Hallgatói Tudományos Program

Karunk hallgatóinak számos lehetőségük van kutatási programokba való bekapcsolódásra, valamint ösztöndíjak, támogatások megpályázására. A Műszaki Kar a Hallgatói Tudományos Programot azért hozta létre, hogy segítse az érdeklődő hallgatókat a lehetőségek közti eligazodásban, általában segítse

  • a hallgatók és a kutatási témákat kiíró oktatók egymásra találását,
  • a pályázási lehetőségek megismerését,
  • a TDK,
  • a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program,
  • a kutatásokban résztvevő hallgatók és oktatók közti kommunikációt, a tapasztalatok megosztását,
  • a választott szakterület új eredményeinek és aktuális kihívásainak a megismerését, és általában
  • a kutatási tevékenység szabályainak, célkitűzéseinek és módszertanának megismerését. 

A hallgatók a kutatási tevékenységüket úgy tudják „hivatalossá” tenni, hogy bekapcsolódnak a TDK, vagy a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program, munkájába.
A TDK-val és a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos információk e szervezetek saját honlapjain érhetők el.
A Hallgatói Tudományos Program keretében megjelenítjük a kari oktatók és kutatócsoportok által felkínált témákat, az aktuális témák a Hallgatóknak menüpontban érhetők el. 
Aki szeretne valamelyik kutatáshoz kapcsolódni, keresse meg a megadott témavezetőt. Az ilyen módon témát találók, és a munkát elkezdők számára Facebook csoportot indítunk, melyben szándékunk szerint minden olyan információ megjelenik, ami segíti a munkát.
A Hallgatói Tudományos Program titkára Szántó Attila (szanto.attila@eng.unideb.hu), őt lehet keresni, ha kérdés merül fel, vagy segítségre van szükség. Ilyen eset például, ha valaki szeretne kutatómunkát végezni, de a felajánlott témák között nem talál megfelelőt, vagy nem sikerül a kapcsolatfelvétel a témavezetővel. Szántó Attila kezeli a Facebook csoportot is, aki talál témavezetőt, vagy már korábban elkezdte a kutatást, ezt jelezze Szántó Attilának, hogy őket be tudja jegyezni a programba.

Oktató

Oktató email címe

Jelenleg futó kutatási témák

Jövőbeni kutatási témák

Dr. Balajti István

balajti.istvan@eng.unideb.hu

Olcsó RF mérőpont kifejlesztése BSC hallgatóknak az autókban használt szenzorok, radarok performancia jellemzőinek bemutatására, a mérési kihívások megismerése támogatására. (Pl. oszcilloszkóp, spektrum analizátor, és más „okos” érzékelők);

Autó radarok In Situ performancia értékelése; a mérésekhez mérési eljárások kidolgozása; 

Elektromágneses szmog In Situ mérési eljárások kidolgozása és végrehajtása;

Ebben a félévben végrehajtandó minimum feladat: Releváns irodalomkutatás a Chat GPT használatával. Az idevonatkozó MATLAB vagy Labview programok Radar toolbox, antenna toolbox stb. készségszintű használata. Műszaki jelentések készítése, melyek formája és tartalma megegyezik a kurzus elvárásaival. 2023 II. félévben a legjobb műszaki jelentések továbbfejlesztése TDK munkává.  

EMC labor radar, In situ mérsek az elektromágneses spektrumban.

Dr. Bereczki Zoltán

bereczki.zoltan@eng.unideb.hu 

Történeti szerkezetek, középkori építészet, örökségvédelem, 3d-s műemlékfelmérés, épületkutatás.

Történeti szerkezetek, középkori építészet, örökségvédelem, 3d-s műemlkékfelmérés, épületkutatás.

Dr. Bodnár Ildikó

bodnari@eng.unideb.hu

Application and investigation of polyelectrolytes in greywater treatment; Investigation of microplastic removal from greywater;

Investigation of zeta potential measurement and  MPT-2 Titrator unit of greywater treatment.

Application of mixture of coagulants in greywater treatment; 

Possibilities for removing the boron content of waters.

Dr. Bodzás Sándor

bodzassandor@eng.unideb.hu

Ívelt fogazatú kúpkerékpár tervezése és végeselem elemzése;

Bordástengely felületi érdesség mérése és geometriai ellenőrzése 3D szkenneréssel;

Hengeres fogaskerékpár felületi érdesség mérése és elemzése.

Fogazott hajtópárok tervezése és gyártásfejlesztése;

Végeselem vizsgálatok fogazott hajtópárok vagy gyártási eljárások elemzésére;

Gyártási eljárások fejlesztése egyedi alkatrészekre elméleti és gyakorlati úton;

Speciális megmunkálószerszámok tervezése és modellezése;

Egyedi munkadarab vagy szerszám befogókészülékek tervezése és modellezése.

Dr. Budai István

budai.istvan@eng.unideb.hu

Cellás szerkezetek fejlesztése gyógyászati felhasználásra;

IT támogatott folyamatfejlesztés.

Életciklus alapú fenntarthatósági elemzések;

Egészségipart támogató műszaki folyamfejlesztés;

Sporteszköz fejlesztés.

Dr. Hancz Gabriella

hgabi@eng.unideb.hu

Review of relationship among urbanization, climate change and growing flood risk;

Comparative study of three cases of green infrastructure applied with floodrisk management purposees in Singapore, Atlanta and Portland;

Parkolók csapadékvíz gazdálkodása és csapadékvíz elvezetése;

Debrecen Déli Gazdasági Övezetben zöld infrastruktúra kialakítása.

