Hallgatói Önkormányzat

AKIKÉRT, AKIKKEL EGYÜTT TESSZÜK MINDEZT… A MŰSZAKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA

A képen balról jobbra haladva:
Első sor: Mester Júlia, Tóth Tibor, Börcsök Zsuzsanna, Puskás Attila, Szabó Fruzsina
Hátsó sor: Pöszmet Tibor, Balogh Géza, Molnár József, Dobi Lajos, Szabó József, Váradi Ádám

Jelenlegi tagjaink és betöltött szerepük a HÖK-ben:

 • Molnár József – Elnök
 • Szabó József – Általános alelnök
 • Oláh Balázs - Tanulmányi alelnök
 • Börcsök Zsuzsa – Szociális ügyekért felelős alelnök
 • Dekán Milán – Irodavezető
 • Vasadi Mihály – Külügyi ügyvivő
 • Nehéz József – Sport ügyekért felelős ügyvivő
 • Lemperg László – Szakmai tanulmány utakért felelős ügyvivő
 • Balogh Géza – Tag
 • Bihari Máté – Tag
 • Csamangó Zsolt – Tag
 • Szabó Fruzsina – Tag

Rólunk, munkásságunkról az elmúlt 5 évben és legfőbb célkitűzéseinkről

Az Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzata tagja a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (DEHÖK). A DEHÖK ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet és szakmailag segíti a kari önkormányzatok működését. A Hallgatói Önkormányzat teljesen autonóm, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az egyetem irányításában, önszerveződésében. Az egyetem minden hallgatója automatikusan tagja a Hallgatói Önkormányzatnak.

Az MK HÖK a Műszaki Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. A Hallgatói Önkormányzat képviseli a hallgatókat a kari és egyetemi tanácsokban és különböző bizottságokban (Szenátus, Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága, Kari Tanács, Kari Tanulmányi Bizottság, Kari Oktatási Bizottság). Ezek a testületek hozzák meg az egyetemet és a kart érintő összes stratégiai fontosságú döntést, a személyi kinevezésektől kezdve a költségvetés és a különböző intézményi szabályzatok elfogadásán át egészen a kitüntetések jóváhagyásáig. A HÖK a fenti bizottságokban döntési, egyetértési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző jogkörét gyakorolja választott képviselői útján. A Dékáni vezetés kérésére a Kari Tanácsban a törvényben előírt lehető legnagyobb arányban, azaz egyharmados részvétellel bírnak a hallgatói képviselők. Tevékenységünket folyamatosan összehangoljuk a kar más szervezeteinek munkájával (Kar vezetése, tanszékek, oktatók, Tanulmányi Osztály). Az elmúlt évek során a fent említett egységekkel nagyon jó, harmonikus viszonyt sikerült kialakítanunk.  

A hallgatók képviselői természetesen nem csak a döntéshozatalban, hanem a döntés-előkészítésben is részt vesznek. Jó példa erre az elavulttá vált Térítési és Juttatási Szabályzat, illetve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, melyeket a kar vezetésével közösen alakítottunk át. Ennek keretein belül összevontunk két korábbi ösztöndíjat, így született meg a jelenlegi Kiemelt Szakmai és Tudományos Ösztöndíj; kreditarányosítottuk a költségtérítési díj mértékét; továbbá állandósultak a mintatantervek. Ez tette lehetővé, hogy elkészüljön 2013-ban a Tantervi Háló, melynek alapját a mintatantervek adták. Az interaktív felület célja, hogy a hallgatóságot segítse a tantárgyak egymásra épülésének áttekintésében.

Ezen túl, a hallgatók számára különböző programok szervezését és lebonyolítását látjuk el, például gólyatábor, gólyabál, sörsátor és egyéb kulturális programok.

 Folyamatosan működtetjük és aktualizáljuk mind weblapunkat, mind pedig Facebook oldalunkat, hogy hallgatóink naprakész információkkal rendelkezzenek. Folyamatos tájékoztatást és segítséget adunk hallgatóinknak mind a hazai, mind a külföldi tanulmányi, szociális és szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatosan. Minden pályázat esetén szívügyünk, hogy hallgatóink hiánytalanul, adminisztratív hiba nélkül adják be azokat. Továbbá, a kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj pályázatok felügyeletét is mi látjuk el.

Napi teendőnk hallgatóink egyéni tanulmányi és szociális problémáinak megoldása, így rendszeresen találkozunk igen sajátos és néha számunkra is újszerű feladatot jelentő esetekkel.                                            
Ezen kívül folyamatosan igyekszünk a hallgatói igényeknek megfelelően bővíteni tevékenységünket  hosszúk évek óta. Célunk a szüntelen fejlődés, szeretnénk a jövőben is elérni, hogy minden hallgató megtalálja a HÖK által nyújtott kulturális és szakmai programok közül a hozzá legközelebbállót. Szeretnénk fenntartani azt, hogy a hallgatók a HÖK-ben továbbra is egy partnert lássanak, akihez bizalommal tudnak fordulni.

A Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzata többek között a tanulmányi utakra is nagy hangsúlyt fektettet az elmúlt években, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak elméletben találkozzanak a hallgatók a különböző gyártási, tervezési, kivitelezési folyamatokkal - ami nyilvánvalóan a műszaki pálya elengedhetetlen része -, hanem lássák azokat a való életben, a gyakorlatban is. Az utóbbi években számos tanulmányi utat szerveztünk mind tanszéki, mind egyéni kezdeményezés okán.

A tanszékek folyamatosan kérik a segítségünket a különböző volumenű szakmai előmenetelt segítő utak szervezésében, melyek mélyebb rálátást adnak ahhoz az elméleti tudáshoz, melyet hallgatóink már megszereztek az iskolapadban. Így gyakorlat orientáltabb képzés biztosításához tudunk hozzájárulni.

Évről-évre látogatásokat szervezünk a győri AUDI és Rába, a Bosch és a budapesti Festo cégekhez is. Hallgatóinkat eljutattuk a 2013-ban megrendezett „Bosch mérnökök játszótere” és a tavaly megrendezésre került „Nyitott gyárak napja” nevezetű programokra is. A teljesség igénye nélkül az alábbi versenyeken való részvételt támogatjuk jelenleg is: „Unilever Mérnökök Ligája”, Hajós Görgy Matematika Verseny, Bosch Elektromobil Verseny és RECCS-Tésztahíd Építő Világbajnokság, melyekre folyamatosan számos debreceni műszakis csapat nevez. Ezekre minden alkalommal nagy az érdeklődés a hallgatók körében és a szakmai, új tudásanyagon kívül rengeteg jó élménnyel gazdagodnak az utak során. Hallgatóink továbbra is részt vesznek szakkiállításokon, mint a Construma, határon túli szakmai utakon (Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka), valamint más egyetemek által szervezett, meghívásos rendezvényeken és konferenciákon (Gépész- és Mechatronikai mérnök Hallgatók Országos Konferenciája, Debreceni Alkotó Műhely).

Számunkra hallgatóink egészsége sem elengedhetetlen szempont, ezért nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy karunkon a sportélet is igen színvonalas legyen. Hallgatóink számára rendkívül magas a testnevelésként felvehető sportágak, sportfoglalkozások száma.  A testnevelés órákon kívül lehetőség nyílik még szabadidős sportfoglalkozások látogatására is a Karon, ilyenek például a kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, sakk, stb.. A nagy hagyományokat fenntartva az elmúlt években különböző házi bajnokságokat is szerveztünk (teremlabdarúgó-, asztalitenisz-, sakk bajnokság), melyeknek a Kar második emeletén található tornaterem ad otthont.
Karunk országosan egyedállóan nagypályás labdarugó csapatot indított, mely egykori és jelenlegi műszakis hallgatókra épít. A csapat 2012-ben kezdte meg működését a Hajdú-Bihar Megyei III. osztályban. A fiúk toronymagasan az első helyen végeztek, így feljutottak a Megyei II. osztályba. A 2013/2014-es szezonban a csapat holtversenyben végzett az első helyen a Báránd KSE-vel megosztva. A Bárándiak csak a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően jutottak fel a Megyei I. osztályba. A 2014/2015-ös szezonban a csapat továbbra is részt vesz az első helyért folytatott küzdelemben és reményeink szerint a 2015/2016-os szezonban már a Megyei I. osztályban szerepelnek.

A napi szintű kommunikáció elengedhetetlen a munkánk során. A Hallgatói Önkormányzat minden képviselője kiváló csapatjátékos, mely során képesek vagyunk az egyéni érdekeinket a csapat érdekei mögé helyezni.

Az MK HÖK képviselőit két évre választják a Műszaki Kar hallgatói. Bármelyik műszakis hallgató pályázhat, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Számunkra nagyon fontos az utánpótlásképzés, ezért folyamatosan buzdítjuk hallgatóinkat, hogy vállaljanak szerepet - ha idejük engedi, és kellő motivációval rendelkeznek -, a HÖK munkájában.

Jelenleg a DE MK HÖK iroda a Borsos József Kollégium magas földszintjén található meg.

A HÖK irányítása alá tartozó szervezetek

Mentor Csoport

Az MK HÖK által 2006-ban megalakított diák szervezet (nem összekeverendő a 2009-ben útjára indított HÖOK Mentorprogrammal) a hallgatókkal való közvetlenebb kapcsolattartást szolgálja. Koordinálása a Hallgatói Önkormányzat feladata. Felelőse a mindenkori Tanulmányi Alelnök.

