Szaknyelvi ismeretek nappali tagozatos hallgatóknak

Az oklevél megszerzésének feltétele minden alapképzési (BSc) és mesterképzési (MSc) szakon az adott szak tantervében előírt tárgyak és kritériumtárgyak sikeres teljesítése, valamint a tanulmányok befejezéseként a záróvizsga sikeres teljesítése.

Mind az alapképzési (BSc), mind a mesterképzési (MSc) szakok esetében a Kar a tanterv részeként, szabadon választható tárgyak teljesítésével biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgatói megszerezhessék az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A tantervekben az idegen szaknyelvi ismeretek teljesítésére vonatkozó rész a „Kritériumtárgyak” résznél található meg.

A 2023/24-es tanévtől kezdődően a Kar alapképzésein és mesterképzésein tanulmányokat folytató hallgatóinak kötelező legalább egy szabadon választható tárgyat idegen nyelven teljesíteni. 

Az idegen szaknyelvi ismereteket a hallgatók a tanulmányaik bármely félévében teljesíthetik, de erősen ajánljuk, hogy ne hagyják az utolsó félévre.

 

A szaknyelvi ismeretek teljesítésének lehetőségei:

 1. Műszaki szaknyelv (tárgykód: MK3MUSZX02IX23)
 2. Szabadon választható angol nyelven oktatott szakmai tárgy
 3. Idegen szaknyelvi ismeret elfogadtatása

 

1. Műszaki szaknyelv (tárgykód: MK3MUSZX02IX23)

 • A Műszaki szaknyelv tantárgynak több kurzusa kerül meghirdetésre (több 20 fős csoport, különböző időpontokban) minden félévben.
 • A kurzus megjegyzésében található leírást kérjük figyelmesen olvassák el, mert ott van feltüntetve, hogy mely csoport óráin vehetnek részt már nyelvvizsgával rendelkező hallgatók és mely csoport óráin vehetnek rész nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatók.

 

2. Szabadon választható angol nyelven oktatott szakmai tárgy

 • A tantervben a „Kritériumtárgyak” résznél a tanszékek tantárgyi javaslata található, de a Kar 2023/2024-es képzési programjának 1. sz. mellékletében felsorolt tárgyak bármelyike választható a szaknyelvi ismeretek teljesítése érdekében.
 • A hallgatók a Neptunban a tantervüknél szabadon választható tárgyak között láthatják azon tantárgyakat, melyekkel teljesíteni tudják a szaknyelvi ismereteket.
 • A következő táblázatban a tanszékek által javasolt tárgyak szerepelnek:

 

Szak Őszi félévben javasolt tárgy neve Tavaszi félévben javasolt tárgy neve
Építészmérnöki BSc A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti. A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti.
Építőmérnöki BSc Urban green infrastructure Climate change impacts and adaptation in build environment
Climate change impacts and adaptation in build environment Current issues in ecotoxicology
Gépészmérnöki BSc A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti. A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti.
Járműmérnöki BSc Social and Ethorobotics Social and Ethorobotics
Környezetmérnöli BSc Basics of Renewable Energy Management Basics of Renewable Energy Management
Mechatronikai mérnöki BSc Social and Ethorobotics Social and Ethorobotics
Műszaki menedzser BSc Civil Law Crisis and Change Management
Technological Science I
Organisational Behaviour Organisational Behaviour
Építész MSc A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti. A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti.
Gépészmérnöki MSc A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti. A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti.
Környezetmérnöki MSc Bioresource Technologies Bioresource Technologies
Létesítménymérnöki MSc Building Service Systems II Energy Conscious Architecture
Mechatronikai mérnöki MSc Cognitive Robotics Cognitive Robotics
Műszaki menedzser MSc Business Development Methods Technological Science II
Management for Engineers Management for Engineers
Sportmérnöki MSc Business Development Methods Technological Science II
Szerkezet-építőmérnöki MSc A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti. A hallgató az 1. sz. mellékletben található bármely angol nyelvű szabadon választható tárgyat felveheti.
Villamosmérnöki MSc Cognitive Robotics Cognitive Robotics

 

3. A Kar a hallgató kérelme alapján dönt az idegen szaknyelvi ismeret elfogadásáról, tehát nem kötelező legalább egy szabadon választható tárgyat idegen nyelven teljesítenie az alábbi esetekben:

 • legalább középfokú (B2 szintű) komplex, államilag elismert, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga;
 • nemzetközi hallgatói mobilitási programban való részvétel;
 • legalább egy féléven keresztül külföldi felsőoktatási intézményben, a képzési területtel egyező területen folytatott tanulmányok;
 • a Kar által szervezett konferencián idegen nyelven tartott szakmai előadás;
 • nemzetközi konferencián idegen nyelven tartott szakmai előadás;
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlat;
 • nemzetközi szakmai gyakorlati programban való részvétel.
   
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 13. 15:14