DUÁLIS KÉPZÉSEK

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely során a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

A duális képzés során az elméleti képzés az iskolában, míg a gyakorlati képzés a felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik. A hallgatók közel ugyanannyi időt töltenek a vállalatnál, mint a felsőoktatási intézményben, és a teljes tanulmányi időre - hallgatói munkaszerződéssel - juttatást kapnak.

A duális formában tanuló hallgatók a képzés során az egyetemi/főiskolai anyagon túl lényegesen több tapasztalatra tesznek szert, munkaerő-piaci esélyeik, ezzel kilátásaik is meghaladják a hagyományos képzési formában tanuló hallgatók lehetőségeit. A képzés kemény kihívást, rengeteg pluszmunkát jelent számukra, ám cserébe vonzó elhelyezkedési lehetőséget is garantál.

A duális felsőfokú képzés felvételi eljárása:

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két, egymással párhuzamos szakaszból áll. A duális képzésben az lesz hallgató, aki mindkét felvételin sikeresen szerepelt.

  1. Társaidhoz hasonlóan add be felsőoktatási felvételi jelentkezésedet a DE Műszaki Kar választott szakjára a felvételi jelentkezési határidőig a felvi.hu-n. A ponthatárhúzásnál derül ki, hogy felvettek-e.

  2. Jelentkezz a választott vállalathoz az általuk megadott módon. A duális képzésben résztvevő partnerek listája valamint a kapcsolattartók elérhetők a DUÁLIS KÉPZÉSEK menüpont alatt szakokra bontva. A duális képzésben részt vevő vállalatoknak legkésőbb a sorrendmódosítási határidőig értesíteniük kell a hozzájuk jelentkezőket a kiválasztás eredményéről. A felvételizők ennek tudatában még módosíthatják a felsőoktatási intézmények sorrendjét a felvételi jelentkezésben. A vállalatok a felvételi szempontokat és a kiválasztási folyamatot maguk szabják meg, ebbe nincs beleszólása a felsőoktatási intézményeknek. Mindenképpen készülj egy állásinterjúhoz hasonló felvételi és motivációs beszélgetésre, de akár különböző tesztekre, beküldendő feladatokra (pl. gazdaságtudományi és mérnöki területen matematikai feladatok, nyelvtudást felmérő tesztek, IQ-teszt, stb.) is számíthatsz. Ezekről érdemes a vállalatok kapcsolattartóinál, HR-eseinél érdeklődni.

Megjegyzés: egyidejűleg akár több vállalathoz is beadható a pályázat!

További információk: www.dualisdiploma.hu

Felvételi eljárással kapcsolatos határidők:

Egységes felsőoktatási felvételi folyamat

(országos rendszer, www.felvi.hu)

Vállalati felvételi folyamat

(duális képzésben részt vevő vállalatok)

Jelentkezés a felsőoktatási rendszerben:

2024 február

Jelentkezés a vállalathoz:

2024 február

 

Vállalati felvételi folyamat (a partner határozza meg):

pályázati anyag megküldése,

felvételi beszélgetés, szóbeli és/vagy írásbeli feladatok

2024 február

Értesítés a felsőoktatási felvételről (ponthatár húzás):

2024 július

Kiértesítés a vállalati felvételi eredményéről:

2024 július

Beiratkozás a felsőoktatási intézménybe:

2024 szeptember

Szerződéskötés a Hallgató és a Vállalat között

2024. szeptember 30-ig

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 24. 13:15