Általános tudnivalók szakirányú továbbképzésekről

A szakirányú továbbképzés rendszerét a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 2005. CXXXIX. törvény, valamint a 10/2006. (X.25.) számú OKM rendelet szabályozza.

A szakirányú továbbképzés célja

 • korábban szerzett ismeretek felújítása, korszerűsítése
 • ismeretek bővítése, új ismeretek megszerzése.

A szakirányú továbbképzés levelező tagozaton történik.

 • Jelentkezés feltételei

  • államilag elismert felsőfokú főiskolai / egyetemi végzettség
 • Jelentkezés
  • a Kar által kiadott jelentkezési lapon, mely letölthető a dokumentumtárból,  ill. beszerezhető a Tanulmányi Osztályon (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. I. em. 101-es iroda)
 • A jelentkezés helye
  • személyesen: Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen Ótemető u. 2-4. 101-es iroda
  • emailben: 
 • Tájékoztatás
  • Lukácsné Sipos Ildikó

   • személyesen munkanapokon 8.00-16.00 óra között
   • telefonon: +36 52 512 900 / 77826 mellék
   • emailben:
 • Felvétel, beiratkozás, konzultációs rend
  • A Kar a szakonként előírt felvételi létszám esetén indítja a képzéseket, melyről a jelentkezőket írásban értesíti.
  • A hallgatókat félévenként írásban tájékoztatást kapnak a konzultációs időbeosztásról.
 • Költségtérítés
  • a költségtérítés összegéről szakonként, tanévenként értesítjük a hallgatókat
  • a költségtérítés a NEPTUN tanulmányi programon keresztül, ill. számla alapján történik
  • befizetési határidő: a szabályzat szerint (október 20, ill. március 20.)
  • az első félévben 5000.-Ft. regisztrációs díj

A hallgatók tandíjfizetési kötelezettségét a munkáltató a szakképzési alap terhére átvállalhatja. Ebben az esetben a Kar megteremti a szükséges feltételek a 2001. évi LI. törvény rendelkezései szerint.

Az oktatás rendje, tanév, vizsgák

 • A tanulmányok időtartamára a posztgraduális képzésben résztvevő hallgatókra is vonatkoznak a Debreceni Egyetem Műszaki Kar szabályzatai (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; DE MK Hallgatói Juttatásokról és Térítésekről Szóló Szabályzat. A szabályzatok az Egyetem honlapján megtalálhatók).
 • A szakirányú továbbképzés a főiskolai graduális oktatáshoz hasonlóan, félévekre tagolódik és időtartama szakonként meghatározott. A konzultációk (általában) két hetenként pénteken és szombaton vannak.
 • Az ismeretek átadása, a tervezett tananyag feldolgozása előadások és gyakorlati foglalkozások keretében valósul meg. Az előadók a Kar és az Egyetem oktatói, illetve meghívott előadók. Kiemelkedő felkészültséggel és nagy szakmai, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek.
 • Az oktatás kredit rendszerű képzésben történik. A hallgatóknak a tanulmányaik folyamán a szak tantervi követelményében meghatározott mennyiségű kreditet kell szerezni, továbbá sikeres vizsgát kell tenni a tanterv által előírt tantárgyakból.
 • A tanulmányok szakdolgozat készítésével és sikeres záróvizsga teljesítésével záródnak. Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a tantervben előírt követelményeket, az előírt kreditet megszerezte, a vizsgákat eredményesen teljesítette.
 • A programokat mérnökök továbbképzésére, szaktudásuk bővítésére, speciális ismeretek megszerzésére ajánljuk, melyekkel munkájukban magasabb szinten tudják teljesíteni feladataikat, illetve helyzeti előnybe juthatnak a munkaerő piacon.

 

Frissítés dátuma: 2021.11.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.