Kari Tanulmányi Bizottság

A Kari Tanulmányi Bizottság szavazati jogú tagjainak száma 6 fő. A KTB ülésein a KTB titkáraként vesz részt a Tanulmányi Osztály vezetője.

Szavazategyenlőség esetén az elnök állásfoglalása dönt.

A kreditátviteli albizottság elnökét az oktatási dékán helyettes javaslatára a KT választja meg. A tantárgyfelelősök eseti meghívottként vesznek részt a bizottság munkájában.

A tanulmányi bizottság további hatáskörei:

  • párhuzamos képzés, valamint áthallgatás és részképzés engedélyezése,
  • a vizsgára bocsátás letiltásával kapcsolatos fellebbezések elbírálása,
  • dönt az állami támogatott/ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átvételről.

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmeket a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A TO készíti elő a tárgyalásra kerülő ügyeket.

Kari Tanulmányi Bizottsági tagok:

  • Balla Tibor
  • Dr. Juhász György
  • Dr. T. Kiss Judit
  • Molnár József
  • Börcsök Zsuzsa
  • Oláh Balázs
  • Zilahiné Darai Anita

Frissítés dátuma: 2017.05.19.