Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Tovább a Műszaki Alaptárgyi Tanszék weboldalára.

A képen balról jobbra haladva: Első sor: Csernusné Ádámkó Éva, Vinczéné Dr. Varga Adrienn, Nagyné Dr. Kondor Rita, Krauszné Dr. Princz Mária, Dr. Kocsis Imre, Perge Erika, Dr. Szíki Gusztáv Áron Hátsó sor: Dr. Kulcsár Balázs, Kiss Bacsó László, Vámosi Attila, Árvainé Molnár Adrien, Kézi Csaba Gábor

A Műszaki Alaptárgyi Tanszék 2004-ben jött létre. Jogelődjei az 1965-ben alapított Alapozó Tárgyak Tanszéke, illetve az 1982-től az Alaptárgyi és Szervezési Intézet keretében működő Matematika és Ábrázoló geometria Tanszék.

Az oktatási egységek kari struktúrájában kezdettől fogva külön tanszék volt felelős a mérnöki képzések természettudományos alapismeretek moduljához tartozó tárgyak oktatásáért. A gondozott tárgyak köre többször változott. Jelenleg a kar alap- és mesterképzési programjaiban a matematikai, ábrázoló geometriai, informatikai, térinformatikai, fizikai tárgyakat oktatjuk elsősorban, de részt veszünk több szakmai tárgy oktatásában is a gépészmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki és a műszaki menedzser szakokon.

A tanszéki oktatók matematikusi, tanári, illetve mérnöki végzettséggel rendelkeznek, a művelt szakterületek köre igen szerteágazó. A tíz oktatóból négy a matematika- és számítástudományok területen rendelkezik doktori (PhD) fokozattal, egy kolléga a fizikai tudományok, egy kolléga a földtudományok doktora.

A tanszék munkatársai készítették elő a Műszaki szakoktató alapszak, valamint a Mérnöktanári mesterszakok, valamint a Szállímányozás-biztonsági szakmérnöki szak akkreditációját.

Az alapképzések alapozó tárgyainak oktatásában a módszertani fejlesztésre helyezzük a hangsúly. A műszaki felsőoktatásban is egyre elfogadottabb a tanítás-módszertani kérdések felvetése, új módszerek és eszközök alkalmazása. A Műszaki Alaptárgyi Tanszéken már több mint tíz éve tart a fejlesztő munka ezen a téren. A témakörben több publikáció is megjelent, eredményeinket bemutattuk konferenciákon, például a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Matematikai és Informatikai Didaktika programjának éves konferenciáin. Emellett két projekt keretében is végeztünk fejlesztéseket ezen a téren.

Több meghirdetett tárgyunk van a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában, valamint a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájában.

Bár a tanszéknek nincsenek „saját” hallgatói, rendszeresen vannak demonstrátoraink, akik sikeresen kapcsolódnak be a tanszéki kutatásokba. Évről évre segítjük TDK dolgozatok elkészítését témavezetőként vagy szakmai támogatóként. Rendszeresen részt veszünk a Hajós György Matematika Versenyen, a négyfős kari csapataink általában a középmezőnyben végeznek.

Az oktatók végzettségének és a doktori fokozatok szakterületi változatosságának folytán a tanszéken folyó kutatási tevékenység igen szerteágazó. Leghosszabb múltra a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája Analízis – Függvényegyenletek programjában való részvétel tekint vissza, melynek alapja az Analízis Tanszékkel meglévő szoros kapcsolat. A tanszéken három kolléga foglalkozik függvényegyenletekkel, rendszeres résztvevői nemzetközi konferenciáknak, számos publikáció jelent meg rangos matematikai folyóiratokban a függvényegyenletek vizsgálatával kapcsolatban. Három doktori disszertáció is született ebben a témában.

Az utóbbi időben egyre aktívabb a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolája Matematikai és Informatikai Didaktika programjában való részvétel. Módszertani témában egy doktori disszertáció született, és jelenleg is több kolléga foglalkozik módszertani fejlesztéssel és publikál is ezen a területen. Minden évben részt veszünk a Matematikai és Informatikai Didaktika program éves konferenciáin, ahol beszámolunk az aktuális eredményekről.

2013-ban szerveztük meg először a Problem-based Learning in Engineering Education című konferenciát, melyen a műszaki oktatás módszertani kérdéseivel foglalkozunk. Tervünk a konferencia-sorozat folytatását és kibővítését. Az eddig megtartott négy konferenciához kapcsolódó cikkek elektronikus kiadványban jelentek meg.

A tanszék kapcsolatban áll számos debreceni és Debrecen környéki középiskolával. Részt veszünk a kar beiskolázási munkájában „hagyományos” tájékoztatók tartásával is, de ennél eredményesebbnek tartjuk azt, ha a megjelenésünk az iskolákban élményt nyújt a tanulók számára.

A módszertani fejlesztések részeként középiskolások számára olyan foglalkozásokat állítottunk össze, melyek tartalmilag kapcsolódnak a karon folyó mérnöki képzésekhez és érdekesek a 14-18 éves korosztály számára. A célunk – az ismeretek átadásán túl – a Műszaki Kar ismertségének növelése, a kar iránti érdeklődés felkeltése. A „Színek, számok, formák, mozgások – mérnöki szemmel – Játékos betekintés a mérnöki alaptudományokba középiskolások számára” című alprojektjének keretében nagy sikerű programsorozat zajlott le, melyen több mint 600 középiskolás vett részt. A programelemek a ,,Térérzékelés”, „SZÍNjáték”, ,,Modellkedés’’, „Mechanikus beszéd”, „Okos térkép”, „Drótozott programok” fantázianevet kapták.

Tovább a Műszaki Alaptárgyi Tanszék weboldalára

Frissítés dátuma: 2018.12.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.