Vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök

Felvételi létszám: 25 fő

A képzési idő: 2 félév

A képzés költsége: 200.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Tervezett indítás: 2023. szeptember közepe

Következő félévben:

 • Jelentkezési határidő: 2024. január 31.
 • Tervezett indítás: 2024. február közepe

A felvétel feltétele: Építőmérnöki alapképzési szakon szerzett oklevél mellé legalább alapképzési szakon szerzett közlekedésmérnöki, gépészmérnöki végzettség és legalább 5 éves vasútépítési, vasúttechnológiai vagy fenntartási területen folyamatosan végzett, igazolt szakmai gyakorlat. 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök

A képzés célja: Olyan speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a vasúti pályaépítési és fenntartási folyamatok, a vasútépítési és fenntartási projektek komplex irányítására és vezetésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Vasúti pályarehabilitáció ütemtervezése: 8-12 kredit
 • Vasúti üzem és pályafenntartás: 8-12 kredit
 • Hézagnélküli felépítmény gyakorlati vonatkozásai: 8-12 kredit
 • Vasúti pályaszerkezetek: 4-6 kredit
 • Számítógépes segédprogramok: 4-8 kredit
 • Kivitelezés, beruházás: 4-6 kredit
 • Vezetési és jogi ismeretek: 4-6 kredit
 • A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
 • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

Mintatanterv letölthető a dokumentumtárból!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen adódó vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ¬kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas a szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a szakdolgozat terjedelme 40-60 oldal és a kapcsolódó rajzi munkarészek.

Záróvizsga témakörök: Komplex kérdések a vasúti pályaépítési, fenntartási, üzemeltetési valamint szervezési, vezetési és jogi ismeretekből.

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Építőmérnöki Tanszék
 • Dr. Kovács Imre tanszékvezető főiskolai tanár

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - Vasúti pályaépítési és -fenntartási szakmérnök szakirányú tk (Őszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 01. 09:41