Egyéb ösztöndíjak, pályázatok

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2024:

A K&H Csoport a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvánnyal közösen (a továbbiakban: Kiíró) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi, agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját.

A pályázatra 2024. szeptember 27-ig lehet jelentkezni a pályázati anyagok elküldésével.

 

Mészáros Lázár-ösztöndíj pályázat

A Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében a honvédelmi miniszter pályázatot írt ki a felsőoktatásban, valamint a szakképzésben tanulók részére, a Mészáros Lázár tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat beérkezési határideje: 2024. június 5.

 

Diplomamunka pályázat 2024

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2024-ben diplomázó BSc és MSc hallgatók számára. Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek, illetve elemei (pl.: áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési energetika és környezetvédelem stb.), közlekedésépítés-fenntartás (pl.: pálya, híd, elektromos rendszerek stb.), hálózatfejlesztés, valamint közlekedésgépészet (pl.: gyártás, üzemeltetés, javítás, karbantartás stb.) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) összesített eredménnyel záróvizsgát tettek.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia (nyomtatott formában):

  • A diplomatervet elektronikus (pdf) formában is;
  • A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját;
  • A külső opponensi és belső konzulensi véleményt;
  • A kitöltött és aláirt diplomamunka pályázati adatlapot.

A szakdolgozat/diplomamunka pályázati adatlap: ITT letölthető.

A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfeleltek vehetnek részt. A pályázatokat az illetékes tanszéken kell leadni és kérjük, hogy azokat az egyes intézmények összefogva továbbítsák a Közlekedéstudományi Egyesület titkárságára (1066 Budapest, Teréz krt. 38.).

A pályázatok beküldési határideje 2024. augusztus 30.

A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről 2025. január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:

  • I. díj 70.000,- Ft
  • II. díj 50.000,- Ft
  • III. díj 30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle, valamint a Városi Közlekedés szakmai lapot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2025 első felében szakmai konferencián ismertethetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

KTE Szakképzést Koordináló és Diplomaterv Bizottság

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 18. 11:02