Villamosmérnök BSc és MSc végzettség esetén

Szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, gyakorlati idők

  1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez)

 

Villamosmérnök BSc végzettséggel

 

Építészeti- műszaki tervezés

 

KÉ-VV Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

KÉ-HK Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

HI-V Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

HI-VN Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése, kivéve antennatartók és tornyok.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

IT A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások informatikai terveinek készítése és ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

EN-VI Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

 

EN-ME Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén: 8 év

 

A Építészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés, épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.

Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.

Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata, méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.

Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

V Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló rendszerek a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

 

EÜT-M Egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

EÜT-G Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

EÜT-R Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 8 év

 

 
Építési műszaki ellenőrzés

 

ME-V Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek műszaki ellenőrzése (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkái a fogyasztói oldaltól
a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek a közcélú csatlakozási pontig).

Szakmai gyakorlati idő BSc végzettség esetén: 5 év

 

ME-EÜ-M Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki ellenőrzése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

ME-EÜ-G Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat létesítésének műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

ME-EÜ-R Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek létesítésének, készülékek telepítésének műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

ME-KÉ-VV Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

ME-HI Az elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos szerelési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül, kivéve antennatartók és tornyok.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

IN-PE A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások szakmai vezetése és ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

ME-EN-VI Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
(nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

Felelős műszaki vezetés

 

MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

MV-EÜ-M Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

MV-EÜ-G Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

MV-EÜ-R Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

MV-VV A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-HI Az elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (kivéve antennatartók és tornyok).

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-EN Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

MV-VI Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: BSc végzettség esetén 5 év

 

 

Energetikai tanúsítás

Energetikai tanúsító jogosultság

Szakmai gyakorlati idő: 1 év

 

Villamosmérnök MSc végzettséggel

 

Településtervezés

 

TE Energiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

TH Hírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

 

Építészeti műszaki tervezés

 

KÉ-VV Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 8 év

 

KÉ-LK Légi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának, a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 8 év

 

KÉ-HK Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

HI-V Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

HI-VN Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése, kivéve antennatartók és tornyok.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

IT A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások informatikai terveinek készítése és ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

EN-VI Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

EN-ME Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén: 3 év

 

A Építészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés, épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.

Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.

Épületakuszltikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata, méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.

Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

V Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló rendszerek a közcélú csatlakozási pontig) tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

EÜT-M Egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

EÜT-G Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

EÜT-R Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

AVT Audiovizuális rendszerek és berendezések tervezése.

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 5 év

 

Településrendezési szakértés

 

SZE Településrendezési energia-közmű szakértői szakterület

SZH Településrendezési hírközlési szakértői szakterület

 

Építési műszaki szakértés

 

SZÉM1 Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése.

SZÉM2 Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és egyéb gyengeáramú rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek építményeinek szakértése, kivéve antennatartók és tornyok.

SZÉM6 Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések szakértése.

SZÉS6/SZÉSZ8 Építmények és energetikai rendszereinek a szakértése.

SZÉS5 Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szakértése.

SZÉS13 Épületfizikai gépészeti akusztikai, épületakusztikai, teremakusztikai szakértés. Épületgépészeti akusztikai szakértői, épületakusztikai szakértői és teremakusztikai szakértői tevékenység. Helyszíni körülmények felmérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése. Gépészeti zaj- és rezgéscsökkentési vizsgálat végzése, szerkezeti kialakítások szakértése. Épületszerkezetek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex akusztikai vizsgálata, méretezése, szerkezeti kialakítása, épületakusztikai megoldások kidolgozása. Termek teremakusztikai szakértése, helyszíni mérése, teremakusztikai minőség elemzése, komplex vizsgálata, méretezése, megoldások szakértése.

SZÉS15.1 Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki szakértése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

SZÉS15.2 Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat szakértése.

SZÉS15.3 Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek szakértése.

 

Építési műszaki ellenőrzés

 

ME-V Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek műszaki ellenőrzése (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkái a fogyasztói oldaltól
a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek a közcélú csatlakozási pontig).

Szakmai gyakorlati idő MSc végzettség esetén: 3 év

 

ME-EÜ-M Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki ellenőrzése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

ME-EÜ-G Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat létesítésének műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

ME-EÜ-R Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek létesítésének, készülékek telepítésének műszaki ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

ME-KÉ-VV Vasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

ME-HI Az elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos szerelési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül, kivéve antennatartók és tornyok.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

IN-PE A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások szakmai vezetése és ellenőrzése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

ME-EN-VI Föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
(nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

 

Felelős műszaki vezetés

 

MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

 

MV-EÜ-M Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-EÜ-G Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-EÜ-R Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-VV A vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-HI Az elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (kivéve antennatartók és tornyok).

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-EN Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

MV-VI Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.

Szakmai gyakorlati idő: MSc végzettség esetén 3 év

 

 

Energetikai tanúsítás

Energetikai tanúsító jogosultság

Szakmai gyakorlati idő: 1 év

 

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 24. 10:55