Mechatronikai Tanszék

A 2000-ben alapított tanszék a 21. század talán két legígéretesebb műszaki tudományát, a mechatronikát és a mérnök informatikát oktatja hallgatóinak. A tanszék alapította a Debreceni Egyetemen a villamosmérnök, a mérnökinformatika, és a mechatronika szakot is (innen az elnevezése), és büszkék vagyunk arra, hogy 8 év alatt 3 jelentős új tudományterületet tudtunk meghonosítani egyetemünkön. A tanszék jelenleg a magyar és angol nyelvű Mechatronikai mérnök Bsc és MSc szakokat, valamint a Mérnökinformatika BSc szak Vállalati Információs Rendszerek szakirányát gondozza, de emellett oktatunk, villamosmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, élelmiszeripari mérnök, létesítménymérnök, LEAN szakmérnök, minőségügyi szakmérnök hallgatókat is.

Tanszékünkre a magas innovációs készség és a széleskörű ipari kapcsolat a jellemző, amelyet a tanszéken megtalálható Schneider Electric Referencialabor, a National Instruments labor, a Rohde & Schwarz Referencialabor, a KUKA robotlabor, a FESTO akkreditált oktatólabor, a BOSCH hajtástechnika labor, a Rapid Prototyping labor, az Épületfelügyeleti labor, a Megújuló Energiák laborja, és az Elektromos Járműépítő labor munkája jellemez. A tanszék a saját épületét oktatási és kutatási célból intelligens épületté fejlesztette, amiben a kutatók és a hallgatók életszerű helyzetekben tudnak kutatásokat és tanulmányokat folytatni.

Oktatással kapcsolatos eredmények

 • 2009-ban akkreditáltattuk és 2009. szeptemberében indítottuk be a magyar nyelvű mechatronikai mérnök BSc képzést épületinformatika szakirányon, amely azóta is országosan egyedülálló szakirány.
 • 2011-ben tiszteletbeli docensünk lett: Prof. Dr. Radu Cătălin Ţarcă egyetemi tanár, a Nagyváradi Egyetem Mechatronikai Tanszék vezetője, ill. Dr. Vesselényi Tibor egyetemi docens, a Nagyváradi Egyetem Menedzsment és Technológiai Kar tudományos titkára.
 • 2011-ben a Műszaki Karon végzett kiemelkedő oktató munkájáért Dékáni Dicséretben részesült oktatónk, Bartha István mestertanár.
 • 2011-2012 angol nyelvű mechatronikai mérnök MSc (a Nagyváradi Egyetemmel közösen, akkreditálta a Román Felsőoktatási Akkreditáló Testület, ARACIS).
 • 2013-tól angol nyelvű mechatronikai mérnök BSc szakot indítottunk.
 • 2013-tól magyar nyelvű mechatronikai mérnök MSc szakot akkreditáltattunk és indítottunk.
 • 2014-ben angol nyelvű mechatronikai mérnök MSc szakot akkreditáltattunk. Az indítás: 2015. szeptember.
 • 2014-ben a Műszaki Karon végzett kiemelkedő munkájáért Dékáni Dicséretben részesült oktatónk, Darai Gyula tanszéki mérnök.
 • Kiépítettük a képzés infrastrukturális hátterét, a tanszék pályázaton nyert forrásokból felújított egy épületet (HURO/0802/155_AF Intelligens Épületek létrehozását támogató Magyar-Román Kutató-fejlesztő Platform) keretében.
 • Ipari kapcsolatainkra illetve pályázatainkra (269 millió Ft támogatásra) támaszkodva jelentős, több szempontból is Európában is egyedülálló laborhátteret hoztunk létre az épületmechatronika területén: National Instruments Elvis (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) Labor, Bosch laboratórium, Rohde& Schwarz referencia laboratórium, Schneider Electric Referencia labor, KUKA Robotics laboratórium, FESTO FACT (Festo Authorized and Certified Training) laboratórium.
 • Jelentősen sikerült növelni a tanszék létszámát: jelenleg 3 docens, 2 tanársegéd (Phd hallgatók is), 3 tanszéki mérnök és 1 ügyvivő-szakértő dolgozik a tanszéken egyetemi állásban, ezen kívül 2 PhD hallgató, 14 mérnök, 2 informatikus, 4 technikus és 1 adminisztratív dolgozó megbízási szerződéssel dolgoznak a tanszéknek, akiket pályázati forrásokból tudunk fizetni.  
 • A tanszék évfolyamonként 40-80 mechatronikai mérnök, 120-140 gépészmérnök, 60-80 műszaki menedzser, 20-30 létesítménymérnök hallgatót oktat magyar nyelven, 10-15 gépész és mechatronikai mérnök BSc és 20-30 mechatronikai mérnök MSc hallgatót oktat angol nyelven.

