Fogyatékossággal élő hallgatók

Fogyatékossággal élő hallgató (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 108. § 6. pontja alapján):

 • aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A fogyatékosság szintjétől és mértékétől függően, törvényben maghatározott kedvezmények adhatók, pl.

 • támogatási idő növelése,
 • nyelvvizsga mentesség,
 • vizsgán több felkészülési idő és/vagy eszközhasználat, pl. számológép, laptop,
 • írásbeli vizsga kiváltása szóbelivel, vagy a szóbelié írásbelivel.

Ezek a lehetőségek nagyban megkönnyítik a fogyatékkal élő hallgatók tanulását, végzését.

Kedvezmények igénybevétele

 • Minden esetben kérelmezni kell.
 • Fontos, hogy minden orvosi papírt eredetiben kell bemutatni.
 • A nyomtatvány itt érhető el (fogyatékkal élők kérelme).
 • A kérelmet a 102-es irodában, Pál Tünde fogyatékosügyi koordinátornak kell leadni.
 • A beadott kérelem és dokumentumok alapján a Műszaki Kar Kari Tanácsa vagy a Műszaki Kar Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottsága hoz döntést, melyről a hallgató határozatot kap.
 • Feltétel, hogy a DEMEK-nél regisztrálva legyen a hallgató (az oldal alján, a dokumentumok pontban található a nyomtatvány). További információkért kattintson ide.

Elfogadható orvosi igazolások

 • 2020. szeptember 1-től (87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet) két fórum látja el a sajátos nevelési igény, fogyatékosság (köznevelési, szakképzési, felsőoktatási aspektusú) megállapítását:
  • 1. Pedagógia Szakszolgálatok
   • A Pedagógiai Szakszolgálatok általában 18 év alattiakat vizsgálnak, már általános, de legkésőbb középiskolában/gimnáziumban kiderülnek a hiányosságok, akadályoztatások.
   • Abban az esetben, ha már az érettségi előtt is előnyben részesítették a hallgatót (Pedagógiai Szakszolgálat Határozat, Középfokú intézménytől határozat a kedvezményekről), jogfolytonosság áll fent, a kedvezmény jár.
  • 2. ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
   • A GYOPSZ a felsőoktatásban, illetve doktori képzésen lévő hallgatókat vizsgálja, amennyiben a középfokú tanulmányaik befejezés után következett be olyan állapot, mely kedvezményekre jogosíthat és a hallgató nem rendelkezik érvényes szakértői véleménnyel.
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 02. 08:56