Tehetséggondozás

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP)

Kiknek szól?

 • Azoknak, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni.
 • Minden aktív, nappali tagozatos hallgatónak, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik minimum 2 lezárt félévvel.

Mi a célja?

 • elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását,
 • elősegítése a mesterképzésre és PhD képzésbe való bejutást,
 • célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás nevelése.

Előnyei:

 • kutatási lehetőség témavezető segítsége mellett,
 • ösztöndíj lehetősége,
 • konferenciaszereplés és versenyeken való részvétel támogatása,
 • diplomamelléklet a programban elért teljesítményről,
 • egyes pályázatoknál előnyt jelenthet.

Hogyan folyik a munka?

 • A témavezetők segítségével, egyéni munkaterv szerint végzett kutatómunka (nem órákat kell felvenni, hanem kutatómunkát folytatni, amit valamilyen fórumon meg kell jelentetni, pl. publikáció, előadás, poszter).
 • Beletartoznak a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, önképzőkörök → a DETEP ezeket fogja egységes keretbe.
 • A Neptunban regisztrálni kell a képzést, és egy ún. konzultációs kreditet kell felvenni, melyet a témavezető hirdet meg, ennek teljesítése a programban maradás feltétele.
 • Képzési kredit: félévente maximum 3, az előírt óramennyiségen túl, a témavezetővel egyeztetve, ingyen. Ez lehetőség, nem követelmény.

Műszaki Kar DETEP koordinátora:
Dr. T. Kiss Judit
oktatási dékánhelyettes (120-as szoba)
Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék, tanszékvezető
tkiss@eng.unideb.hu

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 10. 13:44