Nemzetközi kutatócsoport létrehozása

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék 2008-tavaszán elhatározta, hogy saját gyártású elektromos tanulmányautót készít annak a tervezői ötletnek a bizonyítására, hogy elektromos autó hajtását frekvenciaváltóval szabályozott váltóáramú motorral is meg lehet valósítani és ez életképesen üzemeltethető a közlekedési körülmények között is, kiiktatva a hagyományos autók sebességváltóját, és ezzel könnyebbé téve magát az autót.

A kutatásra Dr. Husi Géza tanszékvezető hozott létre egy nemzetközi kutatócsoportot, amely a Debreceni Egyetem Tudás és Technológia Transzfer Iroda Tudástérképén tart nyílván.

A nemzetközi kutatócsoport tagjai

 • Husi Géza, kutatócsoport vezető, kapcsolattartó (DE MK, HU)
 • Bartha István, tanszéki mérnök, Phd hallgató (DE MK, HU)
 • Darai Gyula, műszaki oktató (DE MK, HU)
 • Nagy István, műszaki oktató (DE MK, HU)
 • Piros Sándor Phd hallgató (BME MOGI, HU)
 • Sahin Yildirim - vendégkutató (Erciyes University TR)
 • Szabó Lóránd - vendégkutató (Kolozsvári Műszaki Egyetem, RO)
 • Szász Csaba - vendégkutató (Kolozsvári Műszaki Egyetem, RO)
 • Szemes Péter Tamás, főiskolai docens (DE MK, HU)
 • Tóth János, főiskolai docens (DE MK, HU)
 • Vesselényi Tibor - vendégkutató (Nagyváradi Egyetem, RO)
 • Vitéz Attila, Phd hallgató (DE MK, HU)

A kutatócsoportról és az ott folyó munkáról méltatás jelent meg a National Geographic 2013. áprilisi számában (40-41 oldal). Link

A kutatócsoportban egy-egy évben 15-20 fő BSc és MSc hallgató is dolgozik. A kifejlesztett hajtásokat és járműveket alternatív hajtású járművek számára kiírt versenyeken mutatjuk be folyamatosan. A versenyekre DE High Voltage néven nevezünk.
A kutatócsoport munkájának tudományos eredményei

 • Elektromos hajtású prototípus kukásautó fejlesztés. Az autó jelenleg Békéscsabán tesztüzemben dolgozik.
 • Új típusú töltő fejlesztése.
 • Bartha István, tanszéki mérnök PhD dolgozata (tanszéki védés előtt áll), valamint Piros Sándor doktori disszertációjának tanársegéd nyilvános védése előtt áll.
 • „Kapcsolási elrendezés és eljárás elektromos jármű váltakozó áramú hajtásának vezérlésére szabadalom.” A bejelentés száma: PCT/IB2013/053115
 • Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése” címmel, GOP-1.1.1-11-2012-0617 kóddal jelölt pályázat. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 211 281 596 Ft.
 • NTP-FTNYT-12 -0014 „A felsőoktatási intézmények tehetséggondozó nyári táborainak támogatása” 1.000.000 HUF, 2012.
 • NTP-FTNYT-MPA-12-005 „A felsőoktatási intézmények tehetséggondozó nyári táborainak támogatása” 1.000.000 HUF, 2013.
 • XXXI. Országos Tudományos Konferencia Műszaki tudományi szekció 3. díj: Tóth Xénia Erzsébet, Zilahi Krisztián László, Juhász Botond, Steiger Balázs: A pneumobil dinamikai szabályozásának és telemetriai rendszerének kialakítása (Témavezetőjük: Dr. Juhász György, Dr. Szemes Péter)

