Kérelmek

Fontos információk

 • Kérjük, hogy a kérelmeket lehetőség szerint géppel töltsék ki. Ennek hiányában, kézzel kizárólag nyomtatott betűkkel töltsék ki.
 • A Kar a hallgató kérelmét elfogadja, elutasítja vagy hiánypótlásra hívja fel.
  • Kérelem elfogadása: a Kar érdemi vizsgálatot követően elfogadja a kérelmet.
  • Kérelem elutasítása: a Kar érdemi vizsgálatot követően nem fogadja el a kérelmet.
  • Hiánypótlásra felhívás: formai vagy tartalmi okok miatt a Kar hiánypótlásra hívja fel a hallgatót, ha a kérelmet
   • nem megfelelő formanyomtatványon,
   • hiányos vagy hibás adatokkal,
   • érdemi indok nélkül vagy
   • a kötelező melléklet nélkül adta be.

A TO3 101-es irodájában kell leadni az alábbi kérelmeket:

Hallgatói kérelem tárgya Hallgatói kérelem típusa Jogalap 
(TVSZ1 / TJSZ2)
Kérelem határideje Csatolandó dokumentum Döntéshozó Határozat
Átvétel más egyetemről / karról Intézményváltoztatási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (1)-(2)

Őszi félév: augusztus 31-ig
Tavaszi félév: január 31-ig

1. Hallgatói jogviszony igazolás
2. Teljes leckekönyv másolat/elektronikus leckekönyv kivonat

KTB4 Papíralapú
Átvétel más DE-MK szakról Szakváltási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (1)-(2)
Őszi félév: augusztus 31-ig
Tavaszi félév: január 31-ig
Nem szükséges KTB4 Papíralapú
Korábban teljesített tárgy elfogadtatása

Tantárgyelismerési kérelem
Word PDF

TVSZ. 15. § (2) és
4. sz. Kari melléklet 8. § (3)
Szorgalmi időszak 1. hetének végéig 1. Teljes leckekönyv másolat/elektronikus leckekönyv kivonat
2. Teljesített tárgyak tematikája (Műszaki Karon belüli szakváltás esetén nem szükséges)
KAB5 Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Nappali / levelező tagozat váltás Tagozatváltási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (1)
Őszi félév: augusztus 31-ig
Tavaszi félév: január 31-ig
Nem szükséges KTB4 Papíralapú
Szakon belül más specializáció választása Specializáció változtatási kérelem
Word PDF
TVSZ. 15. § és
4. sz. Kari melléklet 8. § (1)
Őszi félév: augusztus 31-ig
Tavaszi félév: január 31-ig
Nem szükséges Tanszék Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Egyéni tanrend Kérelem egyéni tanrendhez
Word PDF
TVSZ. 34. § és
4. sz. Kari melléklet 7. § (2)
Szorgalmi időszak 2. hetének végéig Kérelem tárgyától függ: Orvosi igazolás / versenysport igazolás KTB4 Papíralapú
Áthallgatás (másik DE kar hallgatója) Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 16. § és
4. sz. Kari melléklet 9. § (2)
Szorgalmi időszak 4. hetéig Hallgatói jogviszony igazolás KTB4 Papíralapú
Aktív regisztráció utáni passziválás Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 3. § (6) és 5. § (8)
TJSZ. 36. § 
Szorgalmi időszak 4. hetének végéig Nem szükséges Oktatási dékánhelyettes Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Késedelmes tárgyleadás / kurzusmódosítás Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 5. § (7) Szorgalmi időszak 4. hetének végéig Nem szükséges KTB/ Oktatási dékánhelyettes Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Előkövetelménnyel rendelkező tárgy felvétele Párhuzamos tárgyfelvételi kérelem
Word PDF
TVSZ. 4. sz. Kari melléklet  5. § (4) Szorgalmi időszak 4. hetéig Leckekönyv arról a félévről ahol az előfeltétel tárgy szerepel KTB/ Oktatási dékánhelyettes Papíralapú
Hallgatói jogviszony megszüntetése Neptun elektronikus kérelem TVSZ. 3. § (12) Nincs határidő

Könyvtári igazolás
Word PDF

Dékán Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Fogyatékkal élők kérelme Fogyatékkal élők kérelme
Word PDF
- Nincs határidő Szakvélemény Kari Tanács6 Papíralapú
Egyéb Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. / TJSZ. Kérelem tárgyától függ Ügyintézővel történő egyeztetés alapján Kérelem tárgyától függ Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Méltányosság Méltányossági kérelem
Word PDF
TVSZ. / TJSZ. Nincs határidő Kérelem tárgyától függ pl: orvosi igazolás / jövedelemigazolás Dékán

Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban

Jogorvoslati kérlem Jogorvoslati kérelem
Word PDF
A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának  és elbírálásának eljárási rendje a Debreceni Egyetemen Kérelem tárgyától függ Ügyintézővel történő egyeztetés alapján Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága Papíralapú

 

A Tanszéknél kell leadni az alábbi kérelmeket:

Hallgatói kérelem tárgya Hallgatói kérelem típusa Jogalap 
(TVSZ1 / TJSZ2)
Kérelem határideje Csatolandó dokumentum Döntéshozó Határozat
Vizsgakurzus meghirdetése Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 9. § Szorgalmi időszak 4. hetéig Nem szükséges Tanszék Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Vizsgakurzus félév eleji teljesítése Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. 4. sz. Kari melléklet 12. § (3) Augusztus 30-ig Nem szükséges Tanszék Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Határidőn túli záróvizsga jelentkezés Késedelmes ZV jelentkezés /  lejelentkezés
Word PDF
TVSZ. 10. § (4) f) Tanszéki döntés Nem szükséges Tanszék Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Határidőn túli záróvizsga lejelentkezés Késedelmes ZV jelentkezés /  lejelentkezés
Word PDF
TVSZ. 10. § (4) f) Tanszéki döntés Nem szükséges Tanszék Automatikus rendszerüzenet Neptunban
Egyéb Általános kérelem
Word PDF
TVSZ. / TJSZ. Kérelem tárgyától függ Ügyintézővel történő egyeztetés alapján Kérelem tárgyától függ Papíralapú / Automatikus rendszerüzenet Neptunban

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
3 Tanulmányi Osztály (TO)
4 Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)
5 Kreditátviteli Albizottság (KAB) 
6 Kari Tanács

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 21. 14:51