Létesítményenergetikai szakírányú továbbképzés

Felvételi létszám: 15 fő

A képzési idő: 2 félév

A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév

Várható kezdés: 2017. szeptember 22.

Felvétel feltétele: Építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki (épületgépészeti szakirány) oklevél

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Létesítményenergetikai szakmérnök

Képzési cél: A képzés célja, hogy a hallgatók - az általános szakmai ismereteken túl - megismerjék az épületek energiafelhasználást befolyásoló tényezők körét és használni tudják a rendelkezésünkre álló szimulációs programokat, eljárásokat az energiafogyasztás csökkentésének érdekében. Ezek birtokában a végzett hallgatók képesek legyenek olyan megoldások kidolgozására, amelyek az épületek energiafogyasztásának minimalizálását eredményezik.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

  • Általános, azaz épületszerkezeti ismeretek, energiatermelés, energiagazdálkodás, fűtéstechnikai, légtechnikai, klímatechnikai és villamos rendszerek energiafogyasztásával kapcsolatos tárgyak. (30 kredit)
  • Specifikus, azaz az épületek energiafelhasználásának minimalizálásával kapcsolatos tárgyak (megújuló energiaforrások alkalmazása, épületek energetikai felújítása, épületek energetikai modellezése és szimulációja, kivitelezés tervezés, stb.) (20 kredit)
  • A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit.
  • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60

Mintatanterv: letölthető a dokumentumtárból!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá.

A képzésért felelős:

  • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
  • Épületgépészeti Tanszék
  • Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár

Záróvizsga témakörök:

  • Épületszerkezetek hőtechnikája
  • Épületgépészeti rendszerek energetikája

Frissítés dátuma: 2017.06.16.


v1.0-alpha125