Építészmérnöki BSc és MSc végzettség esetén

Szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, gyakorlati idők

(1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez)

 

Építészmérnöki BSc végzettséggel

 

Építészeti műszaki tervezés

 

ÉPT a) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések tervezése

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

Építési műszaki ellenőrzés

 

ME-É Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

Felelős műszaki vezetés

 

MV-É Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

MV-É-M Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék építmény esetén.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

 

Energetikai tanúsítás

 

TÉ Energetikai tanúsító jogsosultság

Szakmai gyakorlati idő: MSC végzettség esetén: 1 év

 

 

 

Építészmérnöki MSc végzettséggel

 

Építészeti műszaki tervezés

 

É Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását. A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentációk készítésénél. Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi hatástanulmány készítése.

A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 2 év

 

T-É Épületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén (épületek tartószerkezeti kreditteljesítéssel): 5 év

G-ÉF Épületfizikai hőszigetelési tervezés. Helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése. Épületek hőszigeteléséhez tervezési, kiindulási adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex hőtani vizsgálatai, méretezései, a hőszigetelés szerkezeti kialakításai, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

A Építészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés, épületakusztikai, teremakusztikai tervezés. Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése. Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata, méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.
Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

ÉPT a) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések tervezése

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

EÜT-M Egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

EÜT-G Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

EÜT-R Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

AVT Audiovizuális rendszerek és berendezések tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

Építésügyi műszaki szakértés

 

SZÉSZ1 Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények

 

SZÉS1 Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá különleges szerkezetek szakértése.

(okleveles építészmérnök emelt szintű tartószerkezeti kredittartalommal)

 

SZÉS2/SZÉSZ2Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes anyagokból, előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján

 

SZÉS4/SZÉSZ3 Épületfizikai szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése-hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés megítélése, épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai, megoldások szakértése.

 

SZÉS6/SZÉSZ8 Építmények és energetikai rendszereinek szakértése.

 

SZASZ1 Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.

 

SZASZ2 Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján

 

SZASZ3 Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek, gyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak, a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.

 

SZB Beruházások előkészítésének és lebonyolításának, továbbá a megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki tartalmának szakértése, valamint építésgazdasági szakértés, építésszervezési szakértés, építési költség szakértés.

 

SZÉSZ5 Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében a javító, konzerváló és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti megoldás az adott műemléken való alkalmazhatóságának szakvéleményezése, műemléki értékek dokumentálása és épületdiagnosztika készítése.

SZÉS13 Épületfizikai gépészeti akusztikai, épületakusztikai, teremakusztikai szakértés. Épületgépészeti akusztikai szakértői, épületakusztikai szakértői és teremakusztikai szakértői tevékenység. Helyszíni körülmények felmérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése. Gépészeti zaj- és rezgéscsökkentési vizsgálat végzése, szerkezeti kialakítások szakértése. Épületszerkezetek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex akusztikai vizsgálata, méretezése, szerkezeti kialakítása, épületakusztikai megoldások kidolgozása. Termek teremakusztikai szakértése, helyszíni mérése, teremakusztikai minőség elemzése, komplex vizsgálata, méretezése, megoldások szakértése.

 

SZÉS15.1 Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki szakértése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

 

SZÉS15.2 Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat szakértése.

 

SZÉS15.3 Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek szakértése.

 

Építési műszaki ellenőrzés

 

ME-É Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-É-M Magasépítési szakterületen az ME-É szerinti építési műszaki ellenőrzés műemlék építmény esetén.Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-EÜ-M Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki ellenőrzése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-EÜ-G Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat létesítésének műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-EÜ-R Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek létesítésének, készülékek telepítésének műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 
Felelős műszaki vezetés

 

MV-É Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

MV-É-M Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése műemlék építmény esetén.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

MV-EÜ-M Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

MV-EÜ-G Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

MV-EÜ-R Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

Energetikai tanúsítás

 

TÉ Energetikai tanúsító jogsosultság

Szakmai gyakorlati idő: MSC végzettség esetén: 1 év

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 24. 10:56