Dékáni Hivatal

A kar igazgatási feladatait a dékánnak közvetlenül alárendelt Dékáni Hivatal látja el, melynek operatív irányítását a Dékáni Hivatal munkáját koordináló hivatalvezető végzi.

A Dékáni Hivatal

 • Kapcsolatrendszere: 
  • Feladatai ellátása során szorosan együttműködik a kar vezetőivel, oktatási egységeivel, a Tanulmányi Osztállyal.
  • Feladatát az egyetemi Rektori-Kancellári Kabinettel, a Rektornak közvetlenül alárendelt egységekkel, a Kancelláriával egyeztetve, és velük szoros együttműködésben látja el.
 • Adminisztratív-ügyviteli feladatai:
  • Lebonyolítja a feladatkörébe tartozó területeken a levelezést, iktatást, irattározást, továbbítást, az adatszolgáltatást és egyéb információcserét, az egyetem és a kar Iratkezelési Szabályzatában foglalt iratkezelési és irattározási rend betartásával.
 • Humánpolitikai tevékenysége:
  • A jogszabályokban, valamint egyetemi és kari szabályzatokban meghatározottak szerint elvégzi az oktatókra, a hallgatókra és valamennyi munkavállalóra vonatkozó humánpolitikai adatgyűjtést és iratkezelést.
  • Intézi a kar főállású és további jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók munkába állásával, átsorolásával, áthelyezésével, munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
 • Rendezvényszervezés, PR tevékenység:
  • Megszervezi a kar beiskolázási tevékenységét a Tanulmányi Osztály és a szakokért, szakirányokért felelős tanszékek támogatásával.
  • Gondoskodik a diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülések megszervezéséről, forgatókönyveinek elkészítéséről, a tanácstagok és a vendégek meghívásáról.
  • Előkészíti a Kari Tanács és bizottságai üléseit.
  • Felügyeli a kari honlapot, folyamatosan frissíti anyagait.
  • Folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyetem Sajtóirodájával.
 • Informatikai szolgáltatási feladatok:
  • Felméri a karon használatos szoftvereket, indokolt esetben javaslatot készít a tanszékekkel, és más egyetemi karokkal együttműködve az oktatásban és az adminisztrációban használt szoftverek korszerűsítésére.
 • Gazdasági feladatok

A Dékáni Hivatal munkatársai

Név Beosztás Feladatkör Iroda
Siposné Dr. Bíró Noémi hivatalvezető Operatív irányítás 109
Kovácsné Miterli Mariann ügyvivő-szakértő Adminisztratív és humánpolitikai feladatok ellátása 109
Bóbis Beáta ügyvivő-szakértő Pályaorientációs és beiskolázási feladatok ellátása, honlap és közösségi felületek szerkesztése 109
Héthy Amira ügyintéző Adminisztratív feladatok ellátása 120
Kiss Konrád ügyintéző Informatikai feladatok ellátása 100
Szabó Tiborné ügyvivő-szakértő Gazdasági feladatok ellátása 107
György Ágnes ügyvivő-szakértő Ipari kapcsolatok 107
Lévai Márton ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 123
Török Tímea ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 123
Popovicsné Szilágyi Zita ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 124
Polonkai Lajos műszaki ügyintéző Gondnoki feladatok ellátása K/6
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 23. 14:12