Műszaki környezeti szakmérnök

Felvételi létszám: 25 fő

A képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 180.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Tervezett indítás: 2024. február közepe

Felvétel feltétele: alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök

Képzési cél: A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A képzésen oklevelet szerzett szakmérnökök a 297/2009. (XII.21.) Kormányrendelet értelmében környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységre is jogosultságot szerezhetnek a végzettség alapján a gyakorlati idő igazolásával.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Alapismeretek: A környezetvédelmi tanulmányokhoz szükséges kémiai, biológiai, természetvédelmi, fizikai és környezetirányítási témakörökbe tartozó ismeretek.
  • Alapismeretek kreditértéke: 30 kredit
 • Szakmai törzsanyag: Speciális, az adott területre vonatkozó környezetvédelemi ismeretek, elsősorban a talajvédelem, víztisztaság védelem, levegőtisztaság védelem, hulladékgazdálkodás, zaj és rezgésvédelem, és a környezetvédelmi mérések valamint a megújuló energiaforrások témakörébe tartozó ismeretek.
  • Szakmai törzsanyag kreditértéke: 50 kredit
 • Speciális szakmai ismeretek: Mesterséges ipari környezet, a környezetvédelmi hatósági eljárások, a környezeti jog, a környezeti állapotértékelés, a hatástanulmányok és a munkavédelem témakörébe tartozó ismeretek.
  • Speciális szakmai ismeretek: 30 kredit

Mintatanterv letölthető a dokumentumtárból!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá.

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár

Záróvizsga témakörök:

 • Környezeti elemek: Zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem , vízgazdálkodás és vízminőség-védelem I., levegőtisztaság védelem I., hulladékgazdálkodás, környezetvédelmi engedélyezési eljárások, környezeti hatástanulmányok.
 • Környezetvédelmi berendezések, technikák: környezetvédelmi műveletek I., környezetvédelmi műveletek II., vízgazdálkodás és vízminőségvédelem II., levegőtisztaság védelem II.

A képzéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon a képzésért felelős Tanszék titkárságához a 312. szobában, illetve email-ben a bodnari@eng.unideb.hu címen.

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú tk. (Tavaszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 30. 11:02