Kari Tanulmányi Bizottság

A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) összetétele:

 • Elnök: Dr. T. Kiss Judit oktatási dékánhelyettes
 • Titkár: Glevitzky Béla
 • Tagok:
  • Dr. Juhász György
  • Darai Gyula Attila
  • Mózes Orsolya
  • Ocsenás Sarolta
  • Pál Ádám Imre
  • Vezendi Leila

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmeket a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A Tanulmányi Osztály készíti elő a tárgyalásra kerülő ügyeket.

A KTB hatásköre:

 • dönt más felsőoktatási intézményből és saját intézményen belül a Kar szakjaira történő átvételről,
 • dönt a Karon belüli szakváltásról, tagozatváltásról és képzési forma váltásról,
 • dönt a kedvezményes tanulmányi renddel kapcsolatos kérelmek elbírálásáról (egyéni tanulmányi rend),
 • dönt az áthallgatási kérelmekkel kapcsolatban az előzetes tanszékvezetői véleményezés alapján,
 • állást foglal a TVSZ, illetve a melléklete által nem szabályozott tanulmányi és vizsgaügyekben, 
 • javaslatot tesz a TVSZ, illetve annak mellékleteinek módosítására,
 • dönt a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos kérelmének elsőfokú elbírálásáról,
 • dönt minden olyan tanulmányi kérdésben, amelyet a Kari Tanács a KTB hatáskörébe utal,
 • dönt az állami támogatott/ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átvételről.
 • dönt az alábbi hallgatói kifogás elbírálásáról:
  • A vizsgaidőszak végét követő két héten belül a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál/egységnél kifogással élhet. Ha a hallgató kifogását a kurzusért felelős oktató/egység nem találja alaposnak, és ezért elutasítja, e döntés ellen a hallgató a kari Tanulmányi Bizottsághoz fordulhat.
  Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 06. 11:24