Rektori utasítás a DE Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának sajátos szabályairól veszélyhelyzetben