A kutatócsoport munkájának eredményei alternatív hajtású járművek számára kiírt versenyeken

 • 2011. évi VI. Széchenyi futam bajnoka a VI. Versenyautó  kategóriában a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gerundium versenyautója. (Gerundiumé volt a pályán elért legnagyobb sebesség, legnagyobb átlagsebesség, a pályán elért legjobb köridő, valamint saját kategóriájában és abszolút kategóriában 52 teljesített körrel a Gerundium nyerte a hosszú távú versenyt, és az edzésen a leggyorsabb edzéskört futotta. Vezette: Boros Máté gépészmérnök hallgató.
 • DE Műszaki Kar DE-High Voltage csapata nyerte 2011-ben az AUDI Spirit díjat (a leginnovatívabb szellemiségű csapat díja).
 • AUDI Progresszivitás díj 2011. (az indoklás szerint a szakmailag legkifinomultabb, leginnovatívabb, és teljesítmény szempontjából a legerősebb autónak adható díj)
 • MVM Energia 2.0 Futam 2011, a futamban és a kategóriában is a 2. helyezés Gerundium – FAG R néven vezette: Boros Máté gépészmérnök hallgató.
 • VII. Széchenyi futam (2012) Tanulmány Autó kategória 1. helyezés, vezette: Gábora András fiatal szakoktató.
 • VII. Széchenyi futam (2012) Tanulmány Autó kategória 2. helyezés, vezette: Király István gépészmérnök hallgató.
 • VII. Széchenyi futam(2012) Széchenyi Futam® - AWARD innovációs díj az Interceptor tanulmányautónak.
 • VII. Széchenyi futam (2012) "Verseny Autó" kategória: 1. helyezés, vezette: Schleisz Pál Tamás hallgató
 • MVM Energia Futam 2.1 2012 Prototípusok kategória 3. helyezés, vezette: Tóth Xénia Erzsébet mechatronikai mérnök hallgató.
 • MVM Energia Futam 2.1 2012 Prototípusok kategória 1. helyezés, vezette: Király István gépészmérnök hallgató.
 • MVM Energia Futam 2.1 2012 Fair play díj.
 • MVM Energia Futam 2.1 2012 az MVM 1 millió Ft-os különdíja a csapatnak.
 • eCarTec szakkiállítás 2012 München, Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) felkérésére bemutattuk a Gerundium versenyautót
 • VIII. Széchenyi futam (2013) 2. helyezés tanulmányautó kategóriában, vezette: Tóth Xénia Erzsébet mechatronikai mérnök hallgató.
 • VIII. Széchenyi futam (2013) 1. helyezés tanulmányautó kategóriában, vezette Deshko Zoltán mechatronikai mérnök hallgató
 • III. MVM Energia Futam 2013 Prototípusok kategória 1. helyezés, vezette: Király István gépészmérnök hallgató.
 • III. MVM Energia Futam 2013 tanulmányautó kategória 2. helyezés, vezette: Tóth Xénia Erzsébet mechatronikai mérnök hallgató.

A kiállításokon, versenyeken, egyéb rendezvényeken elért sikerek megtekintéséhez kérjük kattintson IDE

Oktatóknak, hallgatóknak szervezett tanfolyamaink

 • 2011-ben, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék valamint az Erciyes Egyetem (Törökország, Kayseri) Műszaki Kar Mechatronikai tanszék együttműködése keretében mechatronikai mérnök hallgatók látogattak el Magyarországra és elvégezték az angol nyelven tartott FESTO P111 - Ipari pneumatika a gyakorlatban c. tanfolyamot.
 • 2012-ben a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft taksonyi telephelyén vett részt négy oktatónk a KUKA College (KUKA oktatóközpontok) által szervezett robotprogramozói oktatáson.
 • 2013-ban a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék, valamint az Erciyes Egyetem (Törökország, Kayseri) Műszaki Kar Mechatronikai tanszék együttműködése keretében mechatronikai mérnök hallgatók látogattak el a Debreceni Egyetem Műszaki Karára. A 777-re keresztelt projekt keretében a török vendégeinknek számos szakmai programot szerveztünk: a National Instruments Hungary Kft. vendégeiként gyárlátogatáson és bevezető oktatáson vettek részt, valamint a Műszaki Kar Épületmechatronikai Kutatóközpontjának laborjaival ismerkedtek meg, szakmai előadásokat hallgattak.
 • 2012. december 20-án aláírása került az a szerződés, amely alapján a FESTO Kft. (1037 Bp. Csillaghegyi u. 32-34,) tanszékünk FESTO mechatronikai oktató és kutatólaboratóriumát "FESTO által hitelesített és minősített Oktatási Központ”-nak nyilvánította. Ennek a szerződésnek a keretében 2013. februártól indultak el a motivációs tanfolyamok a laboratóriumban, hétvégeken, szombaton és vasárnap.

