Beiratkozás

Első félév

 • A felvételi eljárásban felvett hallgatók hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre.
 • Aki a felvételt követő első félévben nem iratkozik be, az elveszíti a jogosultságát a képzésben, a hallgatói jogviszonya nem jön létre.
 • Beiratkozni papír alapon egyszer kell a tanulmányok folyamán, az első félévben.
 • A félév aktív státuszát az elektronikus nyilvántartó rendszerben (Neptun) a Tanulmányi Osztály munkatársai állítják be a beiratkozást követő 24 órán belül. Az aktiválásról automatikusan Neptun üzenetet kap mindenki.
 • A beiratkozás pontos időpontjáról és a további tudnivalókról a Tanulmányi Osztály küld értesítést a hallgatóknak, mely a Műszaki Kar honlapján a Hallgatói menüpont alatt a Határidők almenüponton is feltüntetésre kerül.

A beiratkozásra szíveskedjen magával hozni:

 • személyi igazolványát,
 • lakcím kártyáját,
 • TAJ kártyáját,
 • adóazonosítóját,
 • külföldi hallgató esetén: tartózkodási engedélyét (eredeti és egy másolat),
 • érettségi bizonyítványa másolatát,
 • technikusi bizonyítványát/OKJ bizonyítvány (eredeti és egy másolat),
 • 1 db (6 hónapnál nem régebbi) igazolványképet, melynek a hátoldalára kérjük ráírni a nevét és születési dátumát,
 • mesterszakra (MSc) és szakirányú továbbképzési szakra történt felvétel esetén eredeti diplomáját és annak fénymásolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványait és annak fénymásolatait,
 • nyilatkozatot a bankszámláról (MSc),
 • kék golyóstollat (higiéniai okokból a beiratkozáson a kar nem biztosít),
 • arcmaszkot.

A hallgatók a beiratkozáshoz szükséges további nyomtatványokat a helyszínen kapják meg.

Második félévtől

 • A hallgató a második félévétől a kar által meghatározott regisztrációs időszakban, de legkésőbb a félév első két hetében (regisztrációs hét és a szorgalmi időszak első hete) regisztrálhat ingyen és szabadon (le- és feljelentkezhet a kurzusokról) a Neptunban.
 • A harmadik hétben (szorgalmi időszak második hete) csak írásos kérelem alapján a Tanulmányi Osztály munkatársán keresztül, a Térítési és Juttatási Szabályzat mellékletében előírt késedelmi pótlék (5000 Ft/hét) befizetése ellenében.
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 28. 15:27