International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS)

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar – a Debreceni Műszaki Közlemények jogutódjaként – 2016-ban új kétnyelvű folyóiratot indított “International Journal of Engineering and Management Sciences” (IJEMS) angol, illetve „Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények” magyar címmel.

Az IJEMS független, lektorált, nyílt hozzáférésű online folyóirat a műszaki, a menedzsment és a gazdálkodás tudományok területén.

A folyóirat célja, hogy angol és magyar nyelvű megjelenési lehetőséget kínáljon a kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, és az ipari partnereknek a kutatási eredményeik bemutatására.

A folyóiratot indexálja a DOAJ, EBSCO és ERIH PLUS adatbázisok.

ISSN: 2498-700X

További információk

Last update: 2024. 02. 28. 11:19