Építőmérnöki szak BSc és MSc végzettség esetén

Szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, gyakorlati idők

(1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez)

 

 

Építőmérnök BSc végzettséggel

Építészeti műszaki tervezés

 

VZ-TER Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek, építmények) tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

A Építészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés, épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.

Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.
Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata, méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.

Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

ÉPT a) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések tervezése

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 8 év

 

Építési műszaki ellenőrzés

 

ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

Felelős műszaki vezetés

 

MV-É Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

MV-M Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

MV-KÉ Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:

a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,

b) vasút, föld alatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, c) repülőtér, kikötő,

d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),

e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

MV-VZ Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi
építmények építési-szerelési munkái esetén:

a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,

b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,

c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot és tározót,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,

e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,

f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,

g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,

h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,

i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és

j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

Energetikai tanúsítás

 

energetikai tanúsítói jogosultság

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 1 év

 

 

 

 

Településmérnök Msc végzettséggel

 

Településtervezés

 

TT Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, településterv (településfejlesztési terv, helyi építési szabályzat, kerületi építési szabályzat és fővárosi rendezési szabályzat) és ennek készítéséhez szükséges megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat, települési környezeti értékelés, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése - a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges esetben - településtervezési szakági tervezők bevonásával.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

Településrendezési szakértés
 

SZTR A településtervezési körbe tartozó tevékenységek eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás.

 

Szerkezetépítő mérnök Msc végzettséggel

 

Településtervezés

 

TV Víziközmű-vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

Építészeti műszaki tervezés

 

VZ-TEL Települési vízgazdálkodási építmények, így ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz-gazdálkodási építmények tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

VZ-TER Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek, építmények) tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

VZ-VG Vízrajz, vízfeltárás, kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményeinek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

HT Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést, híd- és különleges szerkezetek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 7 év

 

T Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést, különleges szerkezetek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

G-ÉF Épületfizikai hőszigetelési tervezés. Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése. Épületek hőszigeteléséhez tervezési, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex hőtani vizsgálatai, méretezései, a hőszigetelés szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

A Építészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés, épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.

Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.
Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata, méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.

Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

ÉPT a) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések tervezése

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

AVT Audiovizuális rendszerek és berendezések tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 
Településrendezési szakértés
 

SZV Településrendezési víziközmű szakértő szakterület

 

Építésügyi műszaki szakértés

 

SZÉM3.1.1.Nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértése.

SZÉM3.1.2. Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés, tározás.

SZÉM3.1.3.Vízépítési nagyműtárgyak szakértése.

SZÉM3.2.1. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás.

SZÉM3.2.2.Víztisztítás és szennyvíztisztítás.

SZÉM3.2.3. Települési szennyvízkezelési program, gördülő fejlesztési tervet alátámasztó műszaki dokumentáció.

SZÉM3.3.1.Vízgazdálkodási monitoring rendszerek, vízkészlet-gazdálkodás.

SZÉM3.3.2. Hidrológia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés.

SZÉM3.3.3. Felszín alatti vizek, vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtan, vízbázisvédelem.

SZÉM3.3.4. Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás.

SZÉM3.3.5. Vízgépészet.

SZÉS1 Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá különleges szerkezetek szakértése.

SZÉS3/SZÉSZ2 Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

SZÉS4/SZÉSZ3 Épületfizikai szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése-hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.

SZASZ1 Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

SZASZ2 Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

SZASZ3 Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.

SZÉS12 Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértése.

SZB Beruházások előkészítésének és lebonyolításának, továbbá a megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése, valamint építésgazdasági szakértés, építésszervezési szakértés, építési költség szakértés.

SZÉS13 gépészeti akusztikai, épületakusztikai, teremakusztikai szakértés. Épületgépészeti akusztikai szakértői, épületakusztikai szakértői és teremakusztikai szakértői tevékenység. Helyszíni körülmények felmérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése. Gépészeti zaj- és rezgéscsökkentési vizsgálat végzése, szerkezeti kialakítások szakértése. Épületszerkezetek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex akusztikai vizsgálata, méretezése, szerkezeti kialakítása, épületakusztikai megoldások kidolgozása. Termek teremakusztikai szakértése, helyszíni mérése, teremakusztikai minőség elemzése, komplex vizsgálata, méretezése, megoldások szakértése.

 

Építési műszaki ellenőrzés

 

ME-É Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-M A magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-KÉ Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

 

 

Felelős műszaki vezetés

 

MV-É Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

MV-M Az építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

MV-KÉ Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Az alábbi építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:

a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,

b) vasút, föld alatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, c) repülőtér, kikötő,

d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),

e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

MV-VZ Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi
építmények építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot és tározót,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

Energetikai tanúsítás

 

energetikai tanúsítói jogosultság

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 1 év

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 24. 10:56