. 15. § (2) és
4. sz. Kari melléklet 8. § (3)
Szorgalmi időszak 1. hetének végéig 1. Teljes leckekönyv másolat/elektronikus leckekönyv kivonat
2. Teljesített tárgyak tematikája (Műszaki Karon belüli szakváltás esetén nem szükséges)
KAB3 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Nappali / levelező tagozat váltás Tagozatváltási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (2/a)
Őszi félév: július 15-ig
Tavaszi félév: január 15-ig
Nem szükséges KTB2 Papíralapú
Szakon belül más specializáció választása Specializáció változtatási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (2/a)
Őszi félév: július 15-ig
Tavaszi félév: január 15-ig
Nem szükséges Tanszék5 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Egyéni tanrend Kérelem egyéni tanrendhez
Word PDF
TVSZ. 34. § és
4. sz. Kari melléklet 7. § (2)
Szorgalmi időszak 2. hetének végéig Kérelem tárgyától függ: Orvosi igazolás / versenysport igazolás KTB2 Papíralapú
Áthallgatás (másik DE kar hallgatója) Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 16. § és
4. sz. Kari melléklet 9. § (2)
Szorgalmi időszak 4. hetéig Hallgatói jogviszony igazolás KTB2 Papíralapú
Vendéghallgatói jogviszony létesítése (másik felsőoktatási intézmény hallgatója) Jelentkezési lap vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez
Word PDF
Felsőoktatási törvény 42. § és 49. § (3) Szorgalmi időszak 2. hetének végéig 1. Hallgatói jogviszony igazolás
2. Teljes leckekönyv másolat/elektronikus leckekönyv kivonat
KTB2 Papíralapú
Aktív regisztráció utáni passziválás Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 3. § (6) és 5. § (8)
TJSZ. 36. § 
Szorgalmi időszak 4. hetének végéig Nem szükséges Oktatási dékánhelyettes Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Késedelmes tárgyleadás / kurzusmódosítás Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 5. § (7) Szorgalmi időszak 4. hetének végéig Nem szükséges KTB/ Oktatási dékánhelyettes Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Előkövetelménnyel rendelkező tárgy felvétele Párhuzamos tárgyfelvételi kérelem
Word PDF
TVSZ. 4. sz. Kari melléklet  5. § (4) Szorgalmi időszak 2. hetének végéig Leckekönyv arról a félévről ahol az előfeltétel tárgy szerepel KTB2 / Oktatási dékánhelyettes Papíralapú
Idegen szaknyelvi ismeret teljesítésének kiváltása Kérelem idegen szaknyelvi ismeret elfogadásáról
Word PDF
TVSZ 12. §
TVSZ. 4. sz. Kari melléklet 6. §
Képzési program
Nincs határidő Az indoktól függ KTB2 Papíralapú
Hallgatói jogviszony megszüntetése Neptun elektronikus kérelem TVSZ. 3. § (12) Nincs határidő

Könyvtári igazolás
Word PDF

Dékán Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Fogyatékkal élők kérelme Fogyatékkal élők kérelme
Word PDF
- Nincs határidő Szakvélemény Kari Tanács4 Papíralapú
Egyéb Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. / TJSZ. Kérelem tárgyától függ Ügyintézővel történő egyeztetés alapján Kérelem tárgyától függ Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Méltányosság Méltányossági kérelem
Word PDF
TVSZ. / TJSZ. Nincs határidő Kérelem tárgyától függ pl: orvosi igazolás / jövedelemigazolás Dékán

Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban

Jogorvoslati kérelem Jogorvoslati kérelem
Word PDF
A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának  és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen Kérelem tárgyától függ Ügyintézővel történő egyeztetés alapján Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága Papíralapú

 

A Tanszéknél kell leadni az alábbi kérelmeket:

Hallgatói kérelem tárgya Hallgatói kérelem típusa Jogalap6 Kérelem határideje Csatolandó dokumentum Döntéshozó Határozat
Vizsgakurzus meghirdetése Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 9. § Szorgalmi időszak 4. hetéig Nem szükséges Tanszék5 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Vizsgakurzus félév eleji teljesítése Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 4. sz. Kari melléklet 12. § (3) Augusztus 30-ig Nem szükséges Tanszék5 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Határidőn túli záróvizsga jelentkezés Késedelmes ZV jelentkezés /  lejelentkezés
Word PDF
TVSZ. 10. § (4) f) Tanszéki döntés Nem szükséges Tanszék5 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Határidőn túli záróvizsga lejelentkezés Késedelmes ZV jelentkezés /  lejelentkezés
Word PDF
TVSZ. 10. § (4) f) Tanszéki döntés Nem szükséges Tanszék5 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Egyéb Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. / TJSZ. Kérelem tárgyától függ Ügyintézővel történő egyeztetés alapján Kérelem tárgyától függ Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban


Tanulmányi Osztály (TO)

Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)

Kreditátviteli Albizottság (KAB) 

Kari Tanács

Tanszékek

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 05. 09:37