Légijármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Légi- és közúti járművek Tanszék 2017. szeptembertől elindította a Légijármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szakot.

 

A képzési idő: 3 félév, levelező tagozat, a konzultációk és a repülési napok összevontan kerülnek megtartásra az időjárás függvényében. (Várhatóan a repülési napok ősszel, tavasszal, nyáron, az elméleti órák télen.

Tandíj: 50 000 000 Ft/fő/képzés, ami két részletben a tavaszi félévben jelentkezőknek 1. félév március 31. a 2. félév október 31. és az ősz félévben jelentkezőknek pedig az 1. félévben október 31, a 2. félévben március 31-én esedékes. A harmadik félévben pedig nem kell fizetni.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.
Tervezett indítás: 2024. szeptember 1.

Következő félévben:

 • Jelentkezési határidő: 2025. január 31.
 • Tervezett indítás: 2025. február 3.

A képzés célja műszaki szakemberek számára olyan korszerű, műszaki, légijárművek üzemeltetését megalapozó és lehetővé tevő, légiközlekedés műszaki és környezeti ismeretekkel kiegészíteni meglévő tudásukat, mellyel hatósági vizsgákat is képesek letenni és az adott speciális ismeretek megszerzésével konkrét merevszárnyú vagy forgószárnyú légijármű típust vezetni, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (groundhandling) és a szállítási feladatok megoldani.

A Debreceni Egyetem az évek során kiemelt jelentőséget tulajdonított olyan szakirányú továbbképzési szakok indításának, amelyek összhangban voltak a társadalmi elvárásokkal és a munkaerő piac igényeivel, így jelen képzéssel is ezt a megkezdett fejlődést folytatjuk.

A jelentős légijármű parkkal rendelkező cégek vezetői és a Kar szakemberei közötti egyeztetések során megfogalmazott egy konkrét képzési igény, melynek legfontosabb elemei:

 • elsődleges cél: képzési lehetőség biztosítása az állami szolgálat pilótahiányának legrövidebb időn belüli enyhítésére.
 • a Légijármű üzemeltető tevékenysége speciális munkavégzés, így a képzés mélységének meg kell haladnia a piacon megszerezhető, magán iskolák képzésében előírt minimumokat
 • a képzés során forgószárnyas légijármű és merevszárnyú légijármű üzemeltetésében is szükséges tapasztalatot szerezni
 • a képzés során elvárás a legmagasabb minőség, célja, hogy a befejezését követően a szükséges egyéb speciális képzéseket megfelelő szinten el tudják végezni
 • a képzés legalább műszakialapképzési (BSc) diplomával rendelkező szakemberek beiskolázására ad lehetőséget, akiknek műszaki érzéke és tudása a végzettségénél fogva azátlagnál magasabb, így a légijárművek vezetése mellett az üzemeltetésében is részt tudnak venni.

Magyarországon jelenleg mindösszesen 4 cég végez hasonló képzéseket piaci alapon, de egyik sem ad műszaki felkészítést a kadetoknak. A nemzetközi trendek pedig azt mutatják, hogy a légijármű üzemeltető képzést felsőfokura kell emelniés erősíteni plusz műszaki ismeretek átadásával.

A képzésre való felvétel feltétele:

 • egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél;
 • a 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés.

A Légijármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak elvégzése nem jogosít önmagában a feladatok ellátására, ezért tevékenységre jogosultság, szakszolgálati engedély a légiközlekedési hatóság akkreditált vizsgarendszerében eredményes elméleti és gyakorlati vizsga letételével kell megszerezni.

A képzésen részt vehetnek, akik közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, gépészmérnöki, mérnök-informatikus, mechatronikai mérnöki, gazdálkodási mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, mérnökinformatikus, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzésben (BSc) - illetve annak megfelelő főiskolai képzésben - szerzett oklevéllel rendelkeznek.

A végzett hallgató tudásával alkalmas

 • merevszárnyú vagy forgószárnyú légijármű típust vezetni,
 • a légiüzemeltetéssel (air operation) kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a földi kiszolgálással (groundhandling) és a szállítással kapcsolatos feladatokat megoldani.

Záróvizsga témakörök:

 • Repülés elmélet I., II.
 • Légi jármű általános ismeretek I., II.

  Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség megnevezése: Légijármű üzemeltető szakmérnök.

    

   Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - Légijármű üzemeltető szakirányú tk. (Őszi félév)

   A Jelentkezési laphoz csatolni kell:

   • az alapdiploma másolatát,
   • nyelvvizsga másolatot (egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél),
   • a 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés másolata.
   Last update: 2024. 02. 28. 14:36