Gépészmérnöki Tanszék

A képen balról jobbra haladva: Első sor: Deák Krisztián, Hajdu Sándor, Dr. Battáné Dr. Gindert-Kele Ágnes, Ráthy Istvánné Dr., Bak Judit, Gábora András, Dr. Juhász György, Lévai Márton Hátsó sor: Dr. Fazekas Lajos, Huri Dávid, Pálinkás Sándor, Békési Zsolt, Dr. Mankovits Tamás, Balogh Gábor, Dr. Bodzás Sándor, Székács István, Kertész József, Dr. habil Tiba Zsolt A Gépészmérnöki Tanszék jogelődje a Műszaki Kar egyik első tanszéke volt, melyet 1965-ben alapítottak. Az 1982-ben átszerveződött Építésgépesítési Intézeten belül a korábbi Mechanika és Gépelemek, valamint a Technológia Tanszék Technológia csoportjából szerveződött újra Általános Géptan Tanszék néven. 2004-ben a Gépészeti Intézet megszűnt, így az addigi Általános Géptan Tanszék, az Építőgépszerkezettan Tanszék, valamint a Gépészeti és Villamossági Tanszék jogutódjaként Gépészmérnöki Tanszék néven működött tovább.

A Tanszéknek jelenleg 18 munkatársa van, oktatói munkakörben dolgozik 13 fő, tanszéki mérnökként 4 fő, ügyvivő szakértőként 1 fő. A 13 oktató közül 7 rendelkezik tudományos fokozattal és a tanszéken jelenleg 6 fő végzi PhD tanulmányait.

Oktatási tevékenység

Gépészmérnöki alapszak
A Gépészmérnöki Tanszék oktatási tevékenységének bázisát a gépészmérnöki alapszak gesztorálása adja. A szakon tanuló hallgatók korábban 3 specializáció közül választhattak, melyből az épületgépészeti specializáció az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszékhez tartozik, a gépjárműtechnikai, illetve az üzemeltető-karbantartó specializáció pedig a Gépészmérnöki Tanszékhez. 2015-ben a képzési palettánk tovább bővült a járműipari folyamattervező specializációval.

Angol nyelvű gépészmérnöki alapszak
Karunk továbbfejlődésének igen fontos lépése a gépészmérnöki alapszak üzemeltető-karbantartó specializációjának angol nyelven történő beindítása (Maintenance Engineering BSc), amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Duális képzés
Megteremtettük a duális képzés lehetőségét a gépészmérnöki alapszakon üzemeltető-karbantartó és járműipari folyamattervező specializáción. A duális képzésben a hagyományos képzés kiegészül a szakmailag minősített szervezeteknél folytatott gyakorlati képzéssel, melynek során növelik a hallgatók szakmai kompetenciáit, vállalati üzemeltetési ismereteit és segítik a vállalati (munkahelyi) szocializációjukat. Az új képzési forma sikeres kialakításához nagyban hozzájárultak a Tanszékünk által szervezett Duális Képzési Konferencia és Duális Képzés Workshop rendezvényeink, illetve a régió vállalataival történt szoros együttműködés kiépítése.

Gépészmérnöki mesterszak
Kidolgozásra került a gépészmérnöki mesterszak akkreditációs anyaga, melynek elfogadtatása folyamatban van.

A Gépészmérnöki Tanszék oktatja a Kar, illetve az Egyetem más szakjain a gépész alapozó tárgyakat: mechatronikai mérnök BSc, műszaki menedzser BSc, létesítménymérnöki MSc, mechatronikai mérnök MSc, műszaki menedzser MSc, vegyészmérnöki BSc, angol nyelvű mechatronikai BSc, angol nyelvű mechatronikai mérnök MSc, angol nyelvű vegyészmérnöki BSc, valamint a LEAN szakmérnök továbbképzési szakirányú szakon.