A Mentor Csoportot azok a felsőbbéves hallgatók (továbbiakban mentorok) alkotják, akik már sikerrel vették az első tanév akadályait és jól ismerik a Kar szervezeti felépítését, saját tanszéküket és szakukat. A mentorok vállalják, hogy az elsőévesek egyetemi integrációjában közreműködnek, tapasztalataikat megosztják a gólyákkal és szükség esetén részt vesznek a tanulmányaikat érintő problémák megoldásában. Segítenek a tantárgyfelvételben, vizsgajelentkezésben, az ösztöndíjak megpályázásában, illetve a vizsgafelkészülésben, jegyzet beszerzésben. Házi praktikákat osztanak meg az „újoncokkal” (pl. az egyes tárgyaknál mire kell figyelni, milyen tárgyak miatt csúszhatnak a tanulmányaikkal).     Legfontosabb feladatuk, hogy felkészítsék az elsős hallgatókat a segítség nélküli egyetemi életre.

Az új mentorok felvétele minden év tavaszán, pályázati úton történik. A pályázatok leadása után minden jelentkezőt szóban is meghallgatunk, hiszen célunk a legrátermettebb, legtalpraesettebb hallgatók kiválasztása. Az évek során kiváló csapatot sikerült kialakítanunk.

Rendezvényeink

 • Gólyatábor

  • 2012-ig táborunk a „Tour’ de Miskolc” nevet viselte. A miskolci Egyetemváros kiváló helyszínnek bizonyult sok éven át, ám 2013-ban először a Műszaki Kar is csatlakozott a központi, nagy egyetemi gólyatáborhoz, melynek a debreceni Egyetemváros ad otthont. Az új helyszín eleinte új kihívások elé állította a szervező csapatot, de a gólyák ebből mit sem észre véve fergeteges hangulatban tölthették el első egyetemi rendezvényüket.
   A gólyatábor elsőszámú feladatának tekintjük, hogy a hozzánk érkező elsőéves hallgatók minél több információt és tájékoztatást kapjanak az Egyetemről, a Műszaki Karról, az évkezdésről és a hallgatói életről. Ezt a célt szolgálják a mentortájékoztatók, ahol felsőbbéves hallgatók számolnak be eddigi tapasztalataikról, illetve az oktatóink előadásai, ahol ízelítőt kaphatnak gólyáink a jövőbeli követelményekről. A táborban résztvevő fiatalok megismerkedhetnek leendő csoport- és szaktársaikkal, lehetséges lakótársaikkal és tanáraikkal. Mindezek mellett kiváló napközbeni, közösségépítő programokban (főzőverseny, túra, csapatverseny) és nagyszerű esti bulikban vehetnek részt.
 • Gólyabál
  • Több karral együtt összefogva rendezzük immáron a bált. A rendezvény az Egyetem Főépületében kap otthont. Az elsős nyitótánc minden évben óriási élmény, mind a táncosok, mint a nézők számára. A bál folytatásaként elhangzik a gólyaeskü, mely az elsősök ünnepélyes, de ugyanakkor szórakoztató egyetemi polgárrá való avatásáról szól. Az este további részében menetrendszerűen kiváló és neves fellépők, illetve nagyszerű báli zenekar szórakoztatja a bálozó hallgatókat és oktatókat.
 • Sörsátor
  • Minden év őszén és tavaszán megrendezésre kerül a háromnapos Műszaki Sörsátor. 2012 tavaszáig a Kar belső udvarán volt a rendezvény, viszont az új épületszárny építése miatt átkerült a Lovardába és a mellette felállított sátorba. A program mindig a főzőversennyel veszi kezdetét hétfőn késő délután, ahol a hallgatók és az oktatók együtt töltenek el egy közös estét élőzenére mulatva. Kedden és szerdán délután is gondoskodunk különböző sport és kísérő programokról, esténként pedig teltházas koncertekkel várjuk az érdeklődőket. Célunk ezzel a rendezvénnyel, olyan programsorozat összeállítása, mely során bárki megtalálja a hozzá leginkább közel álló kikapcsolódási lehetőséget, legyen az egy sport verseny vagy egy nagyon várt koncert. Büszkék vagyunk rá, hogy évről évre egyre több oktató, jelenlegi és egykori hallgató tisztel meg minket jelenlétével.

Munkánkra visszatekintve és a visszajelzések alapján az elmúlt öt évben sikeresen segítettük hallgatóinkat tanulmányi és szakmai előmenetelükben, s mindemellett színvonalas rendezvényekkel megfelelő kikapcsolódást biztosítottunk számukra. Ezzel a hallgatóságnak maradandó élményeket szerezve az itt eltöltött műszakis éveik során.

Frissítés dátuma: 2018.11.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.