Általunk készített és beadott nyertes pályázataink

 • HURO-0901/179/ 2.3.1. Cross-border Development and Implementation of a Master Program in Advanced Mechatronics Systems. Feladat: a román partnerrel együttműködve a képzés megtervezése, akkreditáltatása, szakfelelősi feladatok ellátása. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 58 478 EUR. A megvalósítás időtartama: 2011.02.01 - 2012.01.31.
  HURO-0901/028/ 2.3.1. E-Laboratory Practical Teaching for Applied Engineering Sciences. Feladat: a román partnerrel együttműködve 3 interneten történő labormérés kidolgozása. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 91.536,56 EUR. A megvalósítás időtartama: 2011.04.01 - 2012.03.31.
 • HURO/0802/155_AF Intelligens Épületek létrehozását támogató Magyar-Román Kutató-fejlesztő Platform c. nyertes pályázatnak. Feladat: a román partnerrel együttműködve a kutatólaboratórium megtervezése, eszközök beszerzése, a kutatások elindítása. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 426.455 EUR. A megvalósítás időtartama: 2011-2013.
 • GOP-1.1.1-11.2012-0617 - „Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése" című pályázatunk célja elektromos hajtású kukásautó fejlesztése volt. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 211 281 596 Ft. Villamos hajtású járművek fejlesztése, kapcsolási elrendezés és programozás elektromos jármű hajtásának ipari informatikai eszközökkel történő vezérlésére. Elkészült 4 tanulmányautó, 1 prototípusjármű, 1 prototípus teherautó-átalakítás, 1 hulladékgyűjtő jármű. Időpont: 2013-. folyamatban.
 • GOP- 1.1.1-11-2012-0398 – „Köz- és Irodaépületek Hatékony Energia menedzsment rendszerének létrehozása újfajta fotovoltaikus rendszer és komplex töltésszabályozó rendszer kifejlesztésével elektromos áram és hőenergia előállítására és tárolására, elektromos autók meghajtására”. Projekt alapvető célja a K+F projekt keretében az épületekben a felhasználási szokásokhoz igazodó Napenergián alapuló elektromos áram és melegvíz termeléshez szükséges épületmechatronikai-menedzsment rendszer kifejlesztése. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 111 084 589 Ft. Időpont: 2013-. folyamatban.
 • GOP- 1.1.1-11-2012-0220 - „Innovatív napkövetővel ellátott napenergia hasznosító rendszer kifejlesztése lapostetős épületekre”. A Debreceni Egyetem részére elnyert támogatás: 105 579 308 Ft. Időpont: 2013-. folyamatban.

Más tanszékek pályázataiban való részvételeink

 • Kínai-magyar TÉT 2009-2010. Épületbe integrált napelem modulok fejlesztése pályázathoz köthető kutatás.
 • TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0016 3 sz. alprojekt pályázathoz köthető kutatás. A megvalósítás időtartama: 2010-2011.
 • TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0018 Létesítménymérnöki MSc tananyagfejlesztés projekt. (elkészült 4 jegyzet). A megvalósítás időtartama: 2011. okt. 1. – 2013. márc. 31. A támogatás mértéke: 66 632 784 Ft.
 • TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 – A Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási infrastruktúrájának fejlesztése című pályázat. Időtartam: 2011.04.01-2013.08.31. Összköltség: 1.895.327.342 forint.
 • TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 - Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium című pályázat, ahol a feladat az alábbi volt: Épületmechatronikai szimulációk készítése a szuperszámítógépre. A projekt időtartama: 2012.11.01-2014.10.31.
 • MTA-JSPS „Etológiai indíttatású szociális kommunikációs modell az intelligens térre alapozott lakókörnyezetben” c. japán magyar projekt. Időpont: 2013-. folyamatban.
 • „Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával (DEnzero)” című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 azonosító számú alapkutatási projekt.