Kutatási és pályázati tevékenység

A tanszék munkatársai az alábbi kutatási pályázatokban vettek részt az elmúlt években:

 • TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0017 sz. (IKUT) „Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése”, projektvezető: Dr. Kalmár Ferenc
 • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával (DEnzero), projektvezető: Dr. Kalmár Ferenc
 • TÁMOP 4.1.1.C-2012/1/KONV-2012-0012 azonosítószámú Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)
 • TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004  Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területen (Munkaalapú tudás a Debreceni Egyetem oktatásában) alprojekt vezetők: Dr. Szűcs Edit, Dr. Mankovits Tamás
 • GOP-1.1.1-11-2012-0617 „Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése”, projektvezető: Dr. Husi Géza

A kutatási munkákhoz kapcsolódóan kutatói csoportok, szakmai műhelyek jöttek létre:

 • Fémes és kerámia rendszerek, valamint új típusú kompozitok vizsgálata, fejlesztése kutatócsoport (Dr. Budai István, Dr. Tóth János, Ráthy Istvánné Dr., Balogh Gábor, Kállai Imre)
 • Geotermikus kút-fúrómű dinamikai modellezése, szimulációja kutatócsoport (Dr. Tiba Zsolt, Budai Zoltán, Mankovits Tamás, Hajdu Sándor, Darai Gyula)
 • Geotermikus folyadékoknak kitett fémszerkezetek anyagvizsgálata és modellezése (Prof. Dr. Tóth László, Dr. Bodnár Ildikó, Balogh Gábor, Kocsis Dénes)
 • Fémhabok modellezése szakmai műhely (Dr. Mankovits Tamás, Prof. Dr. Tóth László, Dr. Budai István, Dr. Kocsis Imre, Balogh Gábor, Gábora András, Manó Sándor)
 • Megmunkálhatósági vizsgálatok szakmai műhely (Ráthy Istvánné Dr., Dr. Budai István, Dr. Bodzás Sándor, Balogh Gábor, Gábora András, Pálinkás Sándor)

Kutatás-fejlesztési tevékenység

Jelenleg fémötvezetek hegeszthetősége, és hegesztett kötéseinek vizsgálatai témában végzünk kutatást a GOP -1.1.1-11-2012-0505 K+F pályázat keretében.

Tudományos, közéleti tevékenység

 • 2013 óta szervezi tanszékünk az International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering nemzetközi konferenciát.
 • Ettől az évtől szintén Tanszékünk közreműködésével kerül megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Szakbizottsága által létrehozott Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban című tudományos konferencia.
 • 2014. októberében a III. EMESCC (Europian Mechanical Engineering Student Council Conference) rendezvényen sikeresen vett részt oktatói és hallgatói csoportunk Norvégiában.  

Laborháttér, felszereltség

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának 2013 szeptemberében befejezett rekonstrukciója után a Gépészmérnöki Tanszék gondozásában a következő laborok, illetve műhelyek működnek:

Forgácsoló és CNC műhely
A gyártástechnológia tématerülethez kapcsolódó alapvető forgácsolási eljárások és a hozzá tartozó gépek bemutatására, ismertetésére alkalmas.
A műhelyben a következő eszközök állnak rendelkezésre: egy OPTI M2 típusú CNC marógép, egy OPTI L28 típusú CNC esztergagép, egy OPTI D280x700 típusú egyetemes csúcseszterga, öt egyetemes csúcsesztergagép, két egyetemes marógép, két harántgyalugép, egy Fellow fogazó gép, két keretes fűrészgép, szerszámok élezéséhez használt bakköszörű.
A CNC programozás gyakorlására és ellenőrzésére tíz hallgató számára alkalmas szimulációs szoftver és az ezt támogató számítástechnikai háttér áll rendelkezésre.

Hőkezelő labor
Az anyagismeret tématerülethez kapcsolódó tárgyak keretében tanult főbb hőkezelési eljárások bemutatására, ismertetésére alkalmas.
A műhelyben a következő eszközök állnak rendelkezésre: 3 db hőkezelő kemence (RE-60, KO-14, ET-2)

Hegesztőlabor
Az iparban alkalmazott, korszerű hegesztéstechnikai eljárások oktatására, bemutatására és gyakoroltatására alkalmas. Ezen kívül megfelelő technológiai környezetet biztosít a pneumobil és elektromobil versenyjárművek kivitelezéséhez, melyekkel több éve igen sikeresen szerepelnek hallgatóink.

