Dékáni Hivatal

A képen balról jobbra haladva:
Első sor: Papp Imréné, Kovácsné Szabó Ágnes, Szakály Tamásné, Siposné Dr. Bíró Noémi, Farkas Lászlóné, Dr. Kalmár Ferenc, Dr. habil Szűcs Edit, Dr. habil Husi Géza, Bóbis Beáta, Szén Mónika, Szabó Tiborné
Hátsó sor: Balla Tibor, Csüllög Mihály, Kovács Enikő, Duczár Sándor, Lukácsné Sipos Ildikó, Polonkai Lajos, Gleviczky Béla, Pál Tünde, György Ágnes, Major Judit

 

A Dékáni Hivatal a Kar igazgatási feladatait látja el. Együttműködik a kari vezetőkkel, az oktatási egységekkel, a Tanulmányi Osztállyal és a Borsos József Kollégiummal. Adminisztratív-ügyviteli feladatai körében lebonyolítja a levelezést, iktatást, irattározást, továbbítást, adatszolgáltatást és egyéb információcserét.

A Dékáni Hivatal munkatársai látják el az oktatókra és egyéb, a Karon dolgozó közalkalmazottra vonatkozó humánpolitikai adatgyűjtést és iratkezelést. Naprakész nyilvántartást vezetnek a Karon foglalkoztatott közalkalmazottakról, ellátják a foglalkoztatással, megbízásokkal kapcsolatos pályázati eljárás adminisztrációs feladatait. Intézik a munkába állással, átsorolással, áthelyezéssel, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kari teendőket.

A Hivatal szervezi a Kar beiskolázási tevékenységét a Tanulmányi Osztály és az érintett tanszékek támogatásával, gondoskodik a diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülések megszervezéséről, a forgatókönyvek elkészítésétől a tényleges lebonyolítással bezárólag. Folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyetem Sajtóirodájával.

Felméri a Karon használatos szoftvereket, indokolt esetben javaslatot készít szoftverkorszerűsítésre. Felügyeli a Karon a hardverek és az oktatástechnikai eszközök beszerzését.

Gazdasági feladataihoz tartozik a kari költségvetési terv és az éves beszámoló elkészítése, kimutatások készítése a rövid-, illetve hosszú távú kari tervezéshez, vezetői döntések előkészítéséhez. Munkaszámokat egyeztet, elvégzi az egyetemi adatszolgáltatást, felügyeli a szerződések előkészítését. Fogadja és tartalmilag ellenőrzi a számlákat, előkészíti azokat pénzügyi rendezésre. Ellenőrzi a szakirányú továbbképzések és egyéb kar által szervezett képzések, tanfolyamok elő- és utókalkulációit.

A Hivatal munkáját a dékán által megbízott hivatalvezető koordinálja, aki egyben a Kari Tanács titkára és szavazati jogú tagja is. Mindemellett a Kari Tudományos, Promóciós és HR Bizottság titkári feladatait is ellátja.
A dékán és a hivatalvezető munkáját segíti a dékáni referens.  Feladatkörébe tartozik a humánpolitika napi feladatainak ellátása, a kari honlap kezelése, a rendezvényszervezéssel összefüggő tevékenységek végzése.

A kari szintű adminisztratív feladatok legnagyobb hányadát a Dékáni Hivatal ügyintézője látja el.

A Dékáni Hivatal részeként a gazdasági feladatokat két személy látja el. A részvétel az éves költségvetési egyeztetésekben, adatszolgáltatások készítése a Kancellária felé és a kari alapítvány ügyeinek rendezése az egyik munkatárs, míg a Kar gazdálkodásában való közreműködés a rendelkezésre álló keretek alapján, a pénzügyi/számviteli bizonylatok ellenőrzése, rögzítése, előkészítése könyvelésre, ezáltal kapcsolattartás a Kancellária érintett osztályaival, továbbá az óraadók szerződéseinek előkészítése és a kifizetésig történő munkafolyamatban való részvétel a másik kolléga feladatköre.

Frissítés dátuma: 2017.04.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.