DEnzero Intelligens épületek kutatócsoport:
A kutatócsoport kisvárosias családi-házban, valamint egy-két emeletes épületekben alkalmazható tipikus épületgépészeti rendszerek szabályozásához, költséghatékony és újszerű adatgyűjtőt készített. Az adatgyűjtő célja, hogy a beépített épületgépészeti rendszerek és a hozzá kapcsolódó elemek együttes működését és hatásfokát vizsgálja. Az optimális adatgyűjtés alatt olyan dinamikus mintavételezési eljárások kidolgozását értjük, amelyek minimálisra csökkentik a digitalizálásból adódó numerikus pontatlanságokat, valamint az adatok tárolásának nagysága is minimális kapacitást igényli. Ehhez mérésekkel határoztuk meg az optimális üzemeltetéshez szükséges mérési pontokat, és kidolgoztuk a hatékony adatgyűjtés elvét és módszereit.

A nemzetközi kutatócsoport tagjai:

 • Dr. Husi Géza kutatócsoport vezető, kapcsolattartó (DE MK, HU)
 • Dr. Korondi Péter (BME, HU)
 • Dr. Hideki Hashimoto (Chuo Egyetem Tokió, Japán)
 • Dr. Szemes Péter (DE MK, HU)
 • Dr. Szász Csaba (Kolozsvári Műszaki Egyetem, Románia)
 • Dr. Mihoko Niitsuma (Chuo Egyetem Tokió, Japán)
 • Bartha István (DE MK, HU)
 • Piros Sándor (DE MK, HU)
 • Vitéz Attila (DE MK, HU)
 • Darai Gyula (DE MK, HU)
 • Nagy István (DE MK, HU)
 • Dudás Éva (DE MK, HU)
 • Tóth Nóra (DE MK, HU)

Támogatás összege: 498.939.410 Ft. A projekt időtartama: 2013.01.01.-2014.12.31.

Újítások, szabadalmak

 • „Kapcsolási elrendezés és eljárás elektromos jármű váltakozó áramú hajtásának vezérlésére szabadalom.” A bejelentés száma: PCT/IB2013/053115 (társfeltaláló, 10%) Link
 • „Napenergiával működő felülethűtő, hőhasznosítóval. ”Újdonságkutatás száma: 1423/K-21, (társfeltaláló, 10%) Debreceni Egyetem - DETTI-129
 • Parabolaív szerkesztési eljárása napkollektorok gyártásához. Debreceni Egyetem – DETTI
 • Teherautóban is használható szabadalom a Gerulo teherautóban, 2012-ben. A Villamosmérnöki és Mechatronikai tanszékén kifejlesztett és eddig a Gerundium versenyautóban sikerrel alkalmazott frekvenciaváltóval szabályozott váltóáramú hajtás alkalmazása a járműben.
 • 010-ben innovációs szerződés alapján futó kutatás eredményeként piacra került a Soltask névre keresztelt napelem- illetve napkollektor-állványzat. Az elvégzett kutatásokból, tapasztalatokból két szakkönyv is készült: Dr. Tóth János (szerkesztő): Napelemről A-tól Z-ig, ill. Dr. Tóth János, Dr. Kalmár Ferenc, Dr. Husi Géza: Napelem, a jövő energiaforrás

Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék által szervezett konferenciák, kiállítások, workshop-ok

2007 óta, minden évben szervez tanszékünk szakmai konferenciát és, - kiállítást a tudomány nagyszámú képviselőinek, oktatóinak és hallgatóinak egyaránt. Minden évben, a konferenciával egy időben rendezzük meg a hallgatói szakmai napokat is (a nagyszámú önálló projektek bemutatását).