A laboratóriumban 8 hegesztő gyakorló-munkahely került kialakításra. A hallgatók négy hegesztő eljárást ismerhetnek meg (bevontelektródás kézi ívhegesztés, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MIG-MAG), argon védőgázas, wolframelektródás hegesztés (AWI-TIG)), gázhegesztés, lángvágás, plazmavágás.
Főbb eszközök: MILLER-típusú hegesztőgép, melyből 2 db (Powcon 300) bevontelektródás hegesztésre-, 3 db (Synchrowave 250) AWI-hegesztésre és 2 db (MIGBLU 300) fogyóelektródás védőgázas hegesztésre alkalmas. A WELDI-típusú gépekből 2 db (TIG 200i DC) bevontelektródás és AWI hegesztésre, 4 db (AMIGO 250, MIG 320 Plus, MIG 420) pedig fogyóelektródás védőgázas hegesztésekhez alkalmas. Gázhegesztéshez, lángvágáshoz 2 gyakorlóhely áll rendelkezésre. Plazmavágáshoz 1 db kis teljesítményű, Miller típusú sűrített levegős plazmavágógép van üzembe helyezve.  

Diagnosztikai labor
Az iparban alkalmazott legkorszerűbb diagnosztikai rendszerek, javítási és felújítási technológiák  oktatására, kutatások végzésére alkalmas, szervesen kapcsolódva az üzemeltető-karbantartó feladatokhoz.
A laborban a következő eszközök állnak rendelkezésre: OILCHECK kézi olajvizsgáló, CMVP 10 típusú rezgésmérő ceruza, CMVP 30 típusú SEE ceruza, 2010 típusú lökésimpulzus analizátor PRO32-2 és PRO46-2 szoftverrel, CMS típusú optikai fázis referenciamérő, VIB 10 típusú vibrométer, Testo 816 típusú zajszintmérő, Center 320 típusú zajszintmérő, infravörös távhőmérő, UNIBALANCE 4 típusú kiegyensúlyozó, SPM Leonova Infinity hordozható rezgésmérő műszer, SPM Condmaster Nova szoftver, SPM Bearing Checker csapágymérő kéziműszer, Vibchecker rezgésmérő kéziműszer, Flir (ThermaCAM E45) hőkamera, NI mérőkártya rezgésmérésre, LabView szoftver.

Gépelemek labor
A labor gépelemek szerkezeti kialakításának bemutatására, működésének és működési jellemzőinek ismertetésére alkalmas.
A laboratóriumban felépített próbapadok a következő mérőeszközökkel vannak ellátva: erőmérő cellák, nyomatékmérő tengelyek, nyomásmérő elemek, nyúlásmérő bélyegekből egyedileg kialakított mérőhelyek, induktív út távadók, inkrementális szög jeladók, fordulatszám mérők. A mechanikai mennyiségekkel arányos villamos mennyiségeket egy Spider 8, illetve egy DMC 9012A típusú adatgyűjtő és méréserősítő műszerrel mérjük. A kiértékelést, ill. az adatfeldolgozást a HBM CATMAN nevű szoftverével végezzük. A mérőrendszer támogatásához alkalmazott számítástechnikai háttér lehetővé teszi a mérési folyamat bemutatását projektoros vetítésen keresztül.

Motorteljesítménymérő labor
Lehetőséget biztosít diagnosztikai mérések gyakorlatban való megismerésére és mérési összeállítások kidolgozására, valamint méréssorozatok végrehajtására és kiértékelésére is a laborba telepített berendezések segítségével. A laborban a következő eszközök állnak rendelkezésre: TMP-350 típusú görgős teljesítménymérő próbapad CAN bus rendszerű mérés adatgyűjtő egységgel, számítógépes konfigurációval. A berendezés alkalmas két kerék hajtású személygépjárművek és könnyű tehergépjárművek teljesítménymérésére maximum 350 kW-ig. AVL DiGas 480 típusú emissziómérő műszer. A mérőberendezés alkalmas gépjárművek által kibocsátott kipufogógáz gázelemzésére és füstölésmérésre. A mérőrendszer hibakódolvasóval, diagnosztikai szoftverrel és Autodata emisszió adatbázissal is rendelkezik. A labor a teljesítménymérő próbapad paramétereihez illeszkedő menetszél generátorral, valamint kipufogógáz elszívó berendezéssel is fel van szerelve.

