Dékáni Hivatal

A kar igazgatási feladatait a dékánnak közvetlenül alárendelt Dékáni Hivatal látja el, melynek operatív irányítását a Dékáni Hivatal munkáját koordináló hivatalvezető végzi. A Dékáni Hivatal feladatai ellátása során szorosan együttműködik a kar vezetőivel, oktatási egységeivel, a Tanulmányi Osztállyal. Feladatát az egyetemi Rektori-Kancellári Kabinettel, a Rektornak közvetlenül alárendelt egységekkel, a Kancelláriával egyeztetve, és velük szoros együttműködésben látja el.

Adminisztratív-ügyviteli feladatai:

  • Lebonyolítja a feladatkörébe tartozó területeken a levelezést, iktatást, irattározást, továbbítást, az adatszolgáltatást és egyéb információcserét, az egyetem és a kar Iratkezelési Szabályzatában foglalt iratkezelési és irattározási rend betartásával.

Humánpolitikai tevékenysége:

  • A jogszabályokban, valamint egyetemi és kari szabályzatokban meghatározottak szerint elvégzi az oktatókra, a hallgatókra és valamennyi munkavállalóra vonatkozó humánpolitikai adatgyűjtést és iratkezelést.
  • Intézi a kar főállású és további jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók munkába állásával, átsorolásával, áthelyezésével, munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Rendezvényszervezés, PR tevékenység:

  • Megszervezi a kar beiskolázási tevékenységét a Tanulmányi Osztály és a szakokért, szakirányokért felelős tanszékek támogatásával.
  • Gondoskodik a diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülések megszervezéséről, forgatókönyveinek elkészítéséről, a tanácstagok és a vendégek meghívásáról.
  • Előkészíti a Kari Tanács és bizottságai üléseit.
  • Felügyeli a kari honlapot, folyamatosan frissíti anyagait.
  • Folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyetem Sajtóirodájával.

Informatikai szolgáltatási feladatok:

  • Felméri a karon használatos szoftvereket, indokolt esetben javaslatot készít a tanszékekkel, és más egyetemi karokkal együttműködve az oktatásban és az adminisztrációban használt szoftverek korszerűsítésére.

Gazdasági feladatok

A Dékáni Hivatal munkatársai

Név Beosztás Feladatkör Iroda
Kovács Szabolcs hivatalvezető Operatív irányítás 109
Kovácsné Miterli Mariann ügyvivő-szakértő Adminisztratív és humánpolitikai feladatok ellátása 109
Bóbis Beáta ügyvivő-szakértő Pályaorientációs és beiskolázási feladatok ellátása, honlap és közösségi felületek szerkesztése 109
Héthy Amira ügyvivő-szakértő Adminisztratív feladatok ellátása 120
Tóth Imre informatikus Informatikai feladatok ellátása 100
Szabó Tiborné ügyvivő-szakértő Gazdasági feladatok ellátása 107
György Ágnes ügyvivő-szakértő Ipari kapcsolatok 109
Lévai Márton ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 123
Péter Zsuzsa Flóra ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 123
Popovicsné Szilágyi Zita ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 124
Polonkai Lajos műszaki ügyintéző Gondnoki feladatok ellátása K/6
Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 17. 10:01