Dékáni köszöntő

Tisztelt Látogató!

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar üdvözli Önt és köszönjük, hogy meglátogatta Karunk honlapját. Reméljük, hogy oldalaink egy virtuális kaput nyitnak meg az Ön számára, amin keresztül belépve részese lehet mindennapjainknak, megismerheti a Karunkon folyó oktató és kutató munkát.

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar a debreceni felsőfokú műszaki képzés hagyományainak folytatójaként a Tiszántúl meghatározó műszaki oktatási és kutatási központja. A Kar valamennyi jelenlegi oktatója és dolgozója az elődök nyomdokain haladva dolgozik azon, hogy a képzés és a kutatás megfeleljen a hazai és a nemzetközi elvárásoknak. A Műszaki Kar Magyarország egyik legjelentősebb, dinamikusan fejlődő műszaki felsőoktatási intézménye, 3000 hallgatójával pedig egyik meghatározó kara a Debreceni Egyetemnek, amelyet a magyar egyetemek között a legszélesebb képzési kínálatával, a legmagasabb minősítés, a kiemelt kutatóegyetemi cím megszerzésével ma hivatalosan is az ország egyik legjobb egyetemeként tartanak nyilván.

A felsőoktatási minőségdíjjal kitüntetett Műszaki Kar alapszakjai és mesterszakjai biztosítják a régió és nem egy szak esetében az ország műszaki szakember utánpótlását. Alapvető célunk elősegíteni, hogy végzett mérnökeink és műszaki szakembereink minél gyorsabban belépjenek a munka világába, és tudásukkal, szakértelmükkel gazdagítsák a régió és az ország műszaki fejlődését. Ennek érdekében tudatosan törekszünk az oktatás és a kutatás minőségi fejlesztésére, melynek alapjait a Kar és az ipar szoros együttműködése biztosítja. Hallgatóink évről évre egyre szebb és magasan jegyzett sikereket érnek el, számos rangos versenyen szerepelnek, miközben oktatóink egyre több hazai és nemzetközi alap- és alkalmazott kutatási projektet valósítanak meg.

A Műszaki Kar hívja falai közzé a régió legkiválóbb tanulni vágyó fiataljait, felkészült oktatókkal, kutatókkal, sok tekintetben országosan is egyedülálló laborhátterével. A Műszaki Kar az építészet, mint műszaki tudomány, az építőmérnöki tudomány, a gépészmérnöki tudomány, a környezetmérnöki tudomány, a mechatronikai mérnöki tudomány, járműmérnöki tudomány, repülőmérnöki tudomány és az ipari folyamatok műszaki menedzseri tudományában képez alap és mesterképzésben is szakembereket.

Alapképzésben a megismerhető világ összefüggéseit, alkalmazásait, mesterképzésben az ismeretlen megismeréséhez, az innovatív mérnöki alkotások létrehozásához szükséges ismereteket adjuk át hallgatóinknak. A Kar megvalósítja az elmélet és a gyakorlat egységét: a magas szintű elméleti megalapozottságot és ipari kapcsolatokon és követelményeken alapuló gyakorlati képzést biztosít. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Debrecenben szerzett műszaki diplomák magas presztízsét megőrizzük, végzettjeink felkészültségét és teljesítményét a munkaerőpiac a továbbiakban is kiemelten ismerje el.

Mindezen gondolatok jegyében ajánlom szíves figyelmükbe a Debreceni Egyetem Műszaki Kar honlapját, amely reményeim szerint alátámasztja törekvéseinket. Ajánlom továbbá szíves figyelmükbe a Kari honlapról elérhető tanszéki honlapokat, ahol az adott szak mindennapjaival lehet megismerkedni.

Prof. Dr. Husi Géza
dékán
Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 17. 11:26