Minőségirányítási szakmérnök/Minőségirányítási szakember

Felvételi létszám: 25 fő

Képzési idő: 2 félév

Képzés költsége: 280.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Tervezett indítás: 2024. szeptember közepe, vége

Következő félévben:

 • Jelentkezési határidő: 2025. január 31.
 • Tervezett indítás: 2025. február közepe, vége

Felvétel feltétele

 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség az alábbiak szerint: Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gépészmérnöki, mérnök-informatikus, mechatronikai mérnöki, gazdálkodási mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, villamos-mérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki szakon szerzett BSc ill. főiskolai oklevéllel rendelkezik. Az oklevélben megnevezése: „Minőségirányítási szakmérnök"
 • Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozatot és nem mérnöki szakképzettséggel rendelkezik. (Műszaki menedzser, gazdaságtudomány-, természettudomány-, vagy informatika területén végzett.) Ebben az esetben az oklevél megnevezése: „Minőségirányítási szakember"

Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség megnevezése: Minőségirányítási szakmérnök, ill. Minőségirányítási szakember

Képzési cél: A képzés alapvető célja, hogy a továbbképzésben részt vett szakemberek megszerezzék a témával kapcsolatos általános szakmai ismereteket, melyre épülve megismerjék az integrált rendszerek működését befolyásoló tényezők körét és használni tudják a rendelkezésünkre álló számítógépes programokat, eljárásokat az integrált rendszerek hatékony működtetése érdekében. Ezek birtokában a végzett hallgatók képesek legyenek az integrált rendszerek kiépítésére és működtetésére.
Olyan felsőfokú minőségügyi szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben meg-szerzett ismeretek birtokában a szakmérnök képzés átfogó minőségügyi elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek a vállalati minőségügy mindegyik, de elsősorban a termék-előállítás (minőségfejlesztés, minőségtervezés, minőségbiztosítás, minőségszabályozás-, ellenőrzés) területén hasznosítani. Képesek lesznek arra, hogy az ipari vállalatoknál és szolgáltató vállalkozásokban a nemzetközi szabványok alapján (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, MSZ 28001, ISO/TS 16949), a menedzsmentrendszereket önállóan kialakítsák és működtessék. A végzett hallgató tudásával alkalmas arra, hogy különböző termelő és szolgáltató vállalkozások minőségügyi munkatársaként, vagy erre szakosodott tanácsadóként minőségirányítási szakértőként helyezkedjen el, és az eredeti szakterületén a megszerzett komplex minőségirányítási ismeretekkel a legkorszerűbb integrált rendszerű vezetés megvalósítójává válhat.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Megszerezhető tudáselemek:
  • minőségirányítási statisztika,
  • minőségirányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges technikák,
  • szabvány és jogszabályismeret,
  • auditálás
 • Megszerezhető ismeretek:
  • minőségirányítási alapismeretek,
  • irányítási rendszerek,
  • metrológia,
  • minőségirányítást támogató informatikai rendszerek,
  • vállalatirányítás és minőségköltségek.

Személyes adottságok: Elemző képesség, problémamegoldás, rendszerszemlélet, kommunikáció, innováció, minőségirányítási dokumentumok készítése, minőségirányítási rendszer tervezése, bevezetése és üzemeltetése, auditálása, irányítási rendszerek vezetése.

Ismeretek ellenőrzési rendszere: Az ismeretek ellenőrzése a tantervben meghatározott aláírások, félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgák letételéből, szakdolgozat elkészítéséből-védéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze.

Mintatanterv letölthető a dokumentumtárból!

Szakdolgozat: A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával. Azon a hallgatóknak, akiknek nincs lehetőségük saját munkahelyi téma választására, azok számára az épületgépészeti tanszék biztosít szakdolgozat témát. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá. Az elkészült szakdolgozatok bírálatát a külső konzulens készíti. Amennyiben a konzulensek és a bíráló a dolgozatot elfogadhatónak minősítik, a hallgató Záróvizsgára bocsátható, ahol bizottság előtt védi meg szakdolgozatát.

A záróvizsga:

 • A Záróvizsgára bocsátás feltétele
  • 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon
 • Záróvizsga témakörök:
  • Szervezeti minőségmenedzsment rendszerek
  • Minőségfejlesztést támogató technikák

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
 • Szakfelelős oktató: Dr. habil Szűcs Edit főiskolai tanár

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - Minőségirányítási szakmérnök/szakember szakirányú tk. (Őszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

A tervezett konzultációs időpontok itt érhetőek el. 

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 12. 12:23