Mechanikai labor
Az iparban és a kutatásban alkalmazott anyagvizsgálati eljárások bemutatására alkalmas. Egytengelyű húzóvizsgálat, regisztrátumok felvételére is alkalmas felműszerezett ZD20 típusú szakítógép segítségével. Keménységmérő eljárásokhoz (Brinell, Vickers, Rockwell) valamennyi eszközzel rendelkezünk, továbbá egy műszerezett Charpy-féle ingás ütőmű is rendelkezésre áll a főképp kutatómunka célú kísérletek elvégzésére. A laborban helyet kapott még egy forgó-fárasztó berendezés, több mélyhűtő berendezés a próbatestek kontrollált hőmérsékleten tartásához, kézi műszerek – tolómérők, mikrométerek, szögmérők – a kisebb, de ugyanolyan fontos mérési feladatok gyakorlásához.

Metallográfiai mérőszoba
Az iparban és a kutatásban alkalmazott metallográfiai vizsgálatok bemutatására alkalmas, próbatest elkészítésre (STREURS darabolás), befoglalásra (hideg műgyanta), csiszolásra és polírozásra (FORCIPOL 2V, 6 munkahelyes, METASINEX-2 munkahelyes, MONTASUPOL-3 munkahelyes), maratásra (kémiai és elektrokémiai) és mikroszkópos vizsgálatra (OLYMPUS GX41, NEOPHOT-2 és EPIGNOST-2 típusú) fémmikroszkópokkal felszerelve. Helyszíni metallográfiai előkészítés és replika technikával történő vizsgálat (STRUERS) is megoldható.

CAD/CAM/CAE labor:
A számítógéppel segített tervezés, a számítógéppel segített gyártásszimuláció és a végeselemes szimuláció témakörű tantárgyak gyakorlati oktatását szolgálja korszerű, iparban is használt CAD/CAM/CAE rendszerekkel.
A laboratóriumban 21 számítógépes munkahelyen 20 hallgató dolgozhat. 1 tanári gép áll rendelkezésre, projektorral és plotterrel. A számítógépeken a következő jogtiszta szoftverek oktatási verziói vannak telepítve és használva: AutoCAD Mechanical, AutoCAD Inventor, Solid Edge v20, Solid Edge ST2, Femap 9.3., EdgeCAM (posztprocesszor max. 3 tengelyes marógéphez vagy 2CY-tengelyes esztergához NCT vezérlővel, illetve programcsomag 1+6 eszterga/maró munkahelyre). A gyakorlati ismeretek elsajátításához a laborban különböző oktatóanyagok és kézikönyvek találhatóak. Az S&T Consulting Hungary Kft.-vel kötött megállapodás értelmében 150 db Creo 3.0 liszenszet kapott a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Gépészmérnöki Tanszéke. Ezáltal a legkorszerűbb szoftver áll a hallgatók rendelkezésére, hogy CAD, CAM és CAE megoldásokkal ismerkedjenek meg a tanulmányaik során.

ZF Lenksysteme Hungária Járműtechnikai Laboratórium
A labor alkalmas arra, hogy a műszaki projektekben részt vevő hallgatók az iparban alkalmazott korszerű projektmegvalósítást kivitelezzék, a mérnöki projektek folyamatait megismerhessék. A labor bemutató termékei (kormányművek, kormányoszlopok) pedig a gépjárműtechnikai szakirányon hallgatók ismeretét fejlesztik, megismerhetik általuk a kormányművek alkatrészeit, részegységeit, működési elvét.
A laborban a következő eszközök állnak rendelkezésre: 1db asztali eszterga, 1db gyorsdaraboló, 1db AC/DC Awi hegesztő, kéziszerszámok, szerszámkocsi, kiállítási tárgyak a ZF Lenksysteme által gyártott termékekből.

Ipari kapcsolatok

Tekintettel arra, hogy a gépészmérnök képzés rendkívül gyakorlatigényes, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ipar szereplőivel szoros és folyamatos kapcsolatban legyünk. Partnervállalataink szakmai gyakorlati helyet, szakdolgozati témákat, hallgatói ösztöndíjprogramokat, gyakornoki programokat, üzemlátogatásokat biztosítanak hallgatóinknak.
Parntervállalataink: Adix Trade Kft., Aventics Kft., Beckhoff Automation Kft., Böllhoff Kft., Bumet Hungary Kft., Coloplast Hungary Kft., Diehl Aircabin Hungary Kft., Enterprise Communications Magyarország Kft., FAG Magyarország Ipari Kft., Geberit Kft., Grimas Ipari Kereskedelmi Kft., HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Henkel Magyarország Kft., HOYA Szemüveglencse Gyártó Mo. Zrt., Manz Hungary Kft., NI Hungary Kft., Nyomda-Technika Kft., SPM Instrument Budapest Kft., Takata Safety Systems Hungary Kft., Strulik Zrt., Tranzit-Food Kft., ZF Hungária Kft., ZF Lenksysteme Hungária Kft., VENTIFILT Légtechnikai ZRt.

