Lean szakmérnök/Lean menedzser

A képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton, félévente 7 alkalommal (péntek-szombat) tartandó konzultációkkal.

Tandíj: 280.000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Tervezett indítás: 2024. szeptember közepe

Következő félévben:

  • Jelentkezési határidő: 2025. január 31.
  • Tervezett indítás: 2025. február közepe

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszéke 2012. februártól indítja a Lean szakmérnök ill. Lean menedzser posztgraduális képzést.

Célunk olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek a LeanKey módszer alkalmazásával eredményorientáltan racionalizálni a gyártást vagy szolgáltatást, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok összességét. A hallgatók megismerik a hatékonyságnövelés és a veszteségcsökkentés lehetőségeit, és képesek lesznek saját szervezetüknél alkalmazni a gyártás és a logisztika területén. A képzés célja a Lean-filozófia kialakítása, hatékonyságjavulás a teljes szervezetben és ez által mérhető megtakarítások képzése, aminek köszönhetően akár új piaci szegmenseket is megcélozhat.

A Lean módszertana egyesíti a nemzetközi minőségfejlesztés elismert gyakorlatait. Alkalmazásával a szervezet folyamatai javulnak mind a termelés, mind az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein. A Lean szervezetek gyorsabban és pontosabban szállítják termékeiket és képesek költségeiket alacsonyabban tartani, mint versenytársaik, ezért piaci pozíciójuk folyamatosan javul. Egy Lean-vállalat a tömegtermeléshez képest mindenből kevesebbet használ fel: kevesebb emberi erőforrást, időt és raktárkészletet igényel a gyártás folyamán, így a hiba lehetőségét is minimálisra csökkenti.

A végzett hallgató tudásával alkalmas arra, hogy különböző termelő és szolgáltató vállalkozásoknál a folyamatos fejlesztés és veszteségcsökkentés módszereit alkalmazza, ezáltal a cég következő kulcsmutatóit fejlessze: termelékenység növelése, átfutási idő csökkentése, gyártás/termék költségarány javítása, készlet csökkentése, gyártó terület igény csökkentése, új termék piacra viteli idejének csökkentése, a minőség fejlesztésre fordított utólagos költségek csökkentése.

Magyarországon és a régióban is egyre több termelő és szolgáltató szervezet alkalmazza a Lean filozófiát. A Lean vevőközpontú vállalatszervezési, vállalatirányítási rendszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél hatékonyabban állítsa elő belső és külső vevői számára a termékeit, szolgáltatásait. A Lean vállalat tevékenységeit elsősorban az alapján alakítja ki, hogy mi szolgálja a vevő számára az érték előállítását. A Lean - amelynek egyik fontos eleme a folyamatos fejlődés - maga is átalakuláson megy keresztül, a termelő vállalatok után napjainkban a szolgáltató szervezeteket, a közigazgatást, az egészségügyet elérve új gondolatok, eszközök, módszerek születnek a vevői elégedettség növelésére és a mind hatékonyabb működés kialakítására.

Lean menedzser képzésünkben részt vehetnek a nem mérnöki szakképzettséggel rendelkező kollégák: műszaki, gazdaságtudományok, természettudomány, informatika, agrár, bölcsészettudomány, hitéleti, művészet, orvos- és egészségtudomány vagy társadalomtudomány képzési területen BSc, illetve főiskolai oklevéllel rendelkezők. Az oklevélben lean menedzser megnevezésű szakképesítést szereznek.

Lean szakmérnök képzésünkben részt vehetnek a gépészmérnöki, mérnök-informatikus, mechatronikai mérnöki, gazdálkodási mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki szakon szerzett BSc, illetve főiskolai oklevéllel rendelkezők. Az oklevélben lean szakmérnök megnevezésű szakképesítést szereznek.

Mintatanterv letölthető a dokumentumtárból!

Záróvizsga témakörök:

  • Minőségmenedzsment, minőségfejlesztést támogató technikák, termelésmenedzsment
  • Lean menedzsment, Lean menedzsment módszerek, Karbantartás-menedzsment

Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség megnevezése: Lean szakmérnök, ill. Lean menedzser

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - Lean szakmérnök/menedzser szakirányú tk. (Őszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

A tervezett konzultációs időpontok itt érhetőek el. 

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 12. 12:23