DE Publikáció Tudománytámogatási Program

A Debreceni Egyetem 2023-ban Publikációs Tudománytámogatási Programot indított. Célja, hogy a sikeresen megvalósított tudományos publikációk alapján a kutatókat és a karokat további pénzügyi hozzájárulással ösztönözze és támogassa a jövőbeli eredményes kutatásokat. 

Igénylés menete:

 1. A pályázati űrlap kitöltése (az egyetemi levelező rendszerünkbe való belépést követően nyitható meg) és beküldése:
  • 2. pontban a megfelelő szerzői nyilatkozat feltöltése:
   • egyedüli DE szerző
   • több DE szerző : csak azokkal a DE szerzőkkel kell alá is íratni, akik az igénylés pillanatában is jogviszonyban állnak a Debreceni Egyetemmel. A már jogviszonnyal nem rendelkező DE szerzők esetében az igénylő űrlap 15. Megjegyzés pontjába be kell írni, hogy az adott szerzők már nem állnak jogviszonyban a Debreceni Egyetemmel.
  • 8. pontban, ha nem lenne az adott közleménynek DOI száma, akkor az online elérési lehetőség megadása.
  • 13. pontban az átvevő szervezet neve a Műszaki Kar
  • 14. pontban a pénzügyi központ és forrás: 8XKABC00PUBT
 2. Könyvtár megvizsgálja, hogy az adott publikációval jogosult-e az igénylő támogatásra:
  • Ha nem jogosult, akkor erről kap tájékoztatást.
  • Ha jogosult, akkor az adott negyed év végén a könyvtár továbbítja a NOKK felé az igénylést.
 3. A NOKK megítéli a támogatást.
 4. A könyvtár főigazgatója e-mailben tájékoztatást küld a kari dékánoknak. A Műszaki Karon a dékánhelyettes is kap tájékoztatást.
 5. A kari igénylő tájékoztatást kap a Kartól a támogatás összegéről.

A felhasználás menete a Műszaki Karon:

 • A támogatás egy kari keretre érkezik, melyet a dékán kezel. Ennek módja a következő lesz: 

  • A támogatásban részesülő neve alatt rögzítjük a részéről elkölthető összeget

  • A támogatási összeg átadható részben vagy egészben a támogatott közlemény kari társszerzőjének. A támogatott szerzőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a kapott támogatás mekkora részét adja át a kari társszerzőnek. A nyilatkozatot Tóth Nórának kell eljuttatni. A nyilatkozat letölthető innen: Szerzoi_Nyilatkozat.docx

  • Egy személy számára több tétel, eltérő időpontokban is érkezhet, ha több cikk után kapna támogatást. 

  • Nyilvántartjuk a teljes elkölthető összeget személyenként

  • Minden költést a tudományos dékánhelyettes ellenjegyez mielőtt a kifizetés / beszerzés elindul. Ez egyrészt biztosítja a szabályszerű felhasználást, másrészt az ellenjegyzéssel egyidőben a költés bekerül a nyilvántartásba. 

  • A nyilvántartást folyamatosan adminisztrálja a Műszaki Karon Tóth Nóra.

  • Költeni a Progamban meghatározott módon lehet. (Eszközbeszerzés esetén a Kar dönt arról, hogy mely eszközök szerezhetőek be a kutatásokhoz, a szabályzatban megadott kategóriákon belül. Bármely DE hallgatónak adható ösztöndíj a támogatásból.)

  • Eszközbeszerzés esetén a tanszék indítja el a folyamatot a szokásos módon a Publikációs Támogatási Program kari keretének megadásával. A Karról a megrendelő a tudományos dékánhelyettes ellenjegyzése után megy ki.

  • Konferencia részvétel finanszírozás esetén a támogatási igényt jelezni kell a tudományos dékánhelyettesnek. Jóváhagyás esetén indítható a folyamat az utazásszervezési rendszerben a Publikációs Támogatási Program kari keretének megadásával.

  • A DE Publikációs Támogatási Program kari kerete: 8XKABC00PUBT

További szabályok:  

 • A felhasználás módja egyértelműen meg van határozva a szabályzat 3.3-as pontjában.

 • A támogatási összegből az érintett közlemények esetében levonásra kerül az adott publikáció kapcsán a DEENK által nyújtott APC támogatás összege. Ez csak a OPEN ACCESS 50%-os támogatást jelenti (legfeljebb 400 000 Ft)! Q2-es folyóiratcikkek esetében előfordulhat, hogy az OA támogatás nagyobb összeget jelent, mint az igényelhető publikációs kutatási támogatás, tehát nem is lesz értelme igénylést benyújtani. A levonás nem vonatkozik a EISZ keretében kapott támogatásra, és nem vonatkozik a kari finanszírozásra sem! 

 • Ha több szerző is a Debreceni Egyetemről van, és ezek közül legalább az egyik első/utolsó/levelező szerző, akkor ezen szerző(k) valamelyikének célszerű igényelni a támogatást (magas prioritású szerző nagyobb támogatást kap)

 • Cikkenként csak 1 DE szerző kaphat támogatást, még ha pl. a 4 szerzős cikkből 3 a Debreceni Egyetemhez is affiliált. Egy közlemény után csak 1 DE szerző kaphat támogatást!

 • A támogatásnál mindig a cikk beadása szerinti időpontban érvényes Q értéket veszik figyelembe, nem a megjelenési évet. Nincs utólagos tényleges SJR érték szerinti korrrekció.

 • A könyvtár gyűjti az igényléseket és ellenőrzi a közleményeket, majd adja át döntésre a NOKK felé. Április 30, augusztus 31 és december 31 az igénylések összesítése.

 • Minden negyed év végén összesítik és elbírálják a pályázatokat. Minden cikk, ami megfelel a feltételeknek, megkapja a támogatást. 

 • Az Egyetem adja a támogatást, az adminisztrációt és a pályázatokról való tájékoztatást a DEENK végzi. 

 • A publikációs támogatás igénylésére jogosult szerző a Pályázati Űrlapon kötelező mellékletként be kell, hogy nyújtsa a támogatást igénylő cikk DEKIR rendszerbe való feltöltésre előkészített angol és magyar nyelvű rövid, közérthető összefoglalóját is (nem az absztraktot).

 • A DE Publikációs Tudománytámogatási Programban támogatást nyert kutatók a következő publikációikban, melyek elkészítéséhez a kapott támogatást felhasználták, az alábbi köszönetnyílvánítást tegyék: „Megvalósult, a Debreceni Egyetem Publikációs Tudománytámogatási Programjának támogatásával.”/ "Supported by the University of Debrecen Program for Scientific Publication."

 • 2024-ben folytatódik a program. 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 11. 09:29