Hallgatói eredmények, versenyek

Járműépítés
A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszékén 2008-ban kezdődött az alternatív meghajtású járművek építése, mely folyamatosan működő tehetséggondozóként, tudományos műhelyként funkcionál. A csoportok kutatási területe az alternatív meghajtású járművek fejlesztése, amely a jövő nagy kihívására – a hagyományos energiahordozók kiváltása alternatív energiaforrásokkal - keres megoldásokat. Fontos cél továbbá, hogy a munkában részt vevő hallgatók az elvégzett munkát tudományos alapossággal dokumentálják és publikálják, illetve hogy az autóépítéshez kapcsolódó területeken kutatási projektek induljanak el egyetemi oktatók vezetésével, külső, ipari partnerek támogatásával. (pl. szénszálas technológia kidolgozása, telemetriás mérőrendszer segítségével hajtások op
timalizálása stb.).

 

Versenyeredmények

 • Pneumobil Verseny, Eger

  • 2010 Rexroth Legjobb Pneumobilja 2010 (fődíj), emellett két I. helyezés, egy II. helyezés, az Oktatási Minisztérium Különdíja, a GTE Gépjárműszakosztályának Különdíja, a Legeredményesebb Tanár díj Dr. Juhász György részére.
  • 2011 a Nemzeti Erőforrás Minisztérium különdíja, két I. helyezés, egy II. helyezés
  • 2012 a Würth Kft. különdíja, egy I. helyezés, egy III. helyezés
  • 2014 egy I. helyezés, egy II. helyezés, egy III. helyezés
 • MVM Energia Futam, Budapest
  • 2012 Tanulmányautó kategória: I. helyezés
  • 2013 a Schäfer és Kardex Remstar különdíja, egy I. helyezés, két II. helyezés, egy III. helyezés
  • 2014 egy II. helyezés, egy III. helyezés
 • Elektromobil Verseny, Miskolc
  • 2009 A versenyen elért legnagyobb sebesség, egy I. helyezés, egy II. helyezés, egy III. helyezés
  • 2010 egy I. helyezés, két III. helyezés, három IV. helyezés
  • 2011 egy III. helyezés, egy IV. helyezés

TDK, OTDK
Az autóépítéshez kapcsolódó elméleti, kutatási munka eredményeképpen hat szakdolgozat, hét kari TDK dolgozat, valamint számos előadás és publikáció született.
A kari TDK dolgozatok 3 alkalommal értek el I. helyezést, 2 alkalommal II. helyezést, 1 alkalommal III. helyezést. A 2013-ban OTDK versenyen részt vett dolgozat III. helyezést ért el.

Diplomadíj pályázat
A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Diplomadíját Répásy Tamás gépészmérnök hallgató nyerte el „Terepjáró robot járószerkezetének tervezése és kivitelezése” című szakdolgozatával, melynek belső konzulense Ráthy Istvánné Dr. volt.

Unilever Mérnökök Ligája
Hallgatóink minden évben eredményesen vesznek részt az Unilever Mérnökök Ligája hallgatói mérnökversenyen, amely  a műszaki hallgatók elméleti és gyakorlati felkészültségét felméri és jutalmazza.

 

Claas Unitech Mérnökverseny

Négy gépészmérnök hallgató képviselte a Műszaki Kart a Claas Unitech Mérnökversenyen 2013-ban és 2014-ben, ahol első helyezést értek el. A verseny célja egy olyan gépcsoport megtervezése és megépítése volt, amely képes szilárd burkolatú talajról felszedni és szétválogatni 100 db teniszlabdát és 100 db a teniszlabda átmérőjével megegyező élhosszúságú fakockát.

 

Dr. Mankovits Tamás
tanszékvezető egyetemi docens

Tovább a Gépészmérnöki Tanszék weboldalára

 

Frissítés dátuma: 2020.11.21.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.