Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Mechatronikai mérnök MSc

A Mechatronikai mérnök MSc (magyar) szak alapadatai:

A képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység: Debreceni Egyetem Műszaki Kar.
A képzés helye: 4028 Debrecen, Ótemető utca 2.

A mesterszak megnevezése: mechatronikai mérnöki mesterképzési szak (MSc).


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles mechatronikai mérnök.

A szakirány megnevezése: épületmechatronikai szakirány.

Képzési forma: teljes idejű (nappali).
A tervezett hallgatói létszám: nappali tagozaton 20 fő / évfolyam.
A képzési idő: 4 félév.
Az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges (a vonatkozó KKK szerint)
Tanórák (kontaktórák) száma: 1560 óra.
Szakmai gyakorlat időtartama: 4 hét.

A szakfelelős oktató: Husi Géza habil. PhD. tanszékvezető főiskolai docens.
A szakirányfelelős oktató: Szemes Péter Tamás PhD. főiskolai docens.

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szak: mechatronikai mérnöki alapképzési szak.

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok: gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, mezőgazdasági és élelmiszeripari a gépészmérnöki, energetikai mérnöki.

 

A képzés háttere:

Ha egy épület automatikusan, azaz emberi beavatkozás nélkül, vagy csak minimálisan szükséges emberi beavatkozással képes ellátni feladatait intelligens épületnek nevezzük. Az intelligens épület megvalósításához megkülönböztetünk olyan épületmechatronikai megoldásokat amelyek
• központi intelligencia;
• elosztott intelligencia; vagy
• összetett intelligencia használatával működtetik az épületek berendezéseit, vagy fogadják azok jelzéseit.

Az intelligencia az épületek esetében magába foglalja
• az alkalmazott technológiát;
• a felhasználó kívánságait;
• a fejlesztői és alkalmazói szoftverkörnyezetet;
• a külső-belső szenzorokat, azok paramétereit;
• a klímavezérlést,
• a világítástechnikai vezérlést;
• energia ellátás felügyeletét,
• az alternatív energiaforrások kihasználását;
• a biztonságtechnikai rendszerek felügyeletét azaz behatolásjelzést és védelmet;
• benntartózkodás és egyéni jogosultságok kezelését;
• a tűzjelzést és oltást;
• a nyílászárók vezérlését és állapotának megjelenítését mozgatását;
• a szórakoztató elektronikai berendezések vezérlését;
• a háztartási eszközök automatikus vagy kézi vezérlését;
• számítógép hálózatot;
• a múltra vonatkozó adatok gyűjtését, kiértékelését; és ez alapján a folyamatok esetleges módosítását;
• a magasfokú rugalmasságot;
• a teljeskörű vizualizáció;
• a teljeskörű felügyelet és távirányíthatóságot;

tehát gyakorlatilag minden olyan feladat, ami az üzemeltetés során adódik.

Ha a felsorolást végignézzük, nem találunk egyetlen olyat sem, amely valamely módon ne kapcsolódna a nulla vagy „közel nulla" energiaigényű létesítmények üzemeltetési kérdéseihez. Magyarországon 2020- tól kötelező bevezetni a közel zéró energiafelhasználású épületek követelményrendszerét, mely a megújuló energiaforrásokra erősen épít.
Ezért Magyarországon is szükség van a városléptékű megújuló energiás alkalmazások, az életciklusra vetített energiamérleg, valamint az intelligens szabályozás kérdéskörében kellő jártasággal és ismerettel rendelkező mesterszakot végzett szakemberekre.

 

Tanszéki állásfoglalás a mechatronikai mérnök MSc szakkal kapcsolatosan:

"A mechatronikai mérnök mesterszak a Debreceni Egyetem Műszaki Kar egyik legösszetettebb képzése. A képzés során gépészeti mesterszakos ismeretekkel, villamosmérnöki mesterszakos ismeretekkel és műszaki informatikai ismeretekkel ismerkednek meg a hallgatók, amely önmagában is egy-egy szak esetében nem csekély elméleti ismeretet jelent. A képzés kialakítása és akkreditálása során a tanszék messzemenően figyelembe vette más egyetemek mértékadó professzorainak (jellemzően BME) és a régiónkban található cégek vezetőinek (National Instruments, FAG, General Electric, MSK, Coloplast) véleményeit, javaslatait. Ezek alapján a képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. A Debreceni Egyetem az ország három kiemelt egyetemének egyike, a Műszaki Kar a 2011 évi Felsőoktatási Minőségi Díj díjazottja, amely elismerések a tanszéknek az oktatás és a kutatás további magas szakmaiszínvonal tartását adja feladatul. A mesterképzést a többi magyarországi vezető műszaki képzőhellyel úgy alakítottuk ki, hogy az heti 40 órás (előadások és gyakorlatok látogatása, részvétel a tanszéki munkában, önálló tanulás) elfoglaltságot jelentsen a hallgatóknak 2-szer 10 hónapon keresztül. A tanszék így tudja garantálni, hogy a kiadott mechatronikai mérnök mesterdiploma egyet jelent a mechatronika területén a valódi "mester" ismeretekkel. A Debrecenben végzett okleveles mechatronikai mérnökök tudása és kompetenciái megfelelnek az ipar és a műszaki fejlesztés, kutatás legmagasabb követelményeinek és szignifikánsan kimutatható magasabb szintű ismeretek elsajátítását, tudását jelentik az alapképzésben megszerezhető diplomákhoz képest.

Ezek alapján tanszék a képzést csak nappali formában indítja, hallgatóitól elvárja a képzés ideje alatt a heti negyven órás időráfordítást, a hallgatók részvételét a tanszéki kutatásokban, és nem támogat semmi olyan kérelmet ami ezt az elvégzendő munkamennyiséget bármi módon csökkentené. Meggyőződésünk, hogy a szakot munka mellett elégséges színvonalon sem lehet elvégezni.

  • Linkek

    Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék / Department of Electrical Engineering and Mechatronics

    Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék

    Szakmai linkek

    Electrical Engineering and Mechatronics Department