Tanszékünk 2014-ben kapcsolódott Prof. Dr. Korondi Péter Magyar MTA-JSPS (The Japan Society for the Promotion of Science) „Etológiai indíttatású szociális kommunikációs modell az intelligens térre alapozott lakókörnyezetben” c. projektjéhez.  Ennek a projektnek a keretében került megrendezésre a „CERiS’14 Workshop on Cognitive and Etho-Robotics in iSpace” a Debreceni Egyetem Műszaki Karán. Dr. Husi Géza a Villamosmérnöki és Mechatronika tanszék vezetője teljes jogú tagja lett az Integrated Intelligent Systems Japanese-Hungarian Joint Laboratory-nak (IISLAB). A japán-magyar közös laboratóriumot 6 japán és 6 magyar vezető kutató hozta létre, azóta egy japán és egy magyar taggal bővült a tagság. A 15. tagként csatlakozott debreceni csapat a HURO/0802/155_AF Intelligens Épületek létrehozását támogató Magyar-Román Kutató-fejlesztő Platfom projekt keretében létrehozott Intelligens Épület Kutatóközponttal csatlakozott a IISLAB-hoz. A workshop keretében prof. Dr. Korondi Péter a BME Mechatronikai, Optikai és Gépészeti Informatikai tanszékének (MOGI) vezetője, valamint Dr. Kovács Szilveszter a Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék egyetemi docense nagysikerű tantermi előadást tartott Karunk mechatronikai mérnök szakos hallgatóinak “Etho-Robotics”- MOGI Robi the faithful robot” címmel. Az előadás érintette a mechatronika kialakulását, a robotok fejlődését, az etorobotikát. Közel 150 hallgató vett részt az előadáson. A workshopon adta át Korondi Péter professzor a BME MOGI tanszékvezetője Hideki Hashimoto professzor úrnak a vendégtanári kinevezést.

2015-ben, a Villamosmérnöki és Mechatronikai tanszék tanszéki tanácsa úgy döntött, hogy tematizálja a hallgatókkal közösen megrendezett szakmai napokat. 2015 évtől minden évben tavasszal (márciusban) rendezi meg az Elektrotechnikai és Mechatronikai Tudományos Konferenciát, Electrical Engineering and Mechatronics Conference EEMC’15 néven. A nemzetközi konferencia a mechatronika és az elektrotechnika legújabb eredményeit mutatja be a hallgatóknak és a tanszéki oktatóknak.

Minden évben ősszel a hagyományos októberi időpontban megrendezzük kétnapos kiállításunkat, Villamosipari, Világítástechnikai és Épületmechatronikai Kiállítás '15 néven. A kiállításon a tanszék partnercégei mutatkoznak be a hallgatóknak és tartanak az eddigi bemutatkozás helyett, hosszabb időtartamú szakmai bemutatókat.

Recent Innovations in Mechatronics (RIiM)

A konferenciánkra beküldött szakmai cikkeinket, a tanszék saját, nemzetközi, mechatronikai témájú szakmai folyóiratában jelenteti meg, melynek neve: Recent Innovations in Mechatronics (RIiM) (DOI 10.17667, ISSN 2064-9622).
A Recent Innovations in Mechatronics (RIiM) időszaki kiadványt (folyóiratot) 2014-ben alapította a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszéke.
A Recent Innovations in Mechatronics (RIiM) független, a mechatronika műszaki témáival és a mechatronikához kapcsolódó természettudományokkal foglalkozó tudományos irányvonalú időszaki kiadvány (folyóirat). A folyóirat lektorált, on-line és esetenként nyomtatott formában megjelenő időszaki kiadvány, amely  kiadásának célja a mechatronika tudományterületen működő tanszékek, tudományos műhelyek, oktatók és egyetemi valamint ipari kutatók által tudományos igényességgel elkészített tanulmányok, cikkek, kutatási eredmények publikálása.
A Recent Innovations in Mechatronics (RIiM) hivatalos nyelvei a magyar, az angol és a német. Az általunk alapított "Recent Innovations in Mechatronics (RIiM)" folyóirattal szeretnénk megteremteni elsősorban a mechatronika tudományterületein a publikációs lehetőséget kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, de a folyóirat nem zárkózik el a kapcsolódó területek (villamosmérnöki tudományok, informatika tudományok, gépészmérnöki tudományok) publikációinak közlésétől sem.
Link

Tovább a Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék weboldalára

 

Frissítés dátuma: 2018.12.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.