Települési zöld infrastruktúra / csapadékvíz gazdálkodás.

Dr. Husam A. Almusawi

husam@eng.unideb.hu

Cognitive Robotics, Assistive Robotics, Interactive Robotics, Rehabilitation Robotics, Mobile Robotics, Biomechatronics Systems.

Cognitive Robotics, Assistive Robotics, Interactive Robotics, Rehabilitation Robotics, Mobile Robotics, Biomechatronics Systems.

Dr. Kocsis Dénes

kocsis.denes@eng.unideb.hu

Környezeti zajterjedési folyamatok modellezésének fejlesztési lehetőségei.

Járművek környezeti terhelésének vizsgálata;

Zajtérképezés;

Zajkamerához kapcsolódó kutatások.

Dr. L. Szabó Gábor

l.szabo.gabor@eng.unideb.hu

Épületek hűtési és fűtési energiaigényének vizsgálata a külső meterologiai körülmények és az épület funkciójának függvényében;

A hidegvizes és a jeges vizes hűtési rendszer energetikai és exergetikai szempontú összehasonlítása;

Kondenzátor felület optimalizálása abszorpciós hűtőgépeknél.

Kétfokozatú hűtőkörfolyamatú hűtőgépek energetikai és exergetikai összehasonlítása;

A nedves és száraz technológiájú mennyezethűtő rendszerek összehasonlítása exergetikai szempontból;

Fan-coil rendszerek exergetikai vizsgálata.

Dr. Matkó Andrea

andim@eng.unideb.hu

Hallgatói kompetencia.

TWI

Dr. Mankovits Tamás

tamas.mankovits@eng.unideb.hu

Alumíniumhabok modellezési kérdései.

Alumíniumhabok modellezési kérdései; 

Cellás szerkezetek végeselemes vizsgálata;

Cellás szerkezetek gépi tanuláson alapuló optimalizálása.

Dr. Máté Domicián 

mate.domician@eng.unideb.hu

Fenntartható startup-ok inkubációja.

Globális iparifolyamat-menedzsment: pl. lean, ipar 5.0 stb. a fenntarthatóság tükrében.

Dr. Szodrai Ferenc

szodrai@eng.unideb.hu

 

Áramlástani modellezés.

Dr. T. Kiss Judit

tkiss@eng.unideb.hu

A CO2 kibocsátást befolyásoló makrogazdasági tényezők vizsgálata; Körforgásos gazdaság vizsgálata;

The effect of renewable energy on carbon dioxide emissions, waste generation, and economic growth in EU countries; Circular economy.

A CO2 kibocsátást befolyásoló makrogazdasági tényezők vizsgálata; Körforgásos gazdaság vizsgálata;

The effect of renewable energy on carbon dioxide emissions, waste generation, and economic growth in EU countries; Circular economy.

A fenntartható fejlődést befolyásoló tényezők vizsgálata; az ICT szerepe a fenntartható fejlődésben;

Examining the impact of the circular economy on the economy and its determinants.

Dr. Tiba Zsolt

tiba@eng.unideb.hu

A ZF6HP26 típusú automata sebességváltó kinematikai elemzése.

Torsen differenciálművek kinematikai elemzése.

Változó geometriájú turbófeltöltö modellezése (Modeling and analysis of a variable geometry turbocharger);

Többlengőkaros független kerékfelfüggesztés modellezése, kinematikai elemzése (Modeling and kinematic analysis of multilink independent wheel suspension).

Dr. Török László

dr.torok.laszlo@eng.unideb.hu

 

Államadósság kockázatok, Gazdasági növekedés korrelációi, Makro energia-gazdaságtan.

Izbékiné Szabolcsik Andrea

szabolcsikandi@eng.unideb.hu

Comparative analysis of different filter media potential in the greywater treatment;

Application of treated greywater in hydroponic plant production;

Tisztított kommunális szennyvíz talajra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Magyar és Angol nyelven is:
Különböző szennyvízfrakció ökotoxikológiai vizsgálata;  

Használt vizek öntözési célú alkalmazhatóságának vizsgálata a különböző talajféleségek minőségi változásainak figyelembevételével;

Használt vizek hidropóniás növénytermesztési rendszerben történő alkalmazhatósági vizsgálata.

Prof. Dr. Husi Géza

husigeza@eng.unideb.hu

Ipari robotok, járműgyártás.

Ipari robotok, járműgyártás.

Sarvajcz Kornél

sarvajcz@eng.unideb.hu

Drónok ipari alkalmazása; járműdiagnosztika fejlesztések.

Elektronikával, méréstechnikával kapcsolatos kutatások.

Szántó Attila

szanto.attila@eng.unideb.hu

Elektromos hajtású járművek, elektromos motorok dinamikai modellezése, szimulációja és optimalizálása; 

Elektromos motorok jellemzőinek kísérleti meghatározása, és az ehhez szükséges mérőrendszer fejlesztése.

Elektromos hajtású járművek, elektromos motorok dinamikai modellezése, szimulációja és optimalizálása; 

Elektromos motorok jellemzőinek kísérleti meghatározása, és az ehhez szükséges mérőrendszer fejlesztése.